Advertisement

Zielone centra danych

Cyfrowa transformacja biznesu, rozwój Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji czy 5G generuje wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi IT oraz data center. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że dzisiejszy ślad węglowy branży data center wynosi od 0,9 do 1,3 proc. globalnej emisji CO2 za 2022 rok.

Wojciech Stramski,

CEO, Beyond.pl

Jednak, aby mówić o branży zielonych data center należy podkreślić rolę świadomych wyborów klientów usług IT. To oni, decydując się na samodzielne utrzymanie infrastruktury IT we własnych serwerowniach lub współpracę z nieefektywnymi lub nietransparentnymi środowiskowo dostawcami oprogramowania lub usług data center czy chmury, istotnie przyczyniają się do wzrostu emisji przez całą branżę IT. Krytyczne jest więc, aby zarówno klienci, jak i cała branża IT, nie tylko centra danych, swój wzrost realizowały w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ponieważ to właśnie takie obiekty i dostawcy usług przyczyniają się do zmniejszania ilości emitowanego śladu węglowego.

Zmniejszyć ilość emitowanego śladu węglowego

Jednym z pierwszych działań dostępnych dla każdego operatora data center czy firmy posiadającej wewnętrzne centrum danych jest przejście na zasilanie obiektu energią odnawialną.

W kontekście zrównoważonego działania branży, niezwykle istotną kwestią jest standaryzacja wskaźników weryfikujących działalność obiektów centro-danowych i wyznaczenie ich nieprzekraczalnych norm.

Przykładowo, jednym ze wskaźników wykorzystywanym w naszej branży jest PUE (Power Usage Effectivness), określający efektywności energetyczną obiektu. W skrócie to stosunek energii zużytej przez całe centrum danych do ilości energii zużytej na potrzeby utrzymania infrastruktury IT. Najlepiej, aby był on bliski 1.0, co jednak w praktyce jest wciąż trudno osiągalne. Większość europejskich obiektów osiąga wskaźnik 1,5-1,8, wg branżowego Uptime Institute średnie globalne PUE w 2023 r. wynosi 1,58. W Beyond.pl Data Center 2, przy optymalnym wykorzystaniu mocy, PUE wynosi 1,2. Nasz obiekt należy tym samym do jednych z najbardziej efektywnych energetycznie centrów danych w Polsce i w regionie. Jest to możliwe, ponieważ już na etapie projektowania, budowy i wyposażenia centrum danych, postawialiśmy sobie za cel stworzenie energooszczędnego obiektu.

Kolejny istotny wskaźnik branżowy odnosi się do efektywnego zarządzania wodą, czyli WUE (Water Usage Effectiveness). Według Climate Neutral Data Center Pact wskaźnik WUEmax dla Poznania, gdzie zlokalizowane są centra danych Beyond.pl, został określony na poziomie 1.2 l/kWh. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii minimalizujemy zużycie wody, zwiększamy jej odzysk i ponowne wykorzystujemy bez negatywnego wpływu na środowisko, wskaźnik WUE w Data Center 2 za 2022 r. wyniósł 0,67 l/kWh.

Nieobowiązkowe, ale dobrze widziane

Mierzenie wymienionych wyżej wskaźników nie jest aktualnie w żaden sposób obowiązkowe. Jednak od miesięcy branża data center oddolnie dąży do transparentności, a także blisko współpracuje z UE, aby tę kwestię unormować. Unijne regulacje prawne w tym obszarze są tylko kwestią czasu i wymuszą na wielu dostawcach modernizację obiektów działających nieefektywnie i ze szkodą dla środowiska.

Często poruszaną kwestią w kontekście zrównoważonego działania centrów danych jest także wykorzystanie generowanego przez infrastrukturę IT w komorach serwerowych ciepła. W obu naszych centrach danych wdrożyliśmy już takie rozwiązania. Ciepło wygenerowane w Data Center 1 jest wykorzystane do ogrzewania przestrzeni komercyjnej w centrum kulturalno-handlowym Stary Browar w Poznaniu. Z kolei w Data Center 2 ciepło wytworzone w komorach ogrzewa firmowy biurowiec.

Najbliższe lata z pewnością zmienią krajobraz rynku data center. Wiele obiektów będzie musiało zostać zmodernizowanych lub zamkniętych. Pojawią się nowe regulacje prawne, a działalność operatorów będzie poddana większej kontroli. Jest to konieczne, aby realnie zmniejszyć negatywny wpływ digitalizacji na środowisko i przyszłość naszej planety.

Najnowsze

Quiet Luxury Deni Cler Milano

7 września br., w budynku Senator przy ul. Bielańskiej w Warszawie, odbył się pokaz najnowszej kolekcji Deni Cler: Jesień-Zima...

Więcej nie znaczy lepiej 

Sztuczna inteligencja staje się wszechobecna. Jej początku nie wyznacza pojawienie się modelu ChatGPT, ale to wraz z jego premierą...

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego a windykacja

Firmy, które ubezpieczają lub planują ubezpieczyć swoje należności często wychodzą z założenia, że polisa jest wystarczającym zabezpieczeniem przed dłużnikami i nieterminowymi...

Sztuczna inteligencja: co wpływa na jej funkcjonowanie i jak przekłada się to na biznes?

Sztuczna inteligencja to wciąż relatywnie nowa dziedzina, którą starają się zgłębić zarówno specjaliści od nowych technologii, marketerzy, jak i...

Polski e-commerce ze znakomitymi prognozami

Wzrost o ok. 15 proc. rok do roku, a w liczbach bezwzględnych nawet o blisko 30 miliardów w perspektywie...