Advertisement

Europa potrzebuje specjalistów

Ponad 70 proc. przedsiębiorców w UE sygnalizuje trudności ze znalezieniem specjalistów. Potrzebę rozwoju zawodów branżowych widzą nie tylko kraje, ale także poszczególne branże i pojedyncze firmy.

Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Komisja Europejska ogłosiła 2023 rok Europejskim Rokiem Umiejętności, promując idee uczenia się przez całe życie. Głównym celem tej inicjatywy jest podniesienie i zmiana kwalifikacji pracowników w UE oraz ograniczenie niedoboru fachowców w Europie. Według indeksu gospodarki cyfrowej 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych. Ponadto już w 2021 r. w 28 zawodach – od budownictwa i opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę – występowały niedobory pracowników. Uważam, że ten problem zagraża rozwojowi europejskiej gospodarki.

Ten problem może pomóc rozwiązać Erasmus+, flagowa inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie edukacji. Erasmus+ – program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie.

 Program daje możliwość aplikowania o dofinansowanie projektów w sześciu sektorach: Edukacja Szkolna, Edukacja zawodowa, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież oraz Sport, a aplikować mogą instytucje i organizacje publiczne, przedsiębiorcy czy jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do Centrów Innowacji Erasmus+ InnHub, które znajdują się w siedmiu polskich miastach: Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Gdańsku, Łodzi. Tam czekają na Państwa świetni doradcy.

W perspektywie na lata 2021–2027 Erasmus+ kładzie silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. Tym samym program Erasmus + wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, w planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności.

Nowy Erasmus+ inwestuje również w projekty współpracy transgranicznej, takie jak inicjatywa Uniwersytety Europejskie, sprzyjająca współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w UE. To także akademie nauczycielskie Erasmus+, które tworzą sieć partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia nauczycieli oraz centra doskonałości zawodowej – miejscowe nabywania umiejętności na potrzeby innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego.

Obok Erasmusa ciekawą formą promocji szkolenia branżowego i techniczną są olimpiady i konkursy umiejętności zawodowych, które dają uczniom możliwości zaprezentowania umiejętności zawodowych przed przedsiębiorcami, co zmienia stereotypowe myślenie o nauce w szkołach branżowych, buduje ich profesjonalny wizerunek, a przede wszystkim promuje ścisłą współpracę szkół i pracodawców. Najlepszych młodych specjalistów z Polski i Europy mogliśmy w tym roku podziwiać w Gdańsku. Podczas EuroSkills 2023, ósmej edycji największego konkursu umiejętności branżowych w Europie, w Trójmieście rywalizowało 600 najlepszych specjalistów w wieku poniżej 25 lat z całego kontynentu. Polska reprezentacja zdobyła 13 medali, osiągając najlepszy wynik w historii.

Najnowsze

Nowa Funkcja Bixby Lite w Telewizorach Samsung 2024 – Sterowanie Głosowe po Polsku

Użytkownicy najnowszych telewizorów Samsung z serii Crystal UHD, QLED, Neo QLED, Samsung OLED, Excellence Line oraz The Frame z...

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...