W obawie przed rosnącymi rachunkami i długami

Kluczowe dane z naszego raportu specjalnego pokazują negatywne spojrzenie konsumentów na ich obecną sytuację finansową. Jak można było oczekiwać, widoczny jest narastający stres związany z kwestiami finansowymi. Jednakże jeden na trzech respondentów przyznaje, że pandemia miała również pozytywny wpływ na to, w jaki sposób zarządzają finansami osobistymi.

Cały świat zmaga się z zagrożeniem dla naszego zdrowia, jakim jest pandemia COVID-19, która ma również bezpośredni wpływ na zachwianie gospodarki w całej Europie, sytuację finansową konsumentów, przedsiębiorstw i społeczeństw w ogóle. Znając te fakty, trzeba przyznać, że ogólna świadomość w kwestiach finansowych, możliwość zmiany podejścia do wydawania pieniędzy i budowanie oszczędności mogą pomóc konsumentom w Europie przetrwać ten niepewny czas.

Pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów w Europie:

 • 48 proc. konsumentów przyznaje, że ich dobrobyt finansowy pogorszył się w porównaniu do sytuacji sprzed 6 miesięcy:

 • Grecja 67 proc., Polska 62 proc., Hiszpania 59 proc., Włochy

59 proc.,

 • millennialsi: 53 proc.,

 • rodzice: 55 proc., osoby bez dzieci: 44 proc.

 • tylko 23 proc. osób spodziewa się poprawy w ciągu 6 nadchodzących miesięcy:

 • Tylko 8 proc. konsumentów we Włoszech.

 • 45 proc. przyznaje, że obawy dotyczące rosnących rachunków wpływają negatywnie na ich samopoczucie (2019: 43 proc.):

 • rodzice: 51 proc. (2019: 48 proc.),

 • osoby bez dzieci: 41 proc. (2019: 41 proc.).

Spadek dochodów powoduje obawy dotyczące zapłaty rachunków i długów:

 • 4 na 10 konsumentów przyznaje, że pandemia Covid-19 wpłynęła na ich zatrudnienie/sytuację zawodową, powodując spadek dochodów:

wśród millennialsów: 48 proc.

 • 1 na 5 konsumentów w wyniku pandemii popadł w większe długi, by pokryć codzienne wydatki:

 • wśród Millennialsów: 24 proc.,

 • rodzice: 22 proc., osoby bez dzieci: 16 proc.

 • odnotowano wzrost liczby osób, które muszą pożyczać pieniądze, by zapłacić rachunki – z 12 proc. do 18 proc.:

 • wśród millennialsów: 22 proc.,

 • rodzice: 21 proc., osoby bez dzieci: 16 proc.

Oszczędzanie w obecnej sytuacji jest trudne – obawa niepewnej przyszłości:

 • 58 proc. osób jest niezadowolonych z tego, ile pieniędzy jest w stanie oszczędzać każdego miesiąca (2019: 52 proc.):

 • rodzice: 62 proc., osoby bez dzieci: 54 proc.

 • 39 proc. konsumentów oszczędza mniej na przyszłość, niż to miało miejsce wcześniej, przed wybuchem pandemii Covid-19:

 • wśród millennialsów: 44 proc.,

 • rodzice: 45 proc., osoby bez dzieci: 36 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami, widzimy te negatywne tendencje przede wszystkim wśród „słabszych” gospodarstw domowych, o najmniejszych dochodach, takich jak np. „młode” rodziny, ale także wśród millennialsów. Pogorszenie się dobrobytu finansowego, rosnące rachunki oraz rosnące długi są coraz większym problemem. Aby móc zmierzyć się z tym trendem, należy jeszcze bardziej zająć się kwestią zwiększania wiedzy w obszarze zagadnień finansowych wśród Europejczyków.

Mikael Ericson

prezes Zarządu, CEO, Intrum

Najnowsze

Mam w sobie siłę

Z Ewą Harapin, twórczynią akcji Do Góry Kulami, której celem jest wsparcie dzieci z chorobami nowotworowymi z...

Sokołów z nowym wiceprezesem ds. produkcji i rozwoju

Od sierpnia funkcję wiceprezesa Zarządu ds. produkcji i rozwoju w Sokołów pełni Kazimierz Kisiel, dotychczasowy dyrektor oddziału...

POWSZECHNE PRAWO DO NIKCZEMNOŚCI

Niedawno zakończona najdłuższa w historii kampania wyborcza udowodniła, że do najważniejszych i niezbywalnych wolności należy dziś prawo do...

EKOLOGIA PRZYPADKOWA

Jeśli miałabym wymienić pojęcie odmieniane dziś przez wszystkie możliwe przypadki, to byłaby to ekologia. W każdym sklepie...

Kochana Pani ambasador

73-letnia Georgette Mosbacher jest bardziej cynicznym lobbystą niż dyplomatą. Właśnie pracuje na swoją biznesową emeryturę.