Advertisement

Menedżer roku w finansach 2022

Obecna sytuacja geopolityczna na świecie sprawia, że dostęp do pieniędzy i płynność finansowa, tak z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, jak i gospodarstw domowych, to kwestia zasadnicza. To dlatego oczy wielu z nas skierowane są w stronę instytucji finansowych – przyglądamy się, jakie decyzje podejmują, co wprowadzają do swojej oferty, jak sprawnie reagują na potrzeby klientów. Redakcja „Home&Market”, jak co roku od lat, prezentuje listę 25 menedżerów zarządzających instytucjami finansowymi. Dziś ich umiejętności, otwartość na nowości, uważność, świadome patrzenie w przyszłość, a także chęć wyciągania wniosków z przeszłości to podstawa pozwalająca na budowanie oferty odpowiadającej na potrzeby klientów. Wyróżnieni przez nas menedżerowie są nie tylko doświadczeni i znają się na swoich branżach. To przede wszystkim ludzie z otwartymi głowami – widzą i słyszą więcej, a pozyskane informacje potrafią przetwarzać szybko i skutecznie. Umieją też korzystać z wiedzy innych, wspierać się nią w procesie podejmowania decyzji. To doskonali stratedzy, którzy troszczą się o dobro klientów, pracowników i współpracowników. Dzięki nim firmy, którymi zarządzają, mimo trudności rynkowych, działają sprawnie, dostarczając przedsiębiorcom i Polakom najbardziej odpowiednie dla nich narzędzia, pozwalające inwestować, rozwijać się i funkcjonować.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

MAŁGORZATA BARSKA

PREZES ZARZĄDU, NN INVESTMENT PARTNERS TFI

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowych studiów Mastere de Management Industriel Europeen organizowanych przez Haute Etudes Commercialles (HEC) w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczynała jako Kupiec we francuskiej firmie Geant. W latach 1997-2005 swój rozwój zawodowy kontynuowała w branży motoryzacyjnej w Fiat Auto Poland, a następnie w Volvo Auto Polska. Od 2005 r. związana z sektorem finansowym. Podczas swojej kariery w Banku Handlowym (Citibank) pełniła szereg funkcji managerskich od szczebla oddziału do regionu. Od 1 czerwca 2008 r. pełniła funkcję członka Zarządu ING Investment Management (Polska) oraz członka Zarządu ING TFI, gdzie odpowiadała za Departament Sprzedaży i Marketingu. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. prezes Zarządu ING IM (Polska). Od 2 października 2012 r. pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu ING TFI) Od 16 grudnia 2014 r. prezes Zarządu NN Investment Partners TFI (dawniej ING TFI S.A.).

BRUNON BARTKIEWICZ

PREZES ZARZĄDU, ING BANK ŚLĄSKI

Związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1995 r. objął stanowisko prezesa Zarządu Banku Śląskiego. W 2000 r. na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka Zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym. W 2004 r. objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 r. został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 r. nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 r.) odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek. W 2016 r. ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH).

KRZYSZTOF BORUSOWSKI

prezes Zarządu, BEST

Ma wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianym sektorze usług finansowych. Jako dyrektor zarządzający Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners prowadził projekty typu M&A z zakresu bankowości inwestycyjnej. W 2002 r. zakończył z sukcesem projekt polegający na zbudowaniu grupy finansowej wokół Dominet obejmujący zakup Cuprum Banku i wprowadzenie inwestora finansowego z Grupy Merrill Lynch. Pracował jako konsultant w Bain & Company w Bostonie (USA) oraz jako menedżer w Schroder Polska. Reprezentował Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej BPH do czasu jego prywatyzacji. Posiada dyplom MBA z Harvard Business School. W 2002 r., wspólnie z Markiem Kucnerem, przejęli BEST, której pozycję i wartość budują razem od prawie 20 lat. Priorytetem są dla niego ludzie, procesy i technologia. W BEST już kilkanaście lat temu wprowadził kulturę zarządzania przez wartości (wiedzę, etykę, skuteczność) oraz proklienckie postawy nastawione na wspieranie Klientów w spłacie zadłużenia, także za pomocą produktów restrukturyzacyjnych. Jest inicjatorem regulacji wprowadzonych przez ZPF w polskiej branży windykacyjnej, dzięki którym windykacja stała się przede wszystkim etyczna.

Jacek Byliński

prezes Zarządu, założyciel, CUK Ubezpieczenia

Branżą ubezpieczeniową zaczął interesować się już jako student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Zaraz po studiach powołał CUK Ubezpieczenia – firmę zajmującą się profesjonalną dystrybucją ubezpieczeń działającą zarówno poprzez narzędzia e-commerce, jak również przez sieć ponad 500 wyspecjalizowanych placówek w całej Polsce. Kierowana przez niego firma wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań i jest prekursorem trendów w nowoczesnym podejściu do omnikanałowej sprzedaży ubezpieczeń. Dziś CUK Ubezpieczenia jest liderem technologicznym branży i najbardziej rozpoznawalnym brandem wśród podmiotów doradztwa ubezpieczeniowego w Polsce.

ADAM DWULECKI

PREZES ZARZĄDU, WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Wcześniej obejmował stanowisko członka Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. W 2011 r. rozpoczął pracę dla Gothaer Insurance Group w centrali w Kolonii. W latach 2007-2011 był związany z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji. W latach 2001-2007 pracował dla HDI-Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń między innymi na stanowisku członka Zarządu. Absolwent studiów w Niemczech, z dyplomem ekonomisty na uniwersytecie Heinrich Heine Universität Düsseldorf.

MICHAŁ GAJEWSKI

PREZES ZARZĄDU / CHIEF EXECUTIVE OFFICER, SANTANDER BANK POLSKA

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Od 1992 r. związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem pracował w Grupie Kapitałowej WBK, a następnie BZ WBK, zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji członka Zarządu Banku Zachodniego WBK odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ, gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate. W 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millenium, gdzie w latach 2012-2015 był dyrektorem makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję członka Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej. W 2016 r. został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska)

ANDRZEJ GURAK

PREZES ZARZĄDU, IMPULS-LEASING POLSKA I IMPULS-INSURANCE POLSKA

Od 2006 r. jest związany z IMPULS-LEASING International, który należy do Grupy Raiffeisenlandesbank Upper Austria. Organizował rozpoczęcie działalności IMPULS-LEASING Polska i od początku istnienia spółki w 2007 r. pełni funkcję prezesa Zarządu. Od 2009 r. jest także prezesem Zarządu IMPULS-INSURANCE Polska. W 1996 r. rozpoczął pracę w Raiffeisen Centrobank Polska, a w 2000 r. w Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL), gdzie w Zarządzie jako członek, wiceprezes i prezes Zarządu odpowiadał za departamenty sprzedaży, marketingu, strategii, prawny, administracji, IT i HR. W 2003 r. RLPL osiągnął drugie miejsce w rankingu firm leasingowych (ponad 1 mld zł sfinansowanych aktywów), będąc poza pierwszą 30-stką w 1999 r. W pierwszej połowie lat 90. pełnił funkcje menedżerskie w Kanadzie w North American Property Group oraz w Hatch Associates Ltd. Otrzymał tytuł Bachelor of Commerce na Uniwersytecie McGill w Montrealu oraz MBA na Uniwersytecie York, Schulich School of Business w Toronto. Uczestniczył także w szkoleniach w Wharton School of Business, York University i University of Western Ontario.

Roger Hodgkiss

Prezes Zarządu, spółkI Generali Polska

Do Generali dołączył w listopadzie 2019 roku, a już rok później został powołany na stanowisko 2020 roku Prezesa Zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali w Polsce. Z polskim rynkiem ubezpieczeniowym związany jest od kilkunastu lat. W latach 2009-2015 Roger był Prezesem Link4 i nadzorował przekształcenie Link4 z ubezpieczyciela, wyspecjalizowanego w sprzedaży bezpośredniej w firmę wielokanałową. Po nabyciu Link4 przez PZU, w styczniu 2016 r. został powołany do zarządu PZU SA i PZU Życie. Jego głównym obowiązkiem był biznes P&C, zarówno detaliczny, jak i Korpo. W tym czasie również przewodniczył także radom nadzorczym Link4 i TUW PZUW. Przed przyjazdem do Polski był dyrektorem handlowym Intouch Insurance i Prezesem AAS Balta na Łotwie – obie spółki z grupy RSA. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta certyfikowanego w Wielkiej Brytanii.

