Advertisement

Dbajmy o słuch młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną!

Co szósty pierwszoklasista w Polsce ma, wynikające z różnego rodzaju zaburzeń, problemy ze słuchem. Problemy, które bez wdrożenia odpowiedniej ścieżki terapeutycznej mogą znacząco wpłynąć na cały proces edukacji. Sytuacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest jeszcze trudniejsza. Dlatego musimy otoczyć je szczególną opieką i – choć to wymagające dla lekarzy i personelu medycznego – umożliwić udział w regularnych badaniach przesiewowych.

Piotr Henryk Skarżyński

prof. dr hab. n. med. I n. o zdr. mgr zarz.

członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Prezydent-elekt Międzynarodowej Rady Doradczej Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii

Badania przesiewowe pozwalają ocenić funkcjonowanie narządu słuchu i w porę podjąć działania, mające na celu postawienie głębszej diagnozy oraz rozpoczęcie właściwego leczenia. Wbrew obiegowym opiniom, problemy ze słyszeniem nie dotyczą już tylko osób starszych, coraz częściej borykają się z nimi ludzi młodzi, również dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia prawie pół miliarda ludzi ma z problemy związane ze słuchem. Aż 34 mln, a więc 7 proc. z grupy osób niedosłyszących to dzieci.

Niestety rodzicom i opiekunom trudno zauważyć pierwsze symptomy problemów ze słuchem u dzieci. Potwierdzają to liczby – kilka lat temu przeprowadziliśmy w całej Polsce badania przesiewowe, które objęły prawie 45 tys. dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Okazało się, że aż 86 proc. rodziców nie zauważyło problemów ze słuchem u swojego dziecka! W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi zauważenie problemów ze słuchem jest jeszcze trudniejsze. Dlatego badania przesiewowe w tej grupie są szczególnie ważne.

Mój zespół zrealizował takie badania podczas Dnia Młodych Sportowców, zorganizowanego w Toruniu przez Olimpiady Specjalne Polska. Specjaliści Toruńskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS sprawdzili słuch u trzydziestu małych zawodników, od szóstego do dwunastego roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną, uczestniczących w programie „Młodzi Sportowcy”. Okazało się, że w poddanej badaniu słuchu grupie dzieci, sześcioro uzyskało nieprawidłowe wyniki, potwierdzające istniejące u nich problemy audiologiczne. Choć liczba przebadanych pacjentów nie pozwala na jednoznaczne przedstawienie statystycznych wniosków, jednak można stwierdzić, iż jest to duży odsetek dzieci, większy niż w przypadku grup małych pacjentów, nieobarczonych niepełnosprawnością intelektualną. W przypadku negatywnego wyniku badania słuchu konieczne jest przeprowadzenie głębszej diagnostyki i umieszczenie małego pacjenta pod opieką otorynolaryngologa. Wszyscy mali sportowcy, u których badanie słuchu wykazało nieprawidłowości, pozostaną pod stałą opieką specjalistyczną.

Pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną wymagają od lekarzy specjalnej troski. Potrzebują ciepła i spokojnej atmosfery podczas badań. Bardzo często nie są w stanie samodzielnie opowiedzieć o dolegliwościach, które im doskwierają. To nasze zadanie – zwrócić uwagę na niepokojące symptomy. Kluczowe są rozmowy z opiekunami, którzy na co dzień z nimi przebywają – potrafią opowiedzieć o zmianach w ich zachowaniu i ułatwić kontakt z medykami. Dobrze zdiagnozowani i zdrowi sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną dadzą nam wiele wzruszeń podczas zmagań na zawodach. Jako lekarzowi hasło Olimpiad Specjalnych Polska #Grajmyrazem jest mi szczególnie bliskie.

Najnowsze

Panorama Marketingu i Zarządzania

Potrzeba informacji zwrotnej Niemal 60 proc. osób aplikujących na ogłoszenia o pracę chciałoby otrzymywać informację zwrotną o powodach odrzucenia CV. Według najnowszego badania...

Panorama Prawa

UE coraz bliżej rozwiązania problemu odpadów z opakowań Europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zaaprobowali projekt nowych...

Panorama Inwestycji

Rynki krajowe powyborczo Jak wynik wyborów przełożył się na rynek akcji? Dwucyfrowy wzrost indeksu największych spółek. Sektor bankowy „rozbił bank”,...

Panorama Lifestyle

DNA może rozwiązać problem masowego przechowywania danych Na kilogramie nośnika, jakim jest DNA, można teoretycznie zapisać wszystkie wygenerowane na świecie...

Panorama Nieruchomości

Rosnące wyniki Do końca roku wolumen powierzchni parków handlowych może zwiększyć się o dodatkowe 230 tys. m2. W I połowie...