Advertisement

Polska z innowacyjnym ubezpieczeniem dla branży bydła mlecznego!

Hodowla bydła mlecznego jest ważnym elementem polskiej gospodarki, tradycji i rynku spożywczego w ogóle. Jednak niesie to za sobą także znaczne ryzyka, spośród których nie wszystkie spotkały się do tej pory z możliwością ubezpieczenia. 

Przeszkody są różne, a jedną z nich są bariery technologiczne związane np. z identyfikacją poszczególnych osobników. Dlatego dotychczas polskie polisy ubezpieczeniowe obejmowały ochronę interesów hodowców bydła w ograniczonym zakresie i skupiały się przede wszystkim na zdarzeniach losowych takich jak pożar, uderzenie pioruna itp.

Wyjątkowe rozwiązanie 

Aby móc pełniej odpowiadać na potrzeby ubezpieczeniowe, wdrożyliśmy współpracę z Farm Innovations S.A. oraz TUW PZUW, gdzie za sprawą zastosowania podskórnych mikrochipów umożliwiających bezsporną możliwość identyfikacji bydła, zaprezentowaliśmy innowacyjne w Polsce rozwiązanie łączące ubezpieczenie i technologię monitorującą dobrostan bydła, dzięki czemu możliwe było rozszerzenie zakresu ochrony o padnięcie w wyniku choroby.

Wyższy poziom 

Teraz TUW PZUW poszerza zakres oferowanego przez siebie ubezpieczenia, a hodowcy zyskują szansę na wyniesienie dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej o jeszcze wyższy poziom, co przełoży się bezpośrednio na większe poczucie bezpieczeństwa prowadzonego przez nich biznesu. Choć aktualny program ma charakter pilotażowy, to w przypadku sukcesu planowane jest rozszerzenie programu także na bydło mięsne!

Materiał partnera

Najnowsze

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...

MOTYWUJE MNIE RYWALIZACJA

Z MARTINEM KACZMARSKIM, właścicielem i prezesem Zarządu Kaczmarski Group, rozmawiała Katarzyna Mazur. Przeszedł Pan dość specyficzną drogę – od człowieka, który był...