Advertisement

Zapewnić klientom najlepszą ochronę

Z Anetą Podymą, prezes Zarządu Unum Życie, rozmawia Katarzyna Mazur

Jak Polacy zabezpieczają swoją przyszłość?

Z naszych ostatnich badań, przeprowadzonych w styczniu 2024 r., wynika, że Polacy, myśląc o przyszłości, najczęściej martwią się o zdrowie swoje i swoich bliskich, a także o finansowy komfort rodziny. To, o co się troszczymy, determinuje nasze wybory i wyznacza nam priorytety. Dlatego 62 proc. badanych Polaków wybierze oszczędności jako formę zabezpieczenia na wszelki wypadek. Dla ponad 40 proc. badanych zdrowy styl życia (47 proc.) i profilaktyka zdrowotna (43 proc.) będą wystarczającymi działaniami, by zabezpieczyć się na wypadek choroby, a co trzeci badany sięgnie w tym celu po ubezpieczenie. Choć posiadanie polisy na życie deklaruje 56 proc. badanych, to z naszych analiz wynika, że najczęstszym powodem jej zakupu jest poważna choroba (41 proc.), która niestety bardzo często wpływa na zakres ochrony czy wysokość składki. Dlatego tak ważne jest, by branża ubezpieczeniowa edukowała klientów o wartości ochrony ubezpieczeniowej i o tym, że warto po nią sięgać, gdy jesteśmy młodzi i zdrowi.

Jak wspiera ich w tej materii Unum?

W Unum podchodzimy do każdego klienta indywidualnie, bo każdy klient to inna historia, inne marzenia, inne troski. Nie ma u nas dwóch jednakowych polis. Każdy program ubezpieczenia szyty jest na miarę klienta. Wiemy, że utrata zdrowia to dziś największa obawa Polaków. Stoi za tym wiele czynników: dług medyczny jako pokłosie pandemii Covid-19, długi czas oczekiwania na leczenie specjalistyczne, wysokie ceny leczenia prywatnego czy wzrost liczby zachorowań na nowotwory. Dlatego w naszej ofercie zapewniamy nie tylko wypłatę świadczenia, ale też dostęp do usług medycznych, konsultacji, badań czy rehabilitacji. W ubezpieczeniach na wypadek chorób kardiologicznych czy onkologicznych klienci w razie diagnozy otrzymują od nas kompleksowe wsparcie, zarówno w polisach indywidualnych, jak i tych grupowych oferowanych przez pracodawców.

Stoi Pani na czele firmy często docenianej w różnych rankingach i plebiscytach –tak branżowych, jak i organizowanych przez media. Czego potrzeba, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie i dostarczać im produkty spełniające ich oczekiwania? 

Bardzo dziękuję za tak miłe słowa. Jesteśmy niezwykle dumni ze wszystkich wyróżnień, które otrzymujemy, czy to za jakość obsługi klientów, czy za miejsce pracy, które tworzymy, czy za naszą ofertę. To też zobowiązanie, żeby z całym sercem być jeszcze bliżej klienta i niezmiennie spełniać dane obietnice. We wszystkich obszarach kierujemy się tymi samymi wartościami: uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie. Niezależnie czy tworzymy produkty, czy wypłacamy świadczenie, czy obejmujemy ochroną nowych klientów bądź firmy, nasze działania są dyktowane tymi samymi wartościami. Wartości nie są u nas wypisane na ścianach czy w broszurach korporacyjnych, są natomiast wdrukowane w nasze postępowanie i codzienną pracę. Dlatego, gdy zmieniamy ofertę, dostosowując ją do nowych wyzwań zdrowotnych czy nowych procedur medycznych, obejmujemy nowym zakresem nie tylko nowych klientów, ale również tych istniejących. Stale analizujemy nasze warunki ubezpieczenia, by były adekwatne do dzisiejszych wyzwań rynkowych. Monitorujemy jakość obsługi klientów badaniami satysfakcji. Wszystkie komentarze klientów są dla nas niezwykle cenne. To tam szukamy inspiracji do usprawnień naszych działań. Podobnie jak w relacji z naszymi pracownikami i współpracownikami, którzy mają realny wpływ na to, jakie miejsce pracy tworzymy. Słuchamy ich głosu i bierzemy pod uwagę ich opinie w badaniach zaangażowania oraz wewnętrznych projektach.

Żyjemy w czasach ogromnej zmienności. Czy firmy ubezpieczeniowe uwzględniają to w swojej działalności? Tak jeśli chodzi o wewnętrzną organizację pracy, jak i ofertę dla klientów? 

Oczywiście, że firmy ubezpieczeniowe uwzględniają zmienność w swojej działalności. Wynika ona z różnych czynników, takich jak zmiany w warunkach rynkowych i ekonomicznych, ryzyko klimatyczne, zmiany technologiczne czy nawet zmieniające się preferencje klientów. Stosując różne strategie w zarządzaniu tą zmiennością, stale dokonujemy aktualizacji oferty produktowej, aby lepiej odpowiadała na potrzeby klientów. Udoskonalamy też procesy zarządzania ryzykiem, aby lepiej zrozumieć i zarządzać różnymi rodzajami ryzyka, takimi jak: ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne czy ryzyko związane ze zmianami demograficznymi. Inwestujemy też w innowacje technologiczne, takie jak robotyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych, co z jednej strony usprawnia proces obsługi klientów, z drugiej zaś pomaga nam lepiej prognozować ryzyko, zarządzać szkodami oraz oferować bardziej spersonalizowane produkty i usługi. Cała branża ubezpieczeniowa aktywnie reaguje na zmienność, starając się być partnerem elastycznym i dostosowującym się do zmieniających się warunków rynkowych, aby zapewnić najlepszą ochronę dla klientów.

Najnowsze

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...

MOTYWUJE MNIE RYWALIZACJA

Z MARTINEM KACZMARSKIM, właścicielem i prezesem Zarządu Kaczmarski Group, rozmawiała Katarzyna Mazur. Przeszedł Pan dość specyficzną drogę – od człowieka, który był...