Advertisement

Zgodnie z planem

Z Maciejem Trybuchowskim, prezesem Zarządu  KDPW i KDPW_CCP, rozmawiała Justyna Szymańska.  

Rok 2022 powoli dobiega końca. Czy mimo bardzo burzliwego czasu udało się zrealizować zamierzone cele i wprowadzić planowane rozwiązania?

Mijający rok to przede wszystkim kryzys związany z wojną w Ukrainie i wszystkim jej konsekwencjami. Od zakończenia II wojny światowej żaden konflikt nie wpłynął aż tak na globalną gospodarkę, skutki czego odczuwamy także w Polsce. Wojna nie toczy się na naszym terenie, państwo działa normalnie, choć w zupełnie innej rzeczywistości. Wojna nie wpłynęła na naszą działalność. Obserwujemy co prawda wzrost incydentów związanych z cyberatakami, ale jako organizacja jesteśmy przygotowani na takie działania. Jeśli zaś chodzi o naszą działalność biznesową i realizowane projekty, wszystko odbywa się zgodnie z planem.

Jakie nowe usługi wprowadziliście w mijającym roku?

W lutym wprowadzone zostały zmiany związane z dostosowaniem Grupy KDPW do wymogów rozporządzenia europejskiego CSDR w zakresie tzw. dyscypliny rozrachunku. W skrócie chodzi o wdrożenie nowego, wynikającego z unijnej regulacji, systemu naliczania kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek. 25 kwietnia br. izba rozliczeniowa KDPW_CCP, rozpoczęła rozliczanie transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. Dla uczestników tego rynku znacząco poprawi się bezpieczeństwo rozliczeń, wpływając pozytywnie na płynność rynku. Usługa ta jest jednym z projektów wynikających ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Doceniamy także znaczenie informacji i danych we współczesnym świecie, dlatego stale rozwijamy Portal Danych GK KDPW, poprzez który udostępniamy uczestnikom rynku finansowego szereg raportów i danych statystycznych, także w sposób zautomatyzowany. W tym roku udostępniliśmy 6 kolejnych raportów. Rozwijamy także prowadzone przez KDPW repozytorium transakcji EMIR, do którego przekazywane są informacje o transakcjach zawieranych przez podmioty finansowe w instrumentach pochodnych. Systematycznie zwiększamy zarówno liczbę podmiotów, które raportują do KDPW, jak i liczbę rejestrowanych transakcji.

Czy wzorem lat ubiegłych wprowadziliście także w tym roku obniżki opłat?

W ostatnim kwartale tego roku Krajowy Depozyt wprowadzi 12 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji i rejestracji papierów wartościowych. Ponadto w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. obowiązuje czasowa obniżka opłaty z tytułu obsługi wypłaty dywidendy. Z kolei izba rozliczeniowa KDPW_CCP zdecydowała o przedłużeniu czasowych obniżek i zwolnień z opłat rozliczeniowych dla wybranych transakcji w okresie do 28 lutego 2023 r. Łączna szacowana wartość powyższych obniżek opłat w KDPW i KDPW_CCP wyniesie ponad 5,3 mln zł. Działania te wspierają różne kategorie naszych uczestników: banki, domy i biura maklerskie, emitentów, TFI, agentów płatniczych.

W tym roku wprowadziliście model dwuskładnikowego uwierzytelniania dostępu do waszych usług online. Czemu ma służyć to rozwiązanie?

Tak, zgadza się. Rozwiązanie to weszło w życie 5 listopada br. Głównym celem wprowadzenia nowego sposobu uwierzytelniania dla użytkowników naszych usług jest oczywiście podniesienie bezpieczeństwa korzystania z Portalu usług. Za jego pośrednictwem świadczymy coraz więcej usług, które dostępne są zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i urządzeń mobilnych. Nowe rozwiązanie oznacza, że w procesie uwierzytelnienia użytkownik będzie musiał udowodnić, że ma dostęp do zaufanego i przypisanego mu urządzenia. Urządzeniem zaufanym może być aplikacja mobilna (KDPW Group Authenticator) instalowana na urządzeniu mobilnym działającym w oparciu o system Android lub iOS lub zaufana przeglądarka internetowa, wykorzystywana na komputerze w określonej sieci i określonym adresie IP.

Najnowsze

Panoramy nieruchomości

Od przyszłego roku mogą zniknąć pozwolenia na budowę domów Nowelizacja Prawa budowlanego, która ma zacząć obowiązywać w przyszłym roku, ma uprościć...

Panoramy lifestyle

W Polsce kobiety stanowią tylko 13 proc. kadry chirurgicznej Chirurgia wciąż nie wykorzystuje potencjału kobiet – stanowią one tylko nieco ponad...

Panoramy inwestycje

Mazowsze będzie mieć do wykorzystania ponad 9 mld zł z nowej perspektywy UE Zielona transformacja, odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny,...

Panoramy gospodarka

Budżet państwa traci prawie 800 mln zł na szarej strefie w branży hazardowej online W ubiegłym roku firmy oferujące online...

Panoramy prawo

Lasy Państwowe zapowiadają rezygnację z ważnego międzynarodowego certyfikatu Certyfikat FSC jest gwarantem zrównoważonej gospodarki leśnej. Informuje potencjalnego klienta, że –...