Kiedy skorzystać ze wsparcia doradcy inwestycyjnego?

Rola doradcy inwestycyjnego często sprowadzana jest omyłkowo do roli sprzedawcy produktów inwestycyjnych. W rzeczywistości doradztwo inwestycyjne, to skomplikowany oparty na metodach statystycznych, matematycznych, finansowych i ekonomicznych obszar.

Doradca inwestycyjny to osoba najczęściej z tytułem zawodowym doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz certyfikatem CFA bądź EFPA. Jak pokazują statystyki i praktyka, tytułami bardzo trudnymi do osiągnięcia. Niekiedy tytuły te nie są wymagane, ale w takich sytuacjach regulacje europejskie i krajowe przewidują standardy oparte o doświadczenie, wiedzę i praktykę.

Złożony proces 

Przygotowanie indywidualnej polityki inwestycyjnej dla klienta to złożony proces obejmujący analizę oczekiwanej stopy zwrotu, badanie indywidualnej tolerancji na ryzyko, rozpoznawanie innych czynników jak wiedza, doświadczenie, cele inwestycyjne, horyzont inwestycji, znajomość instrumentów finansowych etc. Rolą doradcy jest również eliminowanie błędów, jakie mógłby popełnić inwestor – zarówno tych emocjonalnych, jak i natury poznawczej. Istnieje cały katalog takich potencjalnych pułapek, które często okazują się gorszym rywalem dla inwestora niż sama zmienność cen instrumentów finansowych czy emitentów. Plan inwestycyjny, jego monitoring, kontakt z klientem, reagowanie na poziomie produktowym w zależności od sytuacji na rynkach finansowych to tylko podstawowe zagadnienia leżące w obowiązkach doradcy. Oczywiście alternatywnie inwestor może skorzystać z Robo_Doradztwa, z Self_Advisorry, usługi Asset Management lub Wealth Management – usługi te nie są jednak jeszcze tak rozwinięte i często posiadają parametry, które stanowią tzw. barierę wejścia.

Wartość doradztwa 

Dlatego, odpowiadając na pytanie, ze wsparcia doradcy inwestycyjnego powinniśmy korzystać regularnie, niezależnie od swojego doświadczenia. Za doradcą stoją całe struktury niekiedy dużych i niekiedy międzynarodowych instytucji finansowych, z całym zapleczem analitycznym, badawczym i technologicznym.

Piotr Kozłowski

dyrektor Biura Maklerskiego Pekao

Najnowsze

Menedżer roku w finansach

Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne do zarządzania instytucją finansową? Czy prezes banku, domu maklerskiego czy firmy ubezpieczeniowej musi wiedzieć...

Osiągnąć rynkowy sukces z Focus Telecom

Focus Telecom to firma z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku biznesowego oprogramowania call i contact center. Jesteśmy twórcą i...

Jak być najlepszym Menedżerem w finansach? Najpierw bądź dobrym szefem!

Jak być efektywnym menedżerem, działając w sektorze finansowym? Nie wystarczy być „tylko” dobrym specjalistą w swojej pracy, ale także trzeba być...

Kiedy skorzystać ze wsparcia doradcy inwestycyjnego?

Rola doradcy inwestycyjnego często sprowadzana jest omyłkowo do roli sprzedawcy produktów inwestycyjnych. W rzeczywistości doradztwo inwestycyjne, to skomplikowany oparty na...

BOŚ aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji polskiej gospodarki

Bank Ochrony Środowiska jako jeden z filarów systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, od 30 lat koncentruje się na zapewnieniu dostępności...