Advertisement

Integracja i dobre stosunki w zespole motywują do działania — jak o nie zadbać?

Kryzysy, które nastąpiły w ostatnich latach, takie jak pandemia Covid-19 czy konflikt zbrojny w Ukrainie, pokazały, jak ważnym elementem w życiu każdego z nas są relacje z drugim człowiekiem. Więzi międzyludzkie ułatwiają sprostanie nawet najtrudniejszym wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesność, dlatego są tak ważne dla dobrostanu psychicznego i fizycznego. 

Żaneta Ołdakowska

Chief Operating Officer, Tavex

Dzięki podtrzymywaniu wzajemnych relacji oraz uczestniczeniu w życiu społecznym otrzymujemy potrzebne wsparcie lub pomoc. Znajomości nawiązujemy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jak budować te ostatnie w grupie pracowników z perspektywy firmy i jak wpływa to na motywację do pracy?

Polacy spędzają w pracy średnio prawie 35 lat swojego życia – jak wynika z badań Eurostatu za 2021 r. Dlatego istotne jest to, jakie relacje budujemy i utrzymujemy z przełożonymi, a także współpracownikami. Dobry kontakt między współpracownikami oraz relacja szef-pracownik mają wpływ na jakość wykonywanej pracy. Natomiast przyjazna atmosfera w zespole, przejrzysta komunikacja, jasno określone priorytety, kierunek działania oraz podział obowiązków pozwalają skuteczniej realizować zawodowe cele.

Atmosfera w miejscu pracy

Nie od dzisiaj mówi się, że atmosfera w miejscu pracy przekłada się na wydajność i motywację pracownika. Nadmierny stres spowodowany napiętą atmosferą w zespole lub w relacji z przełożonym, a także konfliktami z innymi współpracownikami, prowadzi do obniżenia motywacji oraz sił psychofizycznych pracownika, co w konsekwencji negatywnie wpływa na jego pracę. Zmęczony, zestresowany oraz zniechęcony pracownik nie posiada chęci ani zasobów energetycznych, by realizować swoje obowiązki zawodowe. Dlatego jednym z zadań, które stoją przed pracodawcą, jest dbanie o dobrostan pracowników oraz komfortową atmosferę w zespole.

Istotnym elementem dobrych stosunków jest stworzenie zespołu poprzez skompletowanie odpowiedniej grupy osób tworzących razem synergię. Zadaniem kadry zarządzającej jest nadanie zespołowi wspólnego celu, wypracowanie spójnego systemu wartości, ale również utworzenie kultury wzajemnego wsparcia. Warto ponownie wspomnieć o przejrzystej komunikacji, albowiem przekazywanie jasnych i dostępnych dla wszystkich komunikatów o sukcesach, jak również niepowodzeniach zespołu lub przedsiębiorstwa, sprzyja wspieraniu współzależności. Większość firm wykorzystuje w tym celu intranet do udostępnienia informacji w ramach organizacji.

Wspólne spędzanie czasu 

Budowanie pozytywnych więzi i relacji nie jest oparte tylko na tolerancji i szacunku, ale przede wszystkim na wspólnym spędzaniu czasu oraz współdzieleniu zainteresowań. Najważniejszą formą wpływającą na dobre stosunki jest integracja, której zadaniem jest, aby każdy pracownik identyfikował się z organizacją. Przykładem takiej firmowej integracji są różnego rodzaju szkolenia praktyczne, na przykład pierwszej pomocy oraz wspólne wyjścia na przykład do escape roomu czy na paintball — lub inne, zaproponowane przez samych pracowników. Trzeba pamiętać, aby wybrane aktywności były dostosowane do możliwości uczestników. Podczas grupowych działań i zabaw pracownicy mają okazję do bliższego i wzajemnego poznania się w warunkach mniej formalnych niż zazwyczaj, które nie powinny powodować skrępowania.

Integracja to nie tylko uroczystości, jubileusze oraz wspólne wyjścia poza godzinami pracy. Do stworzenia przyjaznej atmosfery, wystarczą drobne, codzienne rytuały wprowadzone przez pracodawcę lub też przez samych pracowników, jak na przykład wspólne wypicie porannej kawy czy też zjedzenie posiłku, które przyczyniają się do tworzenia fantastycznej atmosfery w zespole i budują poczucie przynależności. Dzięki wprowadzeniu do oferty benefitu karty lunchowej pracownicy mają możliwość wspólnego spędzenia przerwy, co owocuje zacieśnianiem się więzi.

Kwestia indywidualności 

Aby zadbać o relacje, które będą motywujące i wspierające, należy pamiętać, że każda osoba przynależna do zespołu jest inna. Istotne jest odpowiednie poznanie pracownika – jego potrzeb, mocnych i słabych stron oraz motywatorów. Dzięki temu rozpoznaniu, poprzez aktywne słuchanie, obserwację i otwartość na drugiego człowieka, możemy stworzyć zespół, który będzie wzajemnie się dopełniał. Nie ma żadnych wątpliwości, że integracja zespołu jest nieodzowna. Dobrze zgrany zespół jest w stanie osiągnąć sukces. Współpracownicy potrafią siebie wzajemnie motywować do osiągnięcia wspólnego celu, co przejawia się na wyniki i stabilność całego przedsiębiorstwa. Dlatego istotne jest, aby stworzyć miejsce pracy, w którym członkowie zespołu będą umieli i chcieli ze sobą na co dzień współpracować.

Zgrany i dobrze skomunikowany zespół ma znaczący wpływ na poczucie przynależności pracownika oraz na jego poziom stresu i efektywności. Podtrzymanie dobrych stosunków i atmosfery w zespole zależy ściśle od wszystkich członków danej grupy. W idealnych warunkach osoby tworzące zespół czują, że bez obaw mogą wyrazić swoją opinię oraz posiadają wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. 

Najnowsze

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W POLSCE? 8. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OZE

- Nie ma jasnej strategii energetycznej naszego kraju - powiedział Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju...

Panorama Lifestyle

Deklarowana aktywność Aż 92 proc. z nas jest aktywna, wynika z badania przeprowadzonego przez Huawei CBG Polska. Jesteśmy fanami spacerów...

Panorama marketingu

Rośnie zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce Internetowy handel przeżywa okres boomu, a wraz z nim rośnie też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce. Chętnych do...

Panorama nieruchomości

Coraz więcej cudzoziemców kupuje mieszkania w Polsce Coraz większy odsetek klientów w obszarze nieruchomości mieszkaniowych stanowią cudzoziemcy, oczywiście głównie obywatele...

Panorama Prawa

Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie Ustawa o fundacji rodzinnej zacznie działać 22 maja, po trzech miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw...