Advertisement
Advertisement Advertisement

Buduję wspólnotę wartości

Jakie wartości, którymi się Pani kieruje, pozwalają Pani sprawnie zarządzać organizacją?

Uważam, że kultura korporacyjna, podobnie jak demokracja, powinna być oparta na fundamencie wspólnych wartości, a nie jedynie wspólnych interesów. Wśród tych wartości najistotniejszy jest szacunek – szacunek dla różnorodności opinii, przemyśleń i pomysłów. To właśnie wymiana zróżnicowanych perspektyw sprzyja przekraczaniu własnych ograniczeń, przełamywaniu stereotypów i efektywnie przyczynia się do eliminowania wewnętrznych barier. Nasz etos pracy opiera się na szacunku, co znajduje odzwierciedlenie w jakości naszych działań. Ta postawa umożliwia nam ciągły rozwój oraz budowanie takiej kultury w korporacji, do której pracownicy chcą przychodzić każdego ranka.

Co na to zespół? Relacja oparta nie na tabelkach, a na człowieczeństwie nie jest dość powszechna.

Profity, wyniki finansowe, bilans – to terminologia dobrze znana w świecie biznesu. Kluczem do sukcesu jest jednak łączenie wartości ludzkich z pragmatycznym podejściem. Dzięki temu ścieżka prowadząca do naszych celów staje się niezwykle efektywna, a jednocześnie pozostaje w zgodzie z etyką naszych działań. Jest to świadomy wybór, o którego słuszności jestem przekonana.

Co Panią ogranicza? Co utrudnia zarządzanie i bycie z ludźmi?

Gdyby zadała mi Pani to pytanie 20 lat temu, pewnie mówiłabym przez trzy godziny (śmiech). Wtedy nie byłam pewna, czy mam wystarczające kwalifikacje, by aplikować na moje obecne stanowisko. Moja ówczesna szefowa działu HR udzieliła mi ogromnego wsparcia w podjęciu tej decyzji, co całkowicie odmieniło moje życie. Dzisiaj już nie mam takich wątpliwości, także wobec innych kobiet. Kobiety są niezwykłe, kiedy wierzymy w siebie, jesteśmy nie do pokonania, nie do zatrzymania.

Jakie konkretne działania podejmuje Pfizer, jeżeli chodzi o politykę różnorodności, włączania, równości?

Rozpoczęliśmy od zmiany naszego sposobu myślenia, zaczynając od siebie i prostych inicjatyw, takich jak dzielenie się własnymi historiami. Tam, gdzie są emocje, tam można poruszyć serca. Dziś mamy grupy skoncentrowane na zwalczaniu wykluczenia kobiet, wsparciu osób z niepełnosprawnościami oraz społeczności LGBT+. Jako organizacja chcemy nadal rozwijać się w kierunku większej otwartości. Nasze działania wykraczają poza granice firmy. Przekazujemy środki potrzebne na pomoc uchodźcom, wspieraliśmy m.in. ewakuację dzieci z domów dziecka w Ukrainie, doposażaliśmy uczniów w sprzęt IT, a to tylko nieliczne z naszych działań.

Nie jesteśmy społeczeństwem specjalnie zatroskanym o swoje zdrowie. Z różnych badań wynika, że trafiamy do tego lekarza, jak już jest trochę za późno, nie za bardzo lubimy profilaktykę. Jak to zmienić?

Jeśli chodzi o pewne wskaźniki zdrowotne, Polska pozostaje w tyle w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Kluczowa w tej sytuacji jest rozmowa, która poruszy emocje, ponieważ my, Polacy, często działamy pod wpływem uczuć. Istotne jest więc angażowanie partnerów z różnych środowisk, którzy będą potrafili przemawiać do szerokiego spektrum odbiorców. Nasze działania w tym obszarze są podyktowane przekonaniem, że edukacja jest kluczowa i stanowi skuteczną drogę do poprawy sytuacji zdrowotnej w naszym kraju.

Najnowsze

Bogaci młodzi wyjątkowi

Z czym młodzi wchodzą w biznes Z Miłoszem Brzezińskim, doradcą w zakresie efektywnościi społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, wykładowcą w PAN,rozmawia Beata Tomczyk. Czy młodzi mają szansę...

E-MOBILITY

e-mobilityPobierz

FAKTORZY ROKU

Faktorzy_rokuPobierz

Rynek PRS

rynek_PRSPobierz

Deweloper Roku 2023

deweloper_rokuPobierz