Advertisement

Pandemię pokonają kobiety

Miniony rok to walka światowej gospodarki ze skutkami pandemii. Jednak oprócz zmagań rządów i ekspertów od ekonomii, czeka nas o wiele poważniejsza walka – o nas same.

Agnieszka Kłos-Siddiqui

prezes Zarządu, Provident

Koronawirus zwiększył nierówności płci na rynku pracy. Kobiety były dwa razy częściej narażone na zwolnienie, bowiem częściej wykonują zawody wymagające bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Jednocześnie praca zdalna zatarła granice między życiem zawodowym a prywatnym, co okazało się wyzwaniem zwłaszcza dla mam, które były zmuszone łączyć obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi. Trudniejsza jest również sytuacja kobiet w nauce – amerykańskie periodyki naukowe zwracają uwagę na mniejszą liczbę publikacji ich autorstwa. W konsekwencji, pandemia może więc trwale pogłębić nierówności płci zarówno na rynku pracy, jak i w dostępie do edukacji. Jednocześnie warto również zwrócić uwagę na statystyki epidemiczne, które wskazują, że najlepiej radzą sobie z pandemią kraje rządzone właśnie przez kobiety – Nowa Zelandia, Norwegia, Finlandia, Niemcy. W obliczu nagłego kryzysu o niewyobrażalnej dotąd skali, udowodniły one, że można skutecznie z nim walczyć i jednocześnie budować szerokie poparcie społeczne dla swoich działań. Pokazuje to, jak wielkie znaczenie ma naturalna umiejętność współpracy, dialogu, okazywania empatii, łączenia intuicji i emocji, a także zarządzania wieloma procesami jednocześnie. Dlatego konieczne są rozwiązania zwiększające aktywność zawodową kobiet, ułatwiające im godzenie ról zawodowych i rodzinnych, a także sprzyjające zdobywaniu wykształcenia zgodnego ze swoimi aspiracjami. Bo tworzący się nowy świat bardzo ich potrzebuje.

Najnowsze

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...

MOTYWUJE MNIE RYWALIZACJA

Z MARTINEM KACZMARSKIM, właścicielem i prezesem Zarządu Kaczmarski Group, rozmawiała Katarzyna Mazur. Przeszedł Pan dość specyficzną drogę – od człowieka, który był...