Advertisement

Polskie fajerwerki są bezpieczne!

Przed okresem sylwestrowym wraca jak mantra propozycje całkowitego zakazu używania środków pirotechnicznych. Posłowie i samorządowcy nagle przypominają sobie o zwierzętach i ich rzekomym cierpieniu podczas zabaw sylwestrowych. Chciałabym odczarować mity na temat fajerwerków i przybliżyć Państwu naszą branżę.

Marta Smolińska

prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki

Przede wszystkim zapewniam Państwa – polskie fajerwerki są bezpieczne dla ludzi i środowiska – na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa, która stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo użytkowników i środowiska naturalnego. Producenci wyrobów pirotechnicznych muszą spełniać bardzo wysokie wymagania i normy (określony skład chemiczny, ograniczenie poziomu dźwięku, klasyfikacja z uwagi na poziom generowanego hałasu i poziomu bezpieczeństwa użytkownika). Polska jeszcze bardziej zaostrzyła unijne przepisy i wprowadziła całkowity zakaz sprzedaży pirotechniki osobom poniżej osiemnastego roku życia.

Środki pirotechniczne nie są nadzwyczajnym źródłem hałasu dla ludzi i zwierząt. Czynniki naturalne, np. burze lub gradobicia i te związane z działalnością człowieka (samoloty, koncerty plenerowe, imprezy sportowe) wywołują podobne natężenie dźwięku i stały się elementem współczesnej cywilizacji.

Huk, który towarzyszy fajerwerkom jest krótkotrwały – w przeciwieństwie do bardzo uciążliwych dźwięków arterii, dróg szybkiego ruchu i autostrad, lotnisk i samolotów, koncertów plenerowych i wydarzeń sportowych. Trzeba też dodać, że obowiązujące przepisy z góry ustalają dozwolony poziom dźwięku generowany przez fajerwerki i jest on uznawany – w zależności od klasy wyrobu – za nieistotny, niski lub nieszkodliwy i szybko zmniejszający się wraz ze wzrostem odległości od odpalanego materiału pirotechnicznego.

Oferujemy również tzw. ciche fajerwerki, które mogą być używane w pobliżu parków, miejsc zielonych – hałas przez nie generowany jest marginalny.

Z badania Ogólnopolskiego Panelu Ariadna z sierpnia 2021 r. wynika, że aż 65 proc. ankietowanych używało środków pirotechnicznych lub uczestniczyło w wydarzeniu z ich udziałem. 49 proc. badanych deklaruje posiadanie psa, a 36 proc. ma kota. Warto podkreślić, że wśród właścicieli czworonogów poparcie dla idei dalszych ograniczeń i zakazów wcale nie jest silne – zaledwie 41 proc. badanych właścicieli czworonogów opowiada się za zakazem sprzedaży fajerwerków.

Petardy, baterie, rakiety i rzymskie ognie – stanowią 95 proc. fajerwerków używanych przez Polaków – zakaz ich sprzedaży to realna groźba całkowitej likwidacji naszych firm. Branża zatrudnia w całej Polsce około 30 tys. osób – w tym wysokiej klasy specjalistów w zakresie pirotechniki.

Warto podkreślić, że polska jest czwartym na świecie eksporterem środków pirotechnicznych, a branża wypracowuje roczne zyski na poziomie 600 mln zł, co przekłada się na stałe wpływy podatkowe do budżetu samorządów i państwa.

Najlepszym rozwiązaniem jest edukacja społeczeństwa na temat bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami, całkowity zakaz ich używania przez nieletnich oraz osoby nietrzeźwe, korzystanie z tzw. cichych fajerwerków i ścisła współpraca z organizacjami prozwierzęcymi.

Korzystając z okazji, życzę Państwu udanej zabawy sylwestrowej, odpowiedzialnego korzystania ze środków pirotechnicznych i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Najnowsze

Najem instytucjonalny – więcej niż tylko mieszkanie

Choć porównując polski rozwój rynku PRS do krajów Europy Zachodniej można powiedzieć, że jest on wciąż na początkowym etapie,...

Pomaganie jest w naszym DNA

Jak udaje się Pani angażować tak dużą liczbę pracowników w działania charytatywne? Jakie korzyści z aktywności wolontaryjnej, prospołecznej, proekologicznej, widzi Pani...

Buduję wspólnotę wartości

Jakie wartości, którymi się Pani kieruje, pozwalają Pani sprawnie zarządzać organizacją? Uważam, że kultura korporacyjna, podobnie jak demokracja, powinna być...

Zaangażowani pracownicy kluczem do sukcesu firmy

W Intrum wierzymy, że zadowoleni pracownicy to klucz do sukcesu firmy. Dlatego stworzyliśmy program, który nie tylko dba o ich...

Warto ubezpieczyć się na wypadek zachorowania na raka

Świadomość profilaktyki nowotworowej ma ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne a także ekonomiczne. Dzięki regularnej diagnostyce możliwe jest wykrycie zmiany na...