Advertisement

Zgodnie z planem

Z Maciejem Trybuchowskim, prezesem Zarządu  KDPW i KDPW_CCP, rozmawiała Justyna Szymańska.  

Rok 2022 powoli dobiega końca. Czy mimo bardzo burzliwego czasu udało się zrealizować zamierzone cele i wprowadzić planowane rozwiązania?

Mijający rok to przede wszystkim kryzys związany z wojną w Ukrainie i wszystkim jej konsekwencjami. Od zakończenia II wojny światowej żaden konflikt nie wpłynął aż tak na globalną gospodarkę, skutki czego odczuwamy także w Polsce. Wojna nie toczy się na naszym terenie, państwo działa normalnie, choć w zupełnie innej rzeczywistości. Wojna nie wpłynęła na naszą działalność. Obserwujemy co prawda wzrost incydentów związanych z cyberatakami, ale jako organizacja jesteśmy przygotowani na takie działania. Jeśli zaś chodzi o naszą działalność biznesową i realizowane projekty, wszystko odbywa się zgodnie z planem.

Jakie nowe usługi wprowadziliście w mijającym roku?

W lutym wprowadzone zostały zmiany związane z dostosowaniem Grupy KDPW do wymogów rozporządzenia europejskiego CSDR w zakresie tzw. dyscypliny rozrachunku. W skrócie chodzi o wdrożenie nowego, wynikającego z unijnej regulacji, systemu naliczania kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek. 25 kwietnia br. izba rozliczeniowa KDPW_CCP, rozpoczęła rozliczanie transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. Dla uczestników tego rynku znacząco poprawi się bezpieczeństwo rozliczeń, wpływając pozytywnie na płynność rynku. Usługa ta jest jednym z projektów wynikających ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Doceniamy także znaczenie informacji i danych we współczesnym świecie, dlatego stale rozwijamy Portal Danych GK KDPW, poprzez który udostępniamy uczestnikom rynku finansowego szereg raportów i danych statystycznych, także w sposób zautomatyzowany. W tym roku udostępniliśmy 6 kolejnych raportów. Rozwijamy także prowadzone przez KDPW repozytorium transakcji EMIR, do którego przekazywane są informacje o transakcjach zawieranych przez podmioty finansowe w instrumentach pochodnych. Systematycznie zwiększamy zarówno liczbę podmiotów, które raportują do KDPW, jak i liczbę rejestrowanych transakcji.

Czy wzorem lat ubiegłych wprowadziliście także w tym roku obniżki opłat?

W ostatnim kwartale tego roku Krajowy Depozyt wprowadzi 12 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji i rejestracji papierów wartościowych. Ponadto w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. obowiązuje czasowa obniżka opłaty z tytułu obsługi wypłaty dywidendy. Z kolei izba rozliczeniowa KDPW_CCP zdecydowała o przedłużeniu czasowych obniżek i zwolnień z opłat rozliczeniowych dla wybranych transakcji w okresie do 28 lutego 2023 r. Łączna szacowana wartość powyższych obniżek opłat w KDPW i KDPW_CCP wyniesie ponad 5,3 mln zł. Działania te wspierają różne kategorie naszych uczestników: banki, domy i biura maklerskie, emitentów, TFI, agentów płatniczych.

W tym roku wprowadziliście model dwuskładnikowego uwierzytelniania dostępu do waszych usług online. Czemu ma służyć to rozwiązanie?

Tak, zgadza się. Rozwiązanie to weszło w życie 5 listopada br. Głównym celem wprowadzenia nowego sposobu uwierzytelniania dla użytkowników naszych usług jest oczywiście podniesienie bezpieczeństwa korzystania z Portalu usług. Za jego pośrednictwem świadczymy coraz więcej usług, które dostępne są zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i urządzeń mobilnych. Nowe rozwiązanie oznacza, że w procesie uwierzytelnienia użytkownik będzie musiał udowodnić, że ma dostęp do zaufanego i przypisanego mu urządzenia. Urządzeniem zaufanym może być aplikacja mobilna (KDPW Group Authenticator) instalowana na urządzeniu mobilnym działającym w oparciu o system Android lub iOS lub zaufana przeglądarka internetowa, wykorzystywana na komputerze w określonej sieci i określonym adresie IP.

Najnowsze

Najem instytucjonalny – więcej niż tylko mieszkanie

Choć porównując polski rozwój rynku PRS do krajów Europy Zachodniej można powiedzieć, że jest on wciąż na początkowym etapie,...

Pomaganie jest w naszym DNA

Jak udaje się Pani angażować tak dużą liczbę pracowników w działania charytatywne? Jakie korzyści z aktywności wolontaryjnej, prospołecznej, proekologicznej, widzi Pani...

Buduję wspólnotę wartości

Jakie wartości, którymi się Pani kieruje, pozwalają Pani sprawnie zarządzać organizacją? Uważam, że kultura korporacyjna, podobnie jak demokracja, powinna być...

Zaangażowani pracownicy kluczem do sukcesu firmy

W Intrum wierzymy, że zadowoleni pracownicy to klucz do sukcesu firmy. Dlatego stworzyliśmy program, który nie tylko dba o ich...

Warto ubezpieczyć się na wypadek zachorowania na raka

Świadomość profilaktyki nowotworowej ma ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne a także ekonomiczne. Dzięki regularnej diagnostyce możliwe jest wykrycie zmiany na...