Innowacje i inwestycje w zielone technologie

Dbałość o środowisko naturalne poprzez kompleksowe działania ukierunkowane na redukowanie emisji oraz ograniczenia inwestycji mających wpływ na środowisko naturalne jest od ponad 20 lat wpisane w działania państw na całym świecie. Jest to megatrend, który przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wpisany w działania rozwojowe szczególnie Unii Europejskiej.

Kołem zamachowym są innowacje i inwestycje w zielone technologie oraz poprawa efektywności. Redukcja emisji pochodzących z energetyki, objęta prawodawstwem UE, dotyczy nie tylko ograniczania emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2), ale także ograniczania niskiej emisji i wszelkich zanieczyszczeń powietrza. Tak zwana zielona energia, pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii, jest obecnie surowcem coraz powszechniej wykorzystywanym.

W Polsce od kilku lat trwa nieprzerwany boom na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Kolejne gminy oraz miasta decydują się zainwestować w tę gałąź gospodarki. Przybywa również gospodarstw domowych, stawiających na zieloną energię. Ekologiczna rewolucja ogarnia cały świat, a zyskują na tym również inne rynki. 

Według informacji z Ministerstwa Klimatu moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Polsce przekroczyła 10 GW! OZE w Polsce coraz bardziej się rozpędza!

Stymulatorem wzrostu powinny być także przygotowane przez resort klimatu na 2020 r.  26 programów dotyczących zielonych inwestycji, skierowanych do różnych beneficjentów, na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł.

– Rynek mocy pozwala na handel energią elektryczną w taki sam sposób w jaki handlujemy książkami czy ubraniami. Możemy zaopatrzyć się w nią lub ją odsprzedać (poprzez przekazanie do sieci), gdy nie jest nam potrzebna. Taki system ma jeszcze dodatkową korzyść – zapobiega uciążliwym przerwom w dostawie prądu – przekonuje Jarosław Kusto, dyrektor ds. zarządzania produktami i projektami BMZ Poland.

Magazyny energii beneficjentem rynku OZE

Bateryjny rynek magazynowania energii jest ściśle powiązany z segmentem OZE.  –  Elektrownie działające w oparciu o odnawialne źródła zazwyczaj pracują nieregularnie, generując energię elektryczną niezależnie od popytu na nią. Dzięki magazynom energii właściciele rozwiązań fotowoltaicznych lub wiatrowych mogą regulować przesył energii do sieci energetycznej zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem – mówi Jarosław Kusto.

Rynek podzielony jest na magazyny domowe oraz przemysłowe systemy bateryjne. Małe systemy bateryjne są bardzo popularne w Niemczech, Czechach i innych krajach UE, dorównując pod względem wielkości sprzedaży rozwiązaniom przemysłowym. Na rynku światowym proporcje wynoszą 3 do 1 na korzyść tych drugich.  Branżą mocno rozwijającą się w zakresie magazynowania energii jest obszar developerski, w którym powszechne stają się projekty uwzględniające zmieniające się potrzeby konsumentów. Równolegle rośnie rynek pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie potrzeby ładowania ich zarówno w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, stancje benzynowe czy wreszcie własne mieszkania czy domy.  Nowe potrzeby konsumentów oraz ich wysoka świadomość i odpowiedzialność odnośnie środowiska naturalnego, niemal wymuszają na inwestorach zastosowanie inteligentnych rozwiązań, dopasowanych do zmieniającego się dynamicznie otoczenia.

Bariery rozwoju

Mimo rosnącej popularności magazynów energii również w Polsce, przeszkodą w ich nabyciu jest wysoka cena. Rozwiązania przeznaczone dla gospodarstw domowych to koszt od 300 do nawet 400 euro za 1 kWh energii. Dla porównania, szacuje się, że w przeciętnym domu jednorodzinnym, w którym mieszka czteroosobowa rodzina, zużywa się około 4500 kWh. Do niedawna na rynku królowały baterie kwasowo-ołowiowe, wypierane w ostatnich latach przez technologię litowo-jonową, która posiada lepsze parametry oraz 2- lub nawet 3-krotnie wydłuża żywotność baterii. – Kluczowe są oszczędności wynikające z zastosowania magazynów, a te w dobie stale rosnących cen energii będą coraz bardziej znaczące w dłuższej perspektywie. Zakup i montaż takiej instalacji powinny być traktowane w kategoriach inwestycji – dodaje Jarosław Kusto, dyrektor ds. zarządzania produktami i projektami BMZ Poland.

Dodatkowo, poza niższym kosztami wynikającymi z mniejszej ilości energii pobieranej z sieci, gwarantują one ciągłość dostaw prądu, co jest niezwykle istotne w przypadku firm, zakładów produkcyjnych czy np. gospodarstw rolnych. Stanowią zatem formę polisy ubezpieczeniowej na wypadek tzw. blackout’u. 

Najnowsze

Najważniejsze osobowości sektora nieruchomości

Jakie były najważniejsze wydarzenia 2020 r. na rynku nieruchomości? Które sektory najbardziej odczuły skutki pandemii? Dla których był to z kolei pomyślny czas? Zebraliśmy najważniejsze wydarzenia na rynku nieruchomości w poszczególnych segmentach.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności wśród członków zespołu przyczynia się do wspólnych sukcesów

Szefowie zespołów mogą przybrać różne style zarządzania, zależy to od czynników zewnętrznych oraz osobowościowych lidera. Jest on wypadkową wielu zmiennych - mówi Karoliny Karolczak - dyrektor ds. zakupów i współpracy z partnerami, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MARKETINGU SMB: Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej przyniesie negatywne skutki dla całego biznesu

Zaproponowany ostatnio projekt nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej zawiera propozycje zmian prawa, które przyniosą daleko idące oraz negatywne skutki nie tylko dla branży marketingu oraz e-commerce, ale generalnie dla całego biznesu.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii i Krajowa Izba Klastrów Energii podpisały list intencyjny

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podpisały list intencyjny. Podczas spotkania powzięto decyzję o zacieśnieniu współpracy oraz intensyfikacji działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Łamiąc stereotypy

nie można stwierdzić, że kobiecy i męski styl zarządzania jest taki sam. Bardzo często kobiety w większym stopniu wykorzystują swoją inteligencję emocjonalną oraz empatię, co umożliwia im utożsamienie się ze swoimi pracownikami, członkami zespołu. - mówi Joanna Olszewska, prezes BPO Network.