BOŚ aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji polskiej gospodarki

Bank Ochrony Środowiska jako jeden z filarów systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, od 30 lat koncentruje się na zapewnieniu dostępności środków na dobrze przygotowane projekty ekologiczne. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji polskiej gospodarki. 

Dzięki naszemu wsparciu powstało już ponad 85 tys. inwestycji proekologicznych o wartości ponad

52 mld zł, z czego finansowanie banku to blisko 25 mld zł.

W BOŚ wiemy, jak istotne jest promowanie nieemisyjnych źródeł energii i walka o klimat. Tam, gdzie jest pierwiastek ekologiczny, nowe technologie i w efekcie lepsza jakość życia, tam chcemy wspierać naszych klientów. Pomagamy producentom ekologicznych i zeroemisyjnych rozwiązań. Uważamy, że to ważny kierunek rozwoju gospodarki. Wspieramy wprowadzanie wymogów taksonomii do sektorów objętych Zielonym Ładem, stawiamy również na umiejętność strukturyzowania transakcji w tym obszarze. Szczególną wagę przykładamy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w rezolucji AGENDA 2030, dlatego w październiku tego roku opublikowaliśmy naszą Strategię ESG.

Ofertę rozwijamy we współpracy z przedsiębiorcami, a także samorządami jednostek terytorialnych. Nasze produkty dostosowane są do potrzeb każdej grupy klientów – indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, ale także jednostek samorządu terytorialnego. Klienci zainteresowani realizacją inwestycji znajdą u nas zarówno kredyty inwestycyjne i obrotowe, gwarancje bankowe, jak i faktoring oraz leasing. A otrzymane środki mogą przeznaczać m.in. na finansowanie zakupu lub montażu urządzeń służących ochronie środowiska czy budowę, lub modernizację przedsięwzięć przynoszących efekt ekologiczny. Jesteśmy gotowi refinansować również kredyty udzielone przez inne banki, a także nakłady poniesione na realizację inwestycji.

Wojciech Hann

prezes Zarządu, BOŚ

Najnowsze

Menedżer roku w finansach

Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne do zarządzania instytucją finansową? Czy prezes banku, domu maklerskiego czy firmy ubezpieczeniowej musi wiedzieć...

Osiągnąć rynkowy sukces z Focus Telecom

Focus Telecom to firma z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku biznesowego oprogramowania call i contact center. Jesteśmy twórcą i...

Jak być najlepszym Menedżerem w finansach? Najpierw bądź dobrym szefem!

Jak być efektywnym menedżerem, działając w sektorze finansowym? Nie wystarczy być „tylko” dobrym specjalistą w swojej pracy, ale także trzeba być...

Kiedy skorzystać ze wsparcia doradcy inwestycyjnego?

Rola doradcy inwestycyjnego często sprowadzana jest omyłkowo do roli sprzedawcy produktów inwestycyjnych. W rzeczywistości doradztwo inwestycyjne, to skomplikowany oparty na...

BOŚ aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji polskiej gospodarki

Bank Ochrony Środowiska jako jeden z filarów systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, od 30 lat koncentruje się na zapewnieniu dostępności...