Advertisement

Menedżer roku w finansach

Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne do zarządzania instytucją finansową? Czy prezes banku, domu maklerskiego czy firmy ubezpieczeniowej musi wiedzieć o zespole i jego dynamice, a także o cyklu życia firmy coś innego niż prezes firmy spożywczej czy zakładu produkcyjnego? Przyjrzyjmy się biogramom 25 menedżerów zarządzających instytucjami finansowymi działającymi na rodzimym rynku. Jakie jest ich wykształcenie? Gdzie się doszkalamy i w jakich kierunkach? Jak przebiegała ich kariera zawodowa i jak zmieniały się firmy przez nich zarządzane? Warto wiedzieć, kto i jak dba o nasze pieniądze. Inspirującej lektury.

Stanisław Atanasow

prezes Zarządu, Eurofactor Polska

Uzasadnienie: Za utrzymywanie, mimo rynkowych trudności, zawrotnego tempa wzrostu. Eurofactor Polska od stycznia do końca września br. sfinansował wierzytelności firm o łącznej wartości 4,3 mld zł. Dynamika na poziomie 71 proc. r/r była najwyższą wśród wszystkich firm faktoringowych.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą faktoringową związany od ponad 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak FORIN– firmie faktoringowej Banku Millennium, jednej z pierwszych na polskim rynku firm faktoringowych, gdzie piastował stanowisko szefa zespołu marketingu firmy. W BZWBK Faktor pracował na stanowisku dyrektora sprzedaży i marketingu oraz dyrektora Projektów Strategicznych, był odpowiedzialny m.in. za opracowanie strategii wejścia na rynek, model biznesowy oraz stworzenie struktury firmy i wdrożenie produktów faktoringowych.

Karierę zawodową kontynuował w Hilton–Baird Polska, sprawując funkcję dyrektora i członka Zarządu.

Od czerwca 2011 r. jest prezesem Zarządu Eurofactor Polska (poprzednio Credit Agricole Commercial Finance Polska), spółki faktoringowej należącej do Grupy EFL. Odpowiadał za zbudowanie spółki i uruchomienie działalności operacyjnej. Jest autorem licznych publikacji na temat faktoringu w polskiej prasie specjalistycznej.

Małgorzata Barska

prezes Zarządu, NN Investment Partners TFI

Uzasadnienie: Za stworzenie oferty dla klientów korporacyjnych i biznesowch uwzględniającej potrzeby współczesnego świadomego inwestora.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowych studiów Mastere de Management Industriel Europeen organizowanych przez Haute Etudes Commercialles (HEC) w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczynała jako Kupiec we francuskiej firmie Geant. W latach 1997 – 2005 swój rozwój zawodowy kontynuowała w branży motoryzacyjnej w Fiat Auto Poland, a następnie w Volvo Auto Polska. Od 2005 r. związana z sektorem finansowym. Podczas swojej kariery w Banku Handlowym (Citibank) pełniła szereg funkcji managerskich od szczebla oddziału do regionu.

Od 1 czerwca 2008 r. pełniła funkcję członka zarządu ING Investment Management (Polska) oraz członka zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, gdzie odpowiadała za Departament Sprzedaży i Marketingu. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. prezes Zarządu ING IM (Polska). Od 2 października 2012 r. pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu ING TFI). Od 16 grudnia 2014 r. prezes Zarządu NN Investment Partners TFI (dawniej ING TFI).

Brunon Bartkiewicz

prezes Zarządu, ING Bank Śląski

Uzasadnienie: Za konsekwentne utrzymywanie silnej pozycji na rynku banków komercyjnych. Bank aktywnie bierze udział w finansowaniu projektów eko oraz edukuje jak żyć ekologicznie.

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90.W 1995 r. objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 r. na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym. W 2004 r. objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 r. został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 r. nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji.Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 r.), Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek. W 2016 r. ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego.

Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH).

Remigiusz Breński

prezes Zarządu Maximus Broker

Uzasadnienie: Za kompleksowe ubezpieczenie dla firm, samorządów terytorialnych oraz innych jednostek budżetowych. Maximus Broker to duża, solidna firma, która wszystko co robi, robi z myślą o klientach.

Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1995 r. W 2003 r. ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie Ubezpieczeń gospodarczych. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy w zakresie Charakterystyki energetycznej budynków i lokali, termodernizacji. Początkowe doświadczenie w branży nabył w dużej ogólnopolskiej firmie brokerskiej, następnie był dyrektorem wiceprezesem w firmie Eurobrokers. W 2001 r. otworzył własną firmę Maximus Broker, która zatrudnia w chwili obecnej ponad 100 pracowników i jest największym brokerem w Polsce zajmującym się obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Obsługuje także najwięcej podmiotów z sektora finansów publicznych. Pasjonat sportu, zwłaszcza tenisa stołowego. Gra od dziecka, został mistrzem województwa w juniorach młodszych, juniorach, brązowym medalistą Mistrzostw Polski Uniwersytetów i szóstym zawodnikiem Akademickich Mistrzostw Polski. Był również Mistrzem Polski Amatorów i Byłych Zawodników. Obecnie trzykrotnie zajął trzecie miejsce Grand Prix Polski Weteranów. Tenis stołowy to jego pasja i nawet dziś trenuje pięć razy w tygodniu, gra w każdym miesiącu w trzech turniejach i co tydzień w meczu profesjonalnej II ligi, w drużynie Maximus Broker Gotyk Toruń.

Beata Daszyńska-Muzyczka

prezes Zarządu BGK

Uzasadnienie: Za pomysł i zainicjowanie powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – Funduszu Trójmorza. Celem Funduszu jest rozwój infrastruktury w państwach regionu Trójmorza poprzez finansowanie projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych, co będzie wspierać integrację i spójność gospodarczą całej UE.

Związana z sektorem bankowym od ponad 25 lat. W latach 1994-2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska), w którym zarządzała wieloma obszarami. Beata Daszyńska-Muzyczka jest 20. prezesem BGK od powstania banku niemal 100 lat temu. Wraz z pozostałymi członkami Zarządu przygotowała i zrealizowała czteroletnią strategię 2017-2020, która pozwoliła bankowi mocniej skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności: finansowaniu i mobilizacji kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, wspieraniu zrównoważonego rozwoju, a także na sprawnym dystrybuowaniu funduszy unijnych. W ciągu czterech lat możliwości mobilizowania przez BGK kapitału dla rozwoju gospodarczego wzrosły pięciokrotnie. Dodatkowo bank, realizując nową strategię, wzmacniał aktywność poza granicami Polski i otworzył przedstawicielstwa zagraniczne: w Londynie, Brukseli, Frankfurcie i Amsterdamie. W planach są kolejne, w Stanach Zjednoczonych i Azji. Sam bank stał się jedną z dziesięciu najlepiej ocenianych firm w Polsce w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie, trzykrotnie zdobył tytuł TOP Employer.

Przemysław Gdański

prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska

Uzasadnienie: Za oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley – Haas School of Business, Ashridge-Hult International Business School, HEC, Columbia Business School i INSEAD. Z bankowością związany od 30 lat. Pracował zarówno w bankach w Polsce, jak i zagranicą, od 2006 r. zasiadając kolejno w zarządach banków Calyon (jako CEO), BPH, Pekao i mBank. Od 1 listopada 2017 r. kieruje BNP Paribas Bank Polska oraz pełni funkcję Territory Head dla wszystkich spółek Grupy BNP Paribas w Polsce. Od 2019 r. wiceprezydent Konfederacji Lewiatan oraz członek Rady Konsultacyjnej Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej i Rady Doradczej Digital University. Od 2021 r. w Zarządzie UN Global Compact Network Poland, największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes.

Wojciech Hann

prezes Zarządu, Banku Ochrony Środowiska

UZASADNIENIE: Za sprawne zarządzanie i rozwój BOŚ w zakresie oferowania zrównoważonych finansów w celu wspierania projektów przyjaznych środowisku oraz szerzenie idei wyprzedzającej ogólnoświatowe trendy ekologiczne.