JACEK JANIUK

dyrektor departamentu Private Banking, dyrektor biura maklerskiego, ALIOR BANK

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – kierunek Matematyka oraz absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierunek Finanse, Inwestycje. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą w firmach zarządzających aktywami (Invesco, AIG, KBL European Private Bankers, Citigroup, Pekao). Przeszedł wszystkie szczeble kariery inwestycyjnej od analityka, przez zarządzającego funduszami, dyrektora departamentu inwestycyjnego, dyrektora departamentu bankowości prywatnej oraz członka zarządu. Od grudnia 2021 r. odpowiada w Alior Banku za Dział Private Banking. Przed dołączeniem do Alior Banku pełnił funkcję prezesa Zarządu Pekao TFI (Pioneer TFI). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł międzynarodowy tytuł CIIA.

PIOTR KARDA

PREZES ZARZĄDU I WSPÓŁZAŁOŻYCIEL, LAVEN

Działa na rynku finansowym od blisko 25 lat. Był związany m.in. z PZU Życie, Raiffeisen-Polbankiem, Allianz czy InterRisk. Pasjonat CRM oraz ubezpieczeń dających wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Pracuje ze studentami nad strategiami firm czy psychologicznymi aspektami w biznesie. Laven to spółka wprowadzająca na polski rynek komplementarne ubezpieczenia zdrowotne. Polisy Laven obejmują ponad 100 technologii medycznych nierefundowanych przez NFZ, których koszty przekraczają często 1 mln zł. Laven współpracuje już z dwoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi AWP P&C S.A. oddział w Polsce (Mondial Assistance) oraz Europa Ubezpieczenia. Firma powstała w czasie pandemii COVID-19 i odpowiada na potrzeby pracodawców w zakresie benefitów dających wsparcie w przypadku konieczności podjęcia nierefundowanego leczenia. Ostatnio Laven został nominowany do nagrody Fintech Awards 2022 w kategorii Insurtech. 

ŁUKASZ KĘDZIOR

PREZES ZARZĄDU, Pekao TFI

To jeden z najlepszych menedżerów na rynku funduszy inwestycyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży produktów inwestycyjnych. Od maja 2021 r. prezes Zarządu Pekao TFI, wcześniej przez blisko cztery lata był dyrektorem zarządzającym w TFI PZU odpowiedzialnym za sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz kreowanie strategicznych celów spółki. W latach 2014-2017 jako członek Zarządu w Skarbiec TFI odpowiadał za sprzedaż, wsparcie sprzedaży i marketing. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (magister na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność rachunkowość) oraz absolwentem studiów doktoranckich. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z zakresu zarządzania firmą. Ma tytuły MBA (finanse międzynarodowe oraz marketing międzynarodowy). Jest członkiem Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

JAKUB KOSTECKI

PREZES ZARZĄDU, KACZMARSKI INKASSO

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Ukończył też Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute. Karierę zawodową rozpoczął w wieku 20 lat w firmie windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W latach 2000-2004 współpracował z Kancelarią Prawną Koksztys, a następnie z Kancelarią Prawną Lexus. W 2006 r. został prezesem Kaczmarski Altor Asset Management. Od 2008 r. jako wiceprezes odpowiada za rozwój Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. W 2015 r. stanął na czele firm Kaczmarski Inkasso oraz Kancelarii Prawnej Via Lex, liderów branży zarządzania wierzytelnościami na zlecenie. Zaangażowany w ciągły rozwój rynku zarządzania wierzytelnościami.

