Advertisement
Advertisement Advertisement

Warto ubezpieczyć się na wypadek zachorowania na raka

Świadomość profilaktyki nowotworowej ma ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne a także ekonomiczne. Dzięki regularnej diagnostyce możliwe jest wykrycie zmiany na wczesnym etapie zaawansowania choroby, zahamowanie jej rozwoju, przedłużenie życia.

Leczenie nowotworów w Polsce jest w pewnym stopniu refundowane, lecz aby mieć dostęp do szybkiego oraz kompleksowego leczenia, warto wybrać dodatkowe zabezpieczenie. Posiadając Pakiet nowotworowy w ramach ubezpieczenia Generali, z myślą o życiu PLUS możemy zapewnić sobie pieniądze na: badania diagnostyczne, konsultacje medyczne z lekarzem, nierefundowane leki, terapie, rehabilitacje, inne wydatki związane z procesem leczenia i szybszym powrotem do zdrowia. Świadczenie może wynieść nawet do 1 mln zł – taką maksymalną sumę ubezpieczenia może wybrać klient. 

Z solidnym wsparciem

Generali daje możliwość uzyskania dodatkowej opinii medycznej oraz wiedzy na temat najnowszych i efektywnych metod leczenia. Dzięki temu po zdiagnozowaniu choroby, ubezpieczona osoba może otrzymać drugą opinię wybitnych w danej dziedzinie specjalistów, którzy praktykują poza Polską. Generali pomaga klientowi zebrać dokumentację medyczną i w oparciu o to lekarz będący specjalistą w danej dziedzinie, przygotowuje informacje czy istnieją metody leczenia odpowiednie i zalecane w danym przypadku wraz ze wskazaniem zagranicznego ośrodka stosującego tego typu leczenie.

Dzieci pod ochroną

Nowością jest możliwość, w ramach tej samej składki, objęcia ochroną na wypadek wystąpienia nowotworu u ubezpieczonego i/lub wszystkich jego dzieci do 21 roku życia. Wówczas w przypadku zdiagnozowania nowotworu ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszt badań genetycznych dla dzieci ubezpieczonego. Wypłata świadczenia nastąpi również w przypadku nowotworu złośliwego przedinwazyjnego (carcinoma in situ), łagodnego nowotworu wewnątrzczaszkowego, czy przewlekłej białaczki limfocytowej. 

Najnowsze

Bogaci młodzi wyjątkowi

Z czym młodzi wchodzą w biznes Z Miłoszem Brzezińskim, doradcą w zakresie efektywnościi społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, wykładowcą w PAN,rozmawia Beata Tomczyk. Czy młodzi mają szansę...

E-MOBILITY

e-mobilityPobierz

FAKTORZY ROKU

Faktorzy_rokuPobierz

Rynek PRS

rynek_PRSPobierz

Deweloper Roku 2023

deweloper_rokuPobierz