Zminimalizować koszty związane z posiadaniem samochodu

Prowadzenie działalności gospodarczej bez samochodu jest praktycznie niemożliwe. Zdarza się, że przedsiębiorcy wykorzystują na potrzeby biznesu auta prywatne, jednak duża część z nich decyduje się na zakup samochodu firmowego, ze względu na możliwość dostosowania specyfiki pojazdu do charakteru i potrzeb prowadzonej działalności.

Nowy pojazd zawsze stanowi niebagatelny wydatek i to nie tylko w momencie zakupu, ale przez cały okres jego użytkowania. Decyzję o wyborze firmowego auta warto zatem oprzeć na racjonalnej analizie kosztów zakupu, eksploatacji i ubezpieczenia oraz późniejszego serwisowania. Samochód osobowy wprowadzony do majątku firmy (najczęściej jako środek trwały) można nabyć korzystając ze środków własnych lub zewnętrznego finansowania. Dla firmy, chcącej zminimalizować obciążenia finansowe w danym okresie, podjęcie decyzji w kwestii sfinansowania swojego aktywa za pośrednictwem umowy leasingu będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż zakup samochodu z wykorzystaniem kapitału własnego.

Większość wybiera leasing

Leasing jest jednym z najszybciej zyskujących na znaczeniu sposobów finansowania inwestycji. Korzystają z niego już nie tylko wielkie firmy, ale też mniejsze przedsiębiorstwa czy osoby prywatne. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Polskiego Leasingu, z finansowania aktywów leasingiem korzysta już 51 proc. firm z sektora MŚP. Na popularność tej formy finansowania wpływa przede wszystkim kompleksowe wsparcie w prowadzonych działaniach, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej transparentności procesu i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Współpraca z firmą finansową minimalizuje zaangażowanie klienta w dostarczanie niezbędnej dokumentacji, procesowanie transakcji oraz obsługę zawartej umowy.

Leasing jest jednym z najszybciej zyskujących na znaczeniu sposobów finansowania inwestycji. Korzystają z niego już nie tylko wielkie firmy, ale też mniejsze przedsiębiorstwa czy osoby prywatne. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Polskiego Leasingu, z finansowania aktywów leasingiem korzysta już 51 proc. firm z sektora MŚP

Istotnym jest, że w procedurze zawarcia umowy leasingu to klient sam wybiera przedmiot (np. samochód osobowy), zna jego cenę i może ją negocjować odrębnie od kosztu finansowania. Często leasing kojarzony jest ze znacznymi nakładami pieniężnymi związanymi z nabywaną usługą finansowania, jednak jakość obsługi w obszarze usług, nie tylko tych finansowych, podlega bardzo dynamicznym zmianom. Z uwagi na postępującą cyfryzację procesu leasingowego, wraz z przyspieszeniem realizacji transakcji, spada również koszt usługi dla klienta.

Transparentny proces zawierania ubezpieczenia

Składki ubezpieczeń komunikacyjnych były poddawane znacznym wzrostom w ciągu kilku ostatnich lat. Cenniki firm ubezpieczeniowych są nienegocjowalne i klientowi pozostaje niewiele opcji, dzięki którym mógłby obniżyć koszty związane z ochroną swojego pojazdu. Zdarza się też, że leasingobiorcy są zaskakiwani wysokością składek w kolejnych latach eksploatacji samochodu. Nie dotyczy to jednak tylko leasingu, ale całego rynku ubezpieczeniowego, na którym okresy agresywnej walki o rynek przeplatają się z okresami dostosowywania wysokości składek ubezpieczeniowych do poziomu szkodowości portfeli.

Wokół ubezpieczania przedmiotów leasingu w trakcie trwania umowy narosło wiele mitów. Faktem jest, że decydując się na tę formę finansowania, klient musi zaopatrzyć się nie tylko w obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale i dodatkowe autocasco. Ta zasada kojarzona jest ze zbędnymi obowiązkami i kosztami leżącymi po stronie leasingobiorcy, a pełny pakiet OC+AC wiązany jest wyłącznie z faktem zabezpieczenia przedmiotu leasingu przed zniszczeniem lub stratą. Należy podkreślić, że fakt skorzystania z rozszerzonej opcji ubezpieczeniowej chroni nie tylko firmę leasingową przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania, ale przede wszystkim klienta, który zyskuje tym samym pełne zabezpieczenie przed poniesieniem dodatkowych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

Jednym ze sposobów zmniejszenia nakładów na ubezpieczenie samochodu jest skorzystanie z ochrony za pośrednictwem leasingodawcy lub jego partnera. Umowy zawierane pomiędzy firmami leasingowymi a ubezpieczycielami pozwalają skorzystać z niższych cen usług ubezpieczeniowych. W praktyce często można spotkać się z sytuacją, w której całkowity koszt umowy ubezpieczenia zawieranej za pośrednictwem leasingodawcy jest znacznie niższy od tej, z której skorzystać może prywatny użytkownik.