KRZYSZTOF KRAUZE

PREZES ZARZĄDU, INTRUM

Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w czasie studiów od budowania modeli ekonometrycznych dla przedsiębiorstw, programowania, wdrażania systemów ERP i Contact Center. Z Intrum związany od kilkunastu lat – najpierw jako specjalista w zespole rozwoju Call Center, następnie kierował zespołem analiz i ryzyka. W 2007 r. objął stanowisko dyrektora operacyjnego. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Intrum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Od 2015 r. jest dyrektorem zarządzającym Intrum w Polsce. W latach 2017-2020 przeprowadził skutecznie organizacje przez dwie fuzje: połączenie na rynku polskim firm Lindorf i Intrum Justita oraz włączenie w struktury Intrum zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmy Pragma Inkaso. Niewątpliwie te działania wzmocniły pozycje rynkową Intrum na rynku zarządzania wierzytelności. Lubi wyzwania i zmieniające się warunki biznesowe. Zawsze nawiązuje otwartą i szczerą komunikację, szuka kompromisów i konsensusu. Wie, jak stworzyć silny i merytoryczny zespół z najlepszymi liderami. Ambitny menedżer, który w swojej codziennej pracy wykorzystuje naturalną zdolność do analizy danych, wiedzę z zakresu IT i biznesu.

FREDERIC LUSTIG

PREZES ZARZĄDU, CAREFLEET

Z pochodzenia Francuz. Miłośnik nart, rowerów i motocykli. Optymistyczny i zawsze pozytywnie nastawiony do życia. Karierę zawodową w Polsce rozpoczął w 1997 r. Od ponad 20 lat związany z branżą Car Fleet Management. W 2006 r. objął stanowisko prezesa Zarządu w należącej do Europejskiego Funduszu Leasingowego spółce Carefleet. Dzięki skutecznemu zarządzaniu firma dynamicznie się rozwija i odnosi liczne sukcesy. Obecnie spółka znajduje się w pierwszej piątce rankingu największych firm zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, odnotowując z roku na rok wzrost sprzedaży i sukcesywny przyrost floty pojazdów.

Artur Maliszewski

prezes Zarządu, TU Europa

Posiada 28 lat doświadczenia w branży finansowej, z czego 18 lat na stanowiskach członków zarządu. Swoją karierę rozpoczął w 1992 r. w Raiffeisen Bank Polska, powołany do zarządu banku w 2001 r., gdzie odpowiadał za obszar Klienta Biznesowego, a później Bankowości Detalicznej. W 2008 roku dołączył do tworzącego się Alior Banku, gdzie od 2009 jako wiceprezes rozwijał działalność instytucji w segmencie korporacyjnym i SME. W latach 2014-2017 pełnił funkcję prezesa w Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne. W 2017 roku objął stanowisko prezesa zarządu w spółkach ubezpieczeniowych Grupy AXA w Polsce. Jest absolwentem WSH w Warszawie oraz kursów „executive” Darden School of Business, Uniwersytet Wirginii oraz Harvard Business School.

MARCIN NEDWIDEK

PREZES ZARZĄDU, UNIQA W POLSCE

Objął stanowisko prezesa UNIQA w Polsce na początku kwietnia 2021 roku, zaraz po połączeniu prawnym spółek UNIQA i AXA w Polsce.

Obecnie UNIQA to wiodąca grupa ubezpieczeniowa na rynku zarówno pod względem kompleksowości oferty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych oraz inwestycyjnych i emerytalnych, jak i kanałów sprzedaży (agenci, brokerzy, banki, online). Jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Celem spółek ubezpieczeniowych jest rentowny wzrost, co udaje się z powodzeniem realizować. Po I półroczu 2022 roku majątkowa spółka ubezpieczenia miała najwyższą rentowność na rynku (najniższy wskaźnik CoR). Z kolei biznes życiowy rósł ponad rynek oraz znacząco poprawiła się dochodowość tego biznesu.

Marcin Nedwidek, oprócz roli prezesa, odpowiada też za detaliczny biznes ubezpieczeń majątkowych i na życie. Do AXA dołączył w 2018 roku. Pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora obszaru klienta indywidualnego w części majątkowej. Wcześniej związany był z The Boston Consulting Group, gdzie odpowiadał za rozwój praktyki ubezpieczeniowej BCG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pracował też dla innej międzynarodowej firmy konsultingowej oraz banku inwestycyjnego w Londynie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA na London Business School.

RADOSŁAW OLSZEWSKI

PREZES ZARZĄDU, DM BOŚ

Związany z rynkiem kapitałowym od początku jego powstania, a od 1992 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju. Był współzałożycielem Domu Maklerskiego BOŚ, a od 1996 r. pełni funkcję prezesa Zarządu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menedżerskich, a także podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni członek Zarządu i Rady Izby Domów Maklerskich, a obecnie wiceprzewodniczący Rady IDM.

JAROSŁAW PARKOT

PREZES ZARZĄDU, TUIR WARTA

Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie. Na początku kariery zawodowej pracował w wielu prywatnych polskich i międzynarodowych firmach. W 1998 r. rozpoczął pracę w Citibanku/Bank Handlowy na stanowisku dyrektora zarządzającego dystrybucją i bankowością detaliczną. Był członkiem Rady Nadzorczej TFI Banku Handlowego. W 2003 r. rozpoczął pracę dla Grupy Ubezpieczeniowej Uniqa Polska na stanowisku wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za rozwój strategiczny wszystkich spółek ubezpieczeniowych Uniqa w Polsce. Od 2004 r, pełnił funkcję prezesa Grupy Uniqa w Polsce. Prezesem TUiR Warta i TUnŻ Warta jest od lipca 2010 r.

ADW. MICHAŁ RĄCZKOWSKI

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY, KANCELARIA RK LEGAL

Od 2006 r. wspólnie z adw. Michałem Kwiecińskim zarządza kancelarią RK Legal, która jako jedyna na polskim rynku łączy prawną obsługę przedsiębiorstw z kompleksowym zarządzaniem wierzytelnościami. Firma wspiera banki i instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz podmioty z branży energetycznej i telekomunikacyjnej w sprawnym odzyskiwaniu należności B2B i B2C. Opracowuje własne, innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają efektywnie zarządzać projektami i na bieżąco raportować postępy prowadzonych spraw. Jest członkiem Konfederacji Lewiatan, Polskiego Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz międzynarodowej sieci Euro Collect Net Lawyers. Posiada licencję KNF na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi. Jest autorem komentarzy prasowych i współautorem komentarza wydawnictwa Wolters Kluwer: „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych”.

LESZEK SKIBA

PREZES ZARZĄDU, Bank PEKAO

Od 2015 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 r. prowadzi działalność publiczną non-profit jako przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej.

ARTUR SULEWSKI

PREZES zarządu, BUSINESS LEASE

Doświadczony menedżer o charyzmatycznej i energetycznej osobowości, z wieloletnim doświadczeniem na wymagającym i konkurencyjnym rynku. Ukończył Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz szereg dodatkach szkoleń, w tym EMBA. Z branżą car fleet management związany jest prawie 20 lat. Kierując się innowacyjnym podejściem w prowadzeniu projektów i rozwijaniu firm, w których pracował, skutecznie realizował wyznaczone cele. Przed objęciem stanowiska dyrektora zarządzającego w Business Lease Poland zajmował stanowisko dyrektora handlowego w LeasePlan Fleet Management. Podczas pracy w LeasePlan jako pierwszy w Polsce wdrożył sprzedaż przez omnichannel i pierwszą wypożyczalnię samochodów. Aktualnie z powodzeniem wprowadza automatyzację procesów i kulturę customercentric, czego dowodem jest poprawa satysfakcji klientów, a co za tym idzie wyniku finansowego kierowanej przez niego firmy. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Prowadzi aktywny tryb życia, jest miłośnikiem samochodów i sportów ekstremalnych.

Włodzimierz Szymczak

dyrektor zarządzający, Atradius Collections B.V. Oddział w Polsce

Odpowiedzialny za rozwój, zarządzanie oraz sprzedaż usług polskiego oddziału, a także za rozwój działalności Atradius Collections na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończył kierunek finanse i bankowość, specjalizacja „finanse i rachunkowość przedsiębiorstw”. Z branżą windykacyjną związany od ponad 20 lat, specjalizując się w prawie międzynarodowym oraz negocjacjach bezpośrednich, jednakże wciąż z nieodzowną przyjemnością pomaga klientom w odzyskiwaniu ich należności i równie chętnie stawia na rozwój podległych mu zespołów. Prywatnie jest kolekcjonerem sztuki nowoczesnej, fanem muzyki klasycznej oraz szampana.

MACIEJ TRYBUCHOWSKI

PREZES ZARZĄDU, KDPW I KDPW_CCP

Od 2018 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od roku 2019 prezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Karierę zawodową rozpoczynał w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie w latach 1989-1990 był radcą w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. W latach 1995-2002 dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie dyrektor zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao. W okresie 2003-2012 dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od roku 2013 do 2014 dyrektor, a następnie wiceprezes IDM. W latach 2015-2017 prezes Domu Maklerskiego Banku BPS, a w latach 2017-2018  prezes PGE Dom Maklerski. Współautor podręcznika „Zarządzanie – teoria i praktyka” pod red. prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2004 r. działa w Izbie Domów Maklerskich. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School oraz licznych międzynarodowych programów edukacyjnych.

MARCIN WIŃSKI

CEO | CIO, TYR TFI

Ma 15-letnie doświadczenie w branży finansowej, w tym ponad 12-letnie w obszarach zarządzania portfelami oraz funduszami otwartymi i zamkniętymi o globalnym spektrum inwestycyjnym. Prezes zarządu oraz Chief Investment Officer w TYR TFI – instytucji wyspecjalizowanej się w zarządzaniu funduszami o strategii Private Debt.  Pełnił funkcję członka Zarządu w Baltic Capital TFI odpowiedzialnego za Departamenty: Zarządzania Ryzykiem, Nadzoru i Compliance, Operacji. W Millennium TFI zarządzał funduszami globalnymi. Przez wiele lat pracował w Raiffeisen Bank Polska jako Manager Portfeli Finansowych, gdzie współtworzył i realizował usługę zarządzania portfelami inwestycyjnymi dla najzamożniejszych klientów banku. Wcześniej także jako dealer walutowy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość o specjalizacji Bankowość Inwestycyjna. Ekspert w zakresie globalnych rynków finansowych, procesu inwestycyjnego i zarządzania strategicznego.

MARCIN WLAZŁO

DYREKTOR, BIURO MAKLERSKIE PEKAO

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowych korporacjach zarządzających aktywami: Commercial Union PTE (obecnie Aviva PTE), Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., ING Investment Management (Polska) S.A. (obecnie NN IP TFI S.A) odpowiadając za zarządzanie portfelami dłużnymi klientów zewnętrznych. W latach 2011-2020 sprawował funkcje kierownicze i zarządcze w podmiotach Grupy PZU. Od 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU TFI S.A. oraz PZU PTE S.A. Następnie w Banku Gospodarstwa Krajowego był Dyrektorem Departamentu Inwestycji nadzorującego krajowe i zagraniczne  inwestycje kapitałowe m.in. Fundusz Trójmorza, fundusze infrastrukturalne Margueritte I i II, Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Marcin Wlazło ma bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów. Ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka. Studiował również na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie swojej kariery ukończył szereg krajowych i zagranicznych kursów branżowych.

Najnowsze

Panoramy nieruchomości

Od przyszłego roku mogą zniknąć pozwolenia na budowę domów Nowelizacja Prawa budowlanego, która ma zacząć obowiązywać w przyszłym roku, ma uprościć...

Panoramy lifestyle

W Polsce kobiety stanowią tylko 13 proc. kadry chirurgicznej Chirurgia wciąż nie wykorzystuje potencjału kobiet – stanowią one tylko nieco ponad...

Panoramy inwestycje

Mazowsze będzie mieć do wykorzystania ponad 9 mld zł z nowej perspektywy UE Zielona transformacja, odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny,...

Panoramy gospodarka

Budżet państwa traci prawie 800 mln zł na szarej strefie w branży hazardowej online W ubiegłym roku firmy oferujące online...

Panoramy prawo

Lasy Państwowe zapowiadają rezygnację z ważnego międzynarodowego certyfikatu Certyfikat FSC jest gwarantem zrównoważonej gospodarki leśnej. Informuje potencjalnego klienta, że –...