Advertisement

RÓŻNORODNOŚĆ WSPIERA INNOWACJE. KOBIETY W ZESPOŁACH B+R

Obszar innowacyjności pozostaje zdominowany przez mężczyzn. Z badania Kantar* zleconego przez Ayming Polska wynika, że w ponad połowie firm, które prowadzą nad Wisłą działalność innowacyjną, kobiety stanowią mniej niż 15 proc. członków zespołów badawczo-rozwojowych. W co piątej firmie odsetek pracownic wynosi od 15 do 50 proc., a tylko u 7 proc. przedsiębiorców zespoły B+R składają się w większości z pań. Kadra zarządzająca często nie jest dostatecznie świadoma korzyści wynikających z zatrudniania kobiet dla generowania innowacyjnych rozwiązań.

Magdalena Burzyńska

dyrektor zarządzający, Ayming Polska


Innowacje powstają dzięki umiejętnościom pracowników, a połączenie doświadczeń zróżnicowanej kadry pozwala podejmować lepsze decyzje oraz efektywniej zarządzać kompleksowymi wyzwaniami. Tymczasem to mężczyźni zajmują większość stanowisk związanych z obszarem B+R, a różnorodność płciowa jest często uznawana za niemającą wpływu na sukces innowacji. Firmy powinny stosować różne strategie zachęcające kobiety do podjęcia pracy w obszarze badań i rozwoju oraz tworzyć instrumenty motywujące je do podążania tą ścieżką kariery. Jak to zrobić? Według respondentów „Międzynarodowego Barometru Innowacji 2020” Grupy Ayming najlepszym sposobem jest stosowanie przejrzystej ścieżki kariery – uważa tak 40 proc. przebadanych osób.I

Z politechniki do biznesu

W raporcie „Kobiety na Politechnikach 2020” czytamy, że w 2019 r. udział kobiet wśród studentów uczelni technicznych wyniósł 36 proc. (dekadę wcześniej było to około 30 proc.). Największy udział studentek obserwuje się na uczelniach pedagogicznych (75 proc.) i medycznych (73 proc.), co jest zgodne ze stereotypowym postrzeganiem kobiet jako predysponowanych do zawodów związanych z opieką i troszczeniem się o innych. Biorąc pod uwagę tak zwane kierunki nowo technologiczne, w okresie 2014–2019 liczba studentek wzrosła zaledwie o 2 p.p – z 14 do 16 proc. Panie wciąż stanowią na nich zdecydowaną mniejszość, a wyjątkiem jest jedynie inżynieria biomedyczna, na której udział kobiet wyniósł 67 proc. w 2019 r.

Kobiety na uczelniach technicznych nie natrafiają na wiele przeszkód. Na pewno problemem jest to, że często myślą, że nie będą tak dobre w przedmiotach ścisłych, jak mężczyźni. Zmiana myślenia nie leży tylko po ich stronie. Każdy powinien zmienić swój sposób postrzegania udziału kobiet nie tylko w obszarze STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), ale także w biznesie. Coraz więcej przedsiębiorstw powinno tworzyć kulturę organizacyjną, która ceni różnorodność oraz zapewnia otwarty dostęp do możliwości i rozwoju dla obu płci.

Zmiana podejścia zarządów

Zachęcanie kobiet do podjęcia pracy w obszarze badań i rozwoju jest ważne, jednak w pierwszym kroku należy dostrzec wartość różnorodności płci w organizacji. Ma ona bezpośrednie przełożenie na zróżnicowanie umiejętności całego zespołu i wzmocnienie tak pożądanych cech, jak empatia, komunikacja czy kreatywność. Różnorodność płciowa nie jest uznawana za czynnik wspierający innowacje – co zaskakujące – zwłaszcza przez osoby, które mogłyby najwięcej na niej skorzystać, czyli przez kadrę zarządzającą. 41 proc. ankietowanych przez Grupę Ayming CEO i CFO przyznało, że obecność kobiet w zespołach badawczo-rozwojowych nie ma przełożenia na wzrost innowacyjności organizacji.

Dlatego tak ważna jest zmiana postrzegania znaczenia różnorodności płciowej, a sposobem na to jest odpowiednie uświadamianie kadry zarządzającej. Przykład musi iść z góry. Bardzo ważne jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet, ponieważ ich kompetencje stanowią istotny wkład w funkcjonowanie każdej firmy. Niemniej istotna jest większa elastyczność czasu pracy w momencie, gdy na horyzoncie pojawi się kwestia wychowania dzieci.            g

* Badanie Kantar zrealizowane metodą CATI od 30 kwietnia do 30 maja 2019 r. wśród 100 firm zatrudniających ponad 50 pracowników. Link do „Międzynarodowego Barometru Innowacji 2020”: bit.ly/barometrINNO2020

Najnowsze

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...

MOTYWUJE MNIE RYWALIZACJA

Z MARTINEM KACZMARSKIM, właścicielem i prezesem Zarządu Kaczmarski Group, rozmawiała Katarzyna Mazur. Przeszedł Pan dość specyficzną drogę – od człowieka, który był...