Advertisement

W POSZUKIWANIU WŁASNEJ ŚCIEŻKI

Czy kobietom trudniej niż mężczyznom jest piąć się po szczeblach kariery? Wierzę, że każda z nas, jeśli będzie wytrwała w dążeniu do realizacji swoich aspiracji i marzeń, będzie w stanie je osiągnąć, a tzw. szklany sufit często istnieje w psychice kobiet. Nawet jeśli zdarzy się firma, która postawi wyżej poprzeczkę kobietom niż mężczyznom, to jednak tym większa będzie satysfakcja ze zdobycia wiedzą i biznesowymi umiejętnościami zamierzonego miejsca w organizacji.

Magdalena Wereda-Kolasińska

FCMA, CGMA dyrektor finansowy, Unilever Polska


Osobiście miałam szczęście nie doświadczyć żadnych większych barier w swoim doświadczeniu zawodowym. Organizacje, w których pracowałam i pracuję dostrzegły mój potencjał oraz zapał do pracy i wspierały mój rozwój, dając nowe szanse na podnoszenie kompetencji zarówno merytorycznych, jak i miękkich. Od dzieciństwa byłam zachłanna na wiedzę, więc każdą nadarzającą się możliwość nauki traktuję ambicjonalnie i uparcie dążę do stałego rozwoju, zatem jakiekolwiek bariery z założenia traktuję jako dobry punk wyjścia do dalszego samodoskonalenia i zdobywania kolejnych doświadczeń.

Wyjść poza strefę komfortu

Jedną z trudniejszych chwil w mojej karierze zawodowej była decyzja o całkowitej zmianie branży przy zmianie firmy, w której pracowałam przez 11 lat. Wyjście poza strefę komfortu stanowiło nie lada dylemat, ale przeważyła ciekawość innego świata i chęć poznania nowego biznesu. Bo każde nowe wyzwanie traktuję jako osobistą naukę kolejnego „życiowego przedmiotu”. Powtarzam sobie, że to lekcja dla mnie, która da mi nową perspektywę i zbuduje benchmark do następnych wyzwań. Dlatego to bardzo ważne i szczególnie aktualne biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej wszyscy się obecnie znajdujemy, by znaleźć swój sposób na radzenie sobie z wymagającymi sytuacjami.

Ja staram się zawsze patrzeć na moją rolę przez pryzmat moich interesariuszy, ale również uwzględniając rodzinę, która jest dla mnie najważniejsza. Nie znoszę generalizować, jednak natura ludzka dała szansę spełniać się kobietom jako matkom, zatem w zależności od decyzji kobiet ich kariera może kształtować się poniekąd nieco inaczej niż mężczyzn. Rozwój ścieżki zawodowej może być na jakiś czas przystopowany, ale to nie oznacza, że nie może po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego ponownie przyspieszyć. Z drugiej strony, coraz częściej mężczyźni decydują się na pozostanie w domu z dziećmi i wówczas to ich kariera może tymczasowo zwolnić.

Patrzymy dalekowzrocznie

Jeśli chodzi o poszukiwanie własnej ścieżki kariery, to osobiście doskonale odnalazłam się w finansach i myślę, że to dobra branża dla kobiet. Wnosimy też wiele dobrego do organizacji finansowych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają skrupulatności oraz bardzo sprawnego łączenia faktów. Błyskotliwie potrafimy wykorzystać nabytą wiedzę oraz intuicję do podejmowania racjonalnych decyzji. Patrzymy dalekowzrocznie i czasem dostrzegamy więcej ryzyk, ale dzięki temu tym lepiej umiemy przygotować na nie firmy, w których pracujemy.

Jest to tym bardziej istotne, iż profesję finansową czekają w perspektywie kolejnych lat wyzwania. Automatyzacja procesów i szybkoś? zmian w?biznesie wymusi na specjalistach ds. finans?w jeszcze bardziej dynamiczn? konieczno?? adaptacji oraz wspierania biznesu. Zmiany wzmocni? w?nas my?lenie scenariuszowe oraz zarz?dzanie w?pe?ni wirtualnymi zespo?ami. Uwa?am te?, ?e kobiety s? twardymi negocjatorkami, ale czasem wystarczy troch? empatii, by roz?adowa? trudn? sytuacj?, zrozumie? drug? stron? i?doj?? do satysfakcjonuj?cego rozwi?zania dla wszystkich i?w?tym naprawd? jeste?my mistrzyniami. A?podejmuj?c decyzje w?atmosferze ?yczliwo?ci, jest nam ?atwiej egzystowa? wć zmian w biznesie wymusi na specjalistach ds. finansów jeszcze bardziej dynamiczną konieczność adaptacji oraz wspierania biznesu. Zmiany wzmocnią w nas myślenie scenariuszowe oraz zarządzanie w pełni wirtualnymi zespołami. Uważam też, że kobiety są twardymi negocjatorkami, ale czasem wystarczy trochę empatii, by rozładować trudną sytuację, zrozumieć drugą stronę i dojść do satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich i w tym naprawdę jesteśmy mistrzyniami. A podejmując decyzje w atmosferze życzliwości, jest nam łatwiej egzystować w pełnym wyzwań świecie biznesu.

Świetne kwalifikacje i naturalne zalety

Jednak wychodzę z założenia, że kobiety mają świetne kwalifikacje i naturalne zalety, takie jak pracowitość, wytrwałość i doskonała organizacja czasu pracy, aby niezależnie od branży pracować na 160 proc. Co więcej, według mnie to nie płeć powinna być wyznacznikiem sukcesu. Każdy jako człowiek niezależnie od tego, czy jest kobietą czy mężczyzną, jeśli ma kwalifikacje, zasługuje na swoje miejsce tak samo w finansach, jak i każdej innej dziedzinie. W mojej karierze dużą rolę odegrało np. zdobycie kwalifikacji CIMA, gdyż wyposażyło mnie w wiedzę i biznesowy sense check niezbędny w codziennej pracy w finansach. Dało mi też szansę na przygotowanie się do podejmowania decyzji w prawdziwych realiach firmy, co wyjątkowo doceniam zwłaszcza dziś z perspektywy członka zarządu. Zdobywanie dodatkowych certyfikatów i ciągła edukacja jest krytyczna niezależnie od płci. Motorem do wiedzy powinna być chęć rozwoju, a nie to, czy jest się kobietą, czy mężczyzną. To kwestia ambicji, które stawiamy przed sobą i uwarunkowań osobowościowych. Dlatego jeśli miałabym dać aspirującym kobietom jakąś radę, to byłoby to: „nigdy się nie poddawać i korzystać z każdej okazji do poszerzania horyzontów zawodowych”. Dzięki wierze w siebie, możemy osiągnąć więcej, niż nam się nawet wydaje. Trzeba tylko próbować!

Najnowsze

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...

MOTYWUJE MNIE RYWALIZACJA

Z MARTINEM KACZMARSKIM, właścicielem i prezesem Zarządu Kaczmarski Group, rozmawiała Katarzyna Mazur. Przeszedł Pan dość specyficzną drogę – od człowieka, który był...