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. W latach 2016 – 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 r. był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB  w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities. Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

Roger Hodgkiss

prezes Zarządu, Generali

Uzasadnienie: Za troskę o przyszłość i życie klientów i współpracowników: zarządzanie i niwelowanie ryzyka w życiu osób prywatnych i instytucji.

Odpowiedzialny za audyt wewnętrzny, prawo, compliance (zapewnienie zgodności z przepisami), ochronę i przetwarzanie danych osobowych, strategię biznesową, sprzedaż masową (sprzedaż bezpośrednią, sieć sprzedaży agencyjnej, sieć sprzedaży dealerskiej, alternatywne kanały dystrybucji, rozwój biznesu detalicznego), marketing, ubezpieczenia korporacyjne (z wyłączeniem produktu) oraz public relations. Dołączył do Generali Polska w listopadzie 2019 r. W latach 2009-2015 Roger był Prezesem Link4 i nadzorował przekształcenie Link4 z ubezpieczyciela, wyspecjalizowanego w sprzedaży bezpośredniej w firmę wielokanałową. Po nabyciu Link4 przez PZU, Roger został w styczniu 2016 r. powołany do zarządu PZU SA i PZU Życie. Jego głównym obowiązkiem był biznes P&C, zarówno detaliczny, jak i Korpo. W tym czasie również przewodniczył także radom nadzorczym Link4 i TUW PZUW. Przed przyjazdem do Polski był dyrektorem handlowym Intouch Insurance i Prezesem AAS Balta na Łotwie – obie spółki z grupy RSA. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta certyfikowanego w Wielkiej Brytanii.

Martin Kaczmarski

prezes Zarządu, Kaczmarski Group oraz członek Rady Nadzorczej Krajowego Rejestru Długów

Uzasadnienie: Za tworzenie nowoczesnych i unikatowych na polskim rynku rozwiązań i ofert, dzięki którym konsumenci i przedsiębiorcy mogą chronić siebie oraz swój biznes.

Pomysłodawca ChronPESEL.pl – platformy zapewniającej konsumentom ochronę w przypadku wyłudzenia ich danych osobowych oraz NFG – spółki specjalizującej się w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw z sektora MSP w zakresie faktoringu. Głównym celem rozwijanego przez niego biznesu jest ograniczenie ryzyka w relacjach między przedsiębiorcami. Prywatnie miłośnik motoryzacji i kierowca rajdowy. Jako najmłodszy uczestnik w historii rajdu Dakar zajął 9. miejsce w klasyfikacji generalnej, stając się najwyżej sklasyfikowanym do tej pory debiutantem. Laureat nagrody Manager Award 2018, przyznanej przez „Manager Magazine”.

Łukasz Kędzior

prezes Zarządu, Pekao TFI

Uzasadnienie: Za aktywny rozwój i doskonalenie produktów inwestycyjnych oraz procesów sprzedażowych w obszarach wspólnego inwestowania a także za promowanie kultury oszczędzania.

To jeden z najlepszych menedżerów na rynku funduszy inwestycyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży produktów inwestycyjnych.

Od maja 2021 r. prezes Zarządu

Pekao TFI, wcześniej przez blisko cztery lata był dyrektorem zarządzającym w TFI PZU odpowiedzialnym za sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz kreowanie strategicznych celów spółki. W latach 2014-2017 jako członek Zarządu w Skarbiec TFI odpowiadał za sprzedaż, wsparcie sprzedaży i marketing. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra, oraz absolwentem studiów doktoranckich. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z zakresu zarządzania firmą. Ma tytuły MBA (finanse międzynarodowe oraz marketing międzynarodowy). Ponadto członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. 

Piotr Kozłowski

dyrektor Biura Maklerskiego Pekao

Uzasadnienie: Za dostarczanie inwestorom najwyższej jakości usług maklerskich. Kompleksowa oferta gwarantuje klientom możliwość inwestowania na rynku akcji, derywatów (finansowe kontrakty terminowe i opcje), obligacji, a także rynku niepublicznym.

Ukończył Wydział Finansów i Statystyki oraz podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w programie EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Z polskim sektorem finansowym i bankowym związany od ponad

20 lat. Pracę rozpoczął w 1993 r. w Towarzystwie Konsultingowo-Agencyjnym Ubezpieczeń Kredytów CIFCO w Warszawie. W latach 1993-1995 kierował zespołem ds. Księgowości i Sprawozdawczości w Oddziale Banku Zachodniego w Warszawie. W latach 1995-1996 pracował w Banku Wschodnio-Europejskim S.A. na stanowisku naczelnika Wydziału Kredytów I i II Oddziału w Warszawie. Od 1996 r. związany jest z Bankiem Pekao. Jako przedstawiciel Banku Pekao pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w organach statutowych spółek: Huta Aluminium Konin, Pekao Leasing, Polski Leasing Przemysłowy, Pekao Faktoring, Leasing Fabryczny, Dom Inwestycyjny Xelion oraz BondSpot. W latach 2009-2018 pełnił funkcję członka Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao, gdzie nadzorował Pion Finansów, Pion Operacji oraz IT; a następnie, w latach 2018-2019, pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej CDM Pekao. W październiku 2019 r. został powołany w skład Zarządu na stanowisko wiceprezesa Zarządu, a od stycznia 2021 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Pekao Investment Management. Ponadto pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking oraz członka Komitetu ds. Ryzyka w KDPW_CCP. Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, jako Członek Rady IDM. Na stanowisku dyrektora Biura Maklerskiego Pekao (wcześniej Domu Maklerskiego Pekao) od stycznia 2009 r.

Krzysztof Krauze

prezes Zarządu, Intrum

Uzsadnienie: Za wyznaczanie nowych standardów i zmienianie sposobu, w jaki postrzega się działalność firm na rynku wierzytelości. Intrum jest orędownikiem sprawiedliwego traktowania wszystkich kontrahentów.

Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w czasie studiów od budowania modeli ekonometrycznych dla przedsiębiorstw, programowania, wdrażania systemów ERP i Contact Center. Z Intrum związany od kilkunastu lat – najpierw jako specjalista w zespole rozwoju Call Center, następnie kierował zespołem analiz i ryzyka. W 2007 r. objął stanowisko dyrektora operacyjnego. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Intrum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Od 2015 r. jest dyrektorem zarządzającym Intrum w Polsce. W latach 2017-2020 przeprowadził skutecznie organizacje przez dwie fuzje: połączenie na rynku polskim firm Lindorf i Intrum Justita oraz włączenie w struktury Intrum zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmy Pragma Inkasso. Niewątpliwie te działania wzmocniły pozycję rynkową Intrum na rynku zarzadzania wierzytelności. Lubi wyzwania i zmieniające się warunki biznesowe. Zawsze nawiązuje otwartą i szczerą komunikację, szuka kompromisów i konsensusu. Wie, jak stworzyć silny i merytoryczny zespół z najlepszymi liderami. Ambitny menedżer, który w swojej codziennej pracy wykorzystuje naturalną zdolność do analizy danych, wiedzę z zakresu IT i biznesu. Przekłada się to na efektywne poszukiwanie rozwiązań, skuteczne działanie i wprowadzanie usprawnień, co jest niezbędne w branży zarządzania wierzytelnościami.

Ewa Małyszko

prezes Zarządu, PFR TFI

Uzasadnienie: Za aktywne promowanie odpowiedzialnego podejścia do zarządzania finansami osobistymi oraz produktów oszczędzania i inwestowania długoterminowego, które pozwalają na budowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków.

Menedżerka z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Zarządzała instytucjami takimi jak: PKO BP Bankowy PTE, KGHM TFI, SEB TFI.Współautorka projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie, edukację finansową oraz nowe technologie w sektorze finansowym. Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji. Jest członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA.

Wojciech Miedziński

prezes Zarządu, ARP Leasing, Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu

Uzasadnienie: Za przygotowanie i skuteczne wdrożenie innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w ramach instrumentów leasingowych, w instytucji finansowej, której powierzono realizację założeń Programu Tarczy Antykryzysowej.

Dr.B.A., menadżer z szerokim doświadczeniem w międzynarodowych i krajowych korporacjach finansowych sektora bankowego i publicznego popartym sukcesami w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz interdyscyplinarnych projektów, zarządzaniu sprzedażą, wsparciu i rozwoju zespołów sprzedażowych na wszystkich poziomach organizacji z silną kompetencją w obszarze analizy finansowej i oceny ryzyka klienta instytucjonalnego oraz praktyczną znajomością instrumentów finansujących rozwój w segmencie korporacyjnym. W ramach kilkunastoletniej ścieżki kariery zawodowej zajmował wysokie stanowiska menadżerskie m.in. w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku Zachodnim WBK, Banku Pocztowym oraz Banku BNP Paribas. Od czerwca 2019 r. prezes Zarządu ARP Leasing, Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu. Wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów dot. współpracy przedsiębiorstwa z bankiem, zarządzania finansami, teorii organizacji i zarządzania, komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji. Posiada tytuł Doctor of Business Administration Apsley Business School w Londynie, oraz Executive Master of Business Administration Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Jest także absolwentem studiów w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola (MPA), Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz ICAN Institute.

Radosław Olszewski

prezes Zarządu, DM BOŚ

Uzasadnienie: Za umocnienie pozycji rynkowej. Biuro zyskało blisko 12 tys. nowych rachunków maklerskich, utrzymało pozycję lidera rynku terminowego z 19,82 proc. udziałem, ma też największą liczbę rachunków IKE i IKZE w ramach rachunków maklerskich.

Radosław Olszewski związany jest z rynkiem kapitałowym od początku jego powstania, a od 1992 r. wpisany jest na listę maklerów papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju. Był współzałożycielem Domu

Maklerskiego BOŚ, a od 1996 r. pełni funkcję prezesa Zarządu. Radosław Olszewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menedżerskich a także podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej.

Radosław Olszewski był wieloletnim członkiem Zarządu i Rady Izby Domów Maklerskich, a obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady IDM.

Jarosław Parkot

prezes Zarządu, Warta

Uzasadnienie: Za wprowadzenie firmy w drugie stulecie jej działalności w doskonałej kondycji. Warta skutecznie realizuje przemyślaną strategię rozwoju, która pozwala w pełni wykorzystać wszystkie elementy dobrze funkcjonującej firmy ubezpieczeniowej.

Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie. Na początku kariery zawodowej pracował w wielu prywatnych polskich i międzynarodowych firmach. W 1998 r. rozpoczął pracę w Citibanku / Bank Handlowy na stanowisku dyrektora zarządzającego Dystrybucją i Bankowością Detaliczną. Był członkiem Rady Nadzorczej TFI Banku Handlowego. W 2003 r. rozpoczął pracę dla Grupy Ubezpieczeniowej Uniqa Polska na stanowisku wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za rozwój strategiczny wszystkich spółek ubezpieczeniowych Uniqa w Polsce. Od 2004 r. pełnił funkcję prezesa Grupy Uniqa w Polsce. Prezesem TUiR Warta i TUnŻ Warta jest od lipca 2010 r.

Leszek Skiba

prezes Zarządu, Bank Pekao

Uzasadnienie: Za wyznaczanie standardów na rynku. Firma jest odpowiedzialnym partnerem w codziennym życiu milionów Polaków. Pomaga spełniać marzenia i realizować pasje. Wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki, buduje silne relacje z przedsiębiorcami i zapewnia bezpieczeństwo klientom. W prosty i przyjazny sposób wprowadza w życie innowacyjne usługi. 

Od 2015 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 r. prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie uzyskał tytuł magistra. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej.

Wojciech Sobieraj

członek Rady Nadzorczej Aion Bank, prezes Zarządu Vodeno

Uzasadnienie: Za odwagę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Vodeno jest partnerem technologicznym Aion Banku i innych podmiotów dostarczającym mu system obsługujący procesy transakcyjne i konta.

Polski ekonomista, przedsiębiorca, założyciel i były prezes Alior Banku, od 2019 r. dyrektor generalny Aion Banku. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS. W 1993 r. podjął naukę w New York University, Stern School of Business, gdzie w 1995 r. uzyskał dyplom Master of Business Administration. W latach 1991-1994 był właścicielem firmy Central European Financial Group w Nowym Jorku, zajmującej się analizą rynków kapitałowych Europy Wschodniej. W tym samym okresie zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University. Od 1997 do 2002 r. był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie. Był również jednym z jego dyrektorów oraz pierwszym Polakiem – partnerem BCG. Specjalizował się w przejęciach i połączeniach, zwłaszcza w sektorze usług finansowych, usługach płatniczych, rynkach kapitałowych i w nowych technologiach. W latach 2002-2006 obejmował stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. Od 2008 do 2017 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Alior Banku, który był swego czasu największym europejskim startupem bankowym, który pod koniec 2016 r. zatrudniał ponad 10 tys. osób. W 2018 r. wspólnie z Wojciechem Sassem i grupą innych menedżerów założył Aion Bank oraz firmę Vodeno oferującą usługi banking as a service w całej Europie.

Cezary Stypułkowski

prezes Zarządu, mBank

Uzasadnienie: Za wyznaczanie kierunku rozwoju bankowości mobilnej i online. mBank jest jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce.

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Przez 13 lat kierował zarządem Banku Handlowego. W latach 2003-2006 pełnił funkcję prezesa Zarządu grupy PZU. W latach 2006-2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od

2007 r. był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. Cezary Stypułkowski był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, międzynarodowej rady doradczej INSEAD, oraz Geneva Association. Od 2012 r. jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

Maciej Trybuchowski

prezes Zarządu, KDPW i KDPW_CCP

Uzasadnienie: Za sprawne zarządzanie kluczową instytucją infrastrukturalną, która aktywnie wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego i jego uczestników.

Od 2018 pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od roku 2019 prezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Karierę zawodową rozpoczynał w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie w latach 1989-1990 był Radcą w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. W latach 1995-2002 dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie dyrektor zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao. W okresie 2003-2012 dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od roku 2013 do 2014 dyrektor, a następnie wiceprezes IDM. W latach 2015-2017 prezes Domu Maklerskiego Banku BPS, a w latach 2017-2018 prezes PGE Dom Maklerski. Współautor podręcznika „Zarządzanie – teoria i praktyka” pod red. prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2004 r. działał w Izbie Domów Maklerskich. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School oraz licznych międzynarodowych programów edukacyjnych.

Radosław Woźniak

prezes Zarządu, EFL

Uzasadnienie: Za uważność i podążanie za potrzebami klientów. Spółka od lat udoskonala swoją ofertę, by usprawnić działanie firm, które korzystają z jej narzędzi.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Doradztwa Finansowego i Pośrednictwa Business Development Institute. Karierę zawodową rozpoczął jako przedsiębiorca i współwłaściciel małej firmy z sektora IT. Następnie pracował w spółce Getin Service Provider jako wiceprezes Zarządu. Od 2003 r. związny z EFL. Rozpoczął od stanowiska Project Managera odpowiedzialnego za współpracę z zewnętrznymi instytucjami finansowymi. Następnie został zastępcą dyrektora sprzedaży odpowiedzialnym za projekt współpracy z PSA zarówno z ramienia EFL jak i CA Bank Polska. W latach 2005-2010 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego Linii Biznesowych Retail Leasing i Auto Finance. Od stycznia 2010 r. penił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. W maju 2018 r. objął funkcję prezesa Zarządu EFL Finance – spółki zajmującej się dystrybucją produktów Grupy EFL oraz będącej agentem ubezpieczeniowym.

Od 3 września 2019 r. pełni funkcję prezesa Zarządu EFL. Radosław Woźniak jest członkiem Rady Nadzorczej Carefleet, członkiem Rady Nadzorczej Eurofactor Polska i członkiem Rady Nadzorczej CA Leasing Serbia.

Anna Włodarczyk–Moczkowska

prezes Zarządu, Wiener

Uzasadnienie: Za stworzenie produktów, które stanowią pakiety rozwiązań, które pomagają w nieprzewidzianych sytuacjach w życiu prywatnym i biznesie. Firma oferuje ubezpieczenia samochodów, domów i mieszkań, zdrowotne, podróżne oraz dla rolników.  

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2001-2012 była związana z grupą Ergo Hestia, w tym od 2001 r. z MTU Moim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., gdzie piastowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od roku 2013 jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, a od roku 2016 pełni w niej funkcję Przewodniczącej. W 2010 r. została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Od 2012 r. prezes Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Marcin Nedwidek

prezes Zarządu, UNIQA Polska

Uzasadnienie: Za sprawne przeprowadzenie spółki przez połaczenie z firmą ubezpieczeniową AXA. Razem stworzyły 5. co do wielkości grupę ubezpieczeniową w Polsce, ze wszechstronną ofertą dla osób prywatnych i rodzin, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i ich mieszkańców.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA na London Business School. W UNIQA oprócz roli prezesa odpowiada też za detaliczny biznes ubezpieczeń majątkowych i na życie. Do AXA dołączył w 2018 r. Pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora obszaru klienta indywidualnego w części majątkowej. Wcześniej związany był z The Boston Consulting Group, gdzie odpowiadał za rozwój praktyki ubezpieczeniowej BCG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pracował też dla innej międzynarodowej firmy konsultingowej oraz banku inwestycyjnego w Londynie.

Marat Nevretdinov

prezes Zarządu, TU Europa

Uzasadnienie: Za zarządzanie firmą w sposób pozwalający jej na odważne wchodzenie w nowe nisze rynkowe, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług. TU Europa jest jednym z liderów transformacji technologicznej w branży ubezpieczeniowej.

Marat Nevretdinov posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze finansowym. Podczas swojej kariery zawodowej pracował dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz sektora automotive. Od 2013 r. jest związany z Europą Ubezpieczenia, w skład której wchodzą dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: TU Europa i TUnŻ Europa. W 2015 r. został powołany na stanowisko prezesa obu spółek. Pod jego kierownictwem Europa Ubezpieczenia odważnie wchodzi w nowe nisze rynkowe, wprowadza innowacyjne produkty i usługi oraz jest jednym z liderów transformacji technologicznej w branży ubezpieczeniowej. Jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz studiów European MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2019 roku „Gazeta Finansowa” przyznała mu tytuł „Finansisty Roku”.

Piotr Zadrożny

prezes Zarządu, TUZ Ubezpieczenia

Za dokonanie jednej z najbardziej spektakularnych metamorfoz na rynku ubezpieczeniowym. Pod zarządzaniem Piotra Zadrożnego TUZ stał się firmą nowoczesną, elastycznie reagującą na potrzeby klientów, a przede wszystkim bardzo dla nich przyjazną.

W branży ubezpieczeniowej pracuje od 25 lat, prezesem firmy TUZ Ubezpieczenia jest od lutego 2016. Od tego czasu TUZ przeszedł jedną z największych metamorfoz w historii polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Stał się firmą nowoczesną, elastycznie reagującą na potrzeby klientów, a przede wszystkim bardzo dla nich przyjazną. „Gazeta Ubezpieczeniowa” doceniła te zmiany przyznając mu branżowy tytuł Menedżera Roku 2019. Docenił to także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który wyróżnił markę TUZ Ubezpieczenia jako „Instytucję Finansową Przyjazną Mediacji”. TUZ był też wyróżniony jako najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel roku 2020 oraz dwukrotnie otrzymał od prasy specjalistycznej tytuł ubezpieczyciela miesiąca. TUZ dał się także poznać jako firma rozumiejąca i praktykująca ideę odpowiedzialności społecznej biznesu – w najtrudniejszym okresie pandemii TUZ zorganizował akcję Pełny Pakiet Pomocy dla Agentów, czyli akcję wsparcia dla pośredników ubezpieczeniowych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Ostatnio najwięcej pochwał TUZ zyskał dzięki wprowadzeniu do sprzedaży Bezpiecznego Domu, kompleksowego ubezpieczenia domu lub mieszkania, zawierającego m.in. Drugą Opinię Medyczną. Wcześniej Piotr Zadrożny pracował między innymi dla CitiInsurance CEEMEA Regional