Advertisement
Advertisement Advertisement

Pracodawcy, którym można zaufać

Wspieranie rodzinnych więzi, tworzenie włączającego miejsca pracy, rozbudowany wachlarz świadczeń motywacyjnych czy zrównoważone podejście do wolontariatu – to tylko wybrane działania laureatów, których nagrodziliśmy w XIII edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”.

Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. takie firmy jak AMS, Alior Bank, FAKRO, Ceramika Paradyż czy Roche Polska. Kapituła przyznała także dwie nagrody dziennikarskie za promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, które odebrali: Jan Bolanowski i Agnieszka Zaręba oraz nagrodę specjalną dla firmy ESMETRIC GROUP.

Przygotowania do finału Konkursu trwały od wielu miesięcy. Prace Kapituły poprzedziły badania opinii publicznej, które miały określić wzajemne zaufanie w relacji pracownik-pracodawca oraz liczne działania edukacyjno-promocyjne. Z badania, które przeprowadziliśmy w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, wynika, że ponad połowa badanych (53 proc.) jest zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, a 55 proc. badanych pozytywnie ocenia firmę, w której pracuje. Aż 61 proc. ankietowanych uważa swojego pracodawcę za godnego zaufania, za co odpowiada stabilne zatrudnienie i umowa o pracę (35 proc.). Jednocześnie wyraźnie widać, że czas po pandemii, pełen niepewności gospodarczej, sprawił, że zmieniły się priorytety pracowników pod względem najistotniejszych dla nich cech, charakteryzujących godnego zaufania pracodawcę.

O ile w poprzedniej edycji badania, zrealizowanej w 2021 r., za najważniejszą cechę takiego pracodawcy badani uznali przede wszystkim brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzenia (24 proc. wskazań), to w 2023 r. najczęściej wskazywaną odpowiedzią było zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ta odpowiedź uzyskała w tegorocznym badaniu aż o 33 proc. wskazań więcej niż 2 lata temu. Tyle samo badanych – aż 35 proc. – wskazało także na stabilność zatrudnienia, jako najważniejszą cechę pracodawcy godnego zaufania. To o 25 proc. więcej niż w 2021 r. Wyniki te oznaczają wzrost znaczenia stabilności i pewności zatrudnienia ponad inne czynniki, zarówno finansowe, jak i społeczne czy wizerunkowe.

Co ciekawe w badaniu widać, że pracownicy są coraz bardziej świadomi możliwego pozytywnego oddziaływania firm na otoczenie w obszarach społecznym czy środowiskowym. Ponad 60 proc. ankietowanych wskazało, że pracodawcy powinni angażować się w aktywności na rzecz ochrony środowiska. Badani uznali to za ważniejsze działanie niż choćby organizacja imprez firmowych czy sponsoring sportowy. Ta zmiana świadomości i postawienie dbałości o środowisko na pierwszym miejscu jest bardzo pozytywna.

Wydarzenie nie odbyłoby się bez zaangażowania i wsparcia naszych partnerów. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją Konkursu objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Minister Edukacji i Nauki, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a także Prezydent m.st. Warszawy.

Partnerem strategicznym Konkursu jest Hasco-Lek S.A., a partnerem głównym Diaverum. Partnerem wydarzenia została Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, partnerem outdoorowym jest zaś AMS.

Najnowsze

Bogaci młodzi wyjątkowi

Z czym młodzi wchodzą w biznes Z Miłoszem Brzezińskim, doradcą w zakresie efektywnościi społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, wykładowcą w PAN,rozmawia Beata Tomczyk. Czy młodzi mają szansę...

E-MOBILITY

e-mobilityPobierz

FAKTORZY ROKU

Faktorzy_rokuPobierz

Rynek PRS

rynek_PRSPobierz

Deweloper Roku 2023

deweloper_rokuPobierz