Praca asynchroniczna – wady i zalety

45 proc. ankietowanych z Polski  uważa, że przyszłość należy do pracy asynchronicznej, ale zdaniem 56 proc. ich firma nie dysponuje odpowiednimi narzędziami do jej wspierania, przez co nie mogą przystosować się do tego modelu.

Pracownicy nadal tęsknią za bezpośrednim kontaktem — w celu współpracy z kolegami ponad połowa (51 proc.) przychodzi do biura. Ponad jedna trzecia (37 proc.), osób zgadza się, że praca asynchroniczna umożliwiłaby lepiej przemyślaną i mniej rozpraszającą komunikację. Pracownicy biurowi pragną przejść na pracę asynchroniczną, ale barierą jest brak odpowiednich rozwiązań i narzędzi technicznych, a także kwestia zaufania. Nowe studium zamówione przez Sony Professional Displays & Solutions pokazało, że blisko połowa ankietowanych pracowników biurowych z Polski oczekuje od pracodawców możliwości pracy asynchronicznej, a 45 proc. uważa ją za przyszły model wykonywania pracy.

Lepiej przemyślana komunikacja 

Zdaniem jednej trzeciej (37 proc.) pracowników model ten — w którym osoby z jednego zespołu mogą pracować w różnych porach, a nie tradycyjnie od dziewiątej do siedemnastej  — zaowocowałby lepiej przemyślaną i mniej rozpraszającą komunikacją. Zwiększa on elastyczność i odpowiedzialność, a przy tym daje czas na bardziej efektywną pracę, gdy pracownicy są w tym samym czasie online lub w biurze.

Zdaniem ponad połowy (55 proc.) pracowników z Polski formuła asynchroniczna poprawiłaby równowagę między pracą a życiem prywatnym, ale w ocenie 56 proc. ankietowanych ich firma nie dysponuje odpowiednimi narzędziami do wspierania takiego modelu, co uniemożliwia im przystosowanie się do niego. Co więcej, ponad połowa (51 proc.) nie wierzy, że pracodawca ufa im na tyle, by zezwolić na pracę w dogodnych dla nich godzinach — nawet pod warunkiem osiągania wyników i dotrzymywania terminów.

Choć biuro pozostaje ważne dla pracowników, ponad połowa nie ma mocnego przekonania, że jest ono dobrze wyposażone w rozwiązania i narzędzia techniczne umożliwiające każdemu najlepszą pracę. Mimo że dwie piąte (39 proc.) polskich pracowników — przychodzi do biura, żeby korzystać z lepszej technologii, firmy mogą zrobić więcej, by zapewnić swoim pracownikom dostęp do właściwych narzędzi i rozwiązań, a w rezultacie stać się centrum technologicznym oferującym potrzebne oprogramowanie i sprzęt.

Rola biura w przyszłości 

Zasadniczo, wyniki badań wskazują na ważną rolę biura w przyszłości pracy. Powinno ono jednak pełnić funkcję ośrodka ułatwiającego współpracę, z pracą asynchroniczną jako modelem promującym elastyczność i równowagę między pracą a życiem prywatnym.
Jeśli chodzi o przyszłość pracy, polscy pracownicy za najważniejszy uważają dostęp do najnowszych narzędzi i technologii, które umożliwiają zdalną, elastyczną pracę (45 proc.), na drugim miejscu znajduje się  nastawienie „przede wszystkim ludzie” (42 proc.). Istotna tez jest możliwość nawiązania relacji z kolegami (38 proc.). Aby osiągnąć sukces, firmy muszą inwestować we właściwe narzędzia technologiczne, a ponadto dostosowywać swoją politykę do oczekiwań współczesnego pracownika biurowego, który chce jak najlepiej wykorzystać zarówno warunki w biurze, jak i elastyczność pracy zdalnej. Postrzegamy pracę asynchroniczną jako wielką szansę dla przyszłości pracy, zwiększającą wydajność miejsca pracy i przyczyniającą się do poprawy zdrowia pracowników. Poprzez zapewnienie większej autonomii i dostępu do najnowszych technologii, firmy mogą tworzyć pracownikom warunki do osiągania sukcesów. Współczesne firmy mają dostęp do szerokiego wachlarza rozwiązań wspomagających i technologicznych, takich jak w ofercie Sony, dzięki czemu mogą nadążać za zmianami społecznymi i nowymi trendami oddziałującymi na miejsce pracy.

Adam Dover

Trade & Segment Marketing Manager, Sony Professional Displays and Solutions

Poprzedni artykułRobię swoje 
Następny artykułPanorama Gospodarki

Najnowsze

Najlepszy partner w biznesie

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna wymusza na przedsiębiorcach konieczność odnalezienia się w nowych okolicznościach. To owa umiejętność podążania za nowym,...

Panorama Zarządzania

Wojna w Ukrainie wpłynęła na działalność agencji PR Wybuch wojny w Ukrainie okazał się kolejnym, po pandemii, wyzwaniem dla branży PR-owej. Z...

Panorama Lifestyle

Zaledwie 1 proc. ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego W Polsce nadal zbyt mało par mających małe dziecko dzieli się urlopem...

Panorama Inwestycji

Polskie firmy nie umieją efektywnie komunikować się z inwestorami Główną barierą w pozyskaniu kapitału przez polskie firmy jest brak odpowiedniej komunikacji potrzeb...

Panorama Gospodarki

Będą dopłaty dla gospodarstw ogrzewanych gazem LPG Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych analogiczne do tzw. dodatku...