Z uwagi na wspomnianą zmienność składek, na znaczeniu zyskuje sam proces, czyli sposób, w jaki firma (np. leasingowa) oferuje klientowi kontynuację ubezpieczenia. Przykład Millennium Leasing pokazuje, że firmy leasingowe wyciągają wnioski z rozmów, które toczą się wokół tego tematu. Spółka opracowała możliwie transparentny proces zawierania ubezpieczenia w kolejnych latach trwania umowy leasingu. Oferta ubezpieczenia wysyłana jest klientowi z wyprzedzeniem, dając mu czas do namysłu nad propozycją. Firma szanuje decyzję klienta, jeżeli zamiast skorzystać z przesłanej oferty, zechce on ubezpieczyć samochód we własnym zakresie.

Leasing z serwisem

Podejmując decyzję o wyborze nowego samochodu firmowego, klienci nie są w stanie przewidzieć, co będzie się działo z ich firmą przez kolejne lata, trudno im zwykle wyobrazić sobie, czego będą potrzebować w przyszłości. Powinni jednak pamiętać, że przez cały okres trwania umowy właścicielem przedmiotu pozostaje firma leasingowa, ale odpowiedzialność za stan pojazdu podnosi osoba, która go użytkuje. Warto zaznaczyć, że w kwestiach związanych z serwisem, sfinansowanie auta za pośrednictwem firmy leasingowej niesie za sobą dodatkowe korzyści.

Poza podstawową konstrukcją gwarancji producenta, firmy leasingowe oferują usługi polegające na zapewnianiu klientom kompleksowych pakietów serwisowych. Możliwość bezgotówkowego korzystania z usług w konkurencyjnych cenach i dostęp do nowoczesnych systemów umożliwiających sprawne zarządzanie eksploatacją aut firmowych, to najważniejsze korzyści, jakie niesie za sobą to rozwiązanie. Dzięki wspomnianym usługom, wymiany eksploatacyjne i naprawy mechaniczne realizowane są w autoryzowanych stacjach obsługi, nawet po zakończeniu gwarancji. Pakiety serwisowe to oszczędność czasu, a przede wszystkim środków – usługi serwisowe dostępne są w atrakcyjnych cenach, przeznaczonych dotychczas jedynie dla największych flot.

Dokonując kalkulacji całkowitego kosztu finansowania auta, należy pochylić się nad przewidywanymi kosztami jego eksploatacji, ubezpieczenia czy cenami serwisowania. Szukając najkorzystniejszej opcji warto uświadomić sobie liczne korzyści wynikające ze sfinansowania samochodu leasingiem. Warto podkreślić, że jakość obsługi w obszarze usług, nie tylko tych finansowych, podlega niekończącemu się pasmu usprawnień i innowacji, które mogą mieć istotny wpływ nie tylko na cenę, ale i na oszczędność czasu, który zyskujemy korzystając z usług finansowych, ubezpieczeniowych oraz serwisowych z jednoczesnym wsparciem specjalisty.

Najnowsze

Łączymy szczególną misję z komercyjnymi potrzebami rynku

Niecałe 3 lata temu mało kto o nas słyszał. Gdy pojawiliśmy się szerzej w maju 2020 r. w związku...

Restrukturyzacja szansą dla innowacji

Jako Hawe Telekom z sukcesem wykorzystaliśmy fakt bycia spółki w postępowaniu sanacyjnym, dzięki któremu mogliśmy wdrożyć założenia restrukturyzacji rozwojowej. Stworzyło nam...

Kobiety powinny wcześniej zadbać o swoje emerytury

ZUS regularnie publikuje dane statystyczne dotyczące wysokości emerytur. Dzięki temu możemy nie tylko sprawdzić, jak zmieniały się świadczenia w ciągu...

Menedżer roku w finansach

Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne do zarządzania instytucją finansową? Czy prezes banku, domu maklerskiego czy firmy ubezpieczeniowej musi wiedzieć...

Osiągnąć rynkowy sukces z Focus Telecom

Focus Telecom to firma z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku biznesowego oprogramowania call i contact center. Jesteśmy twórcą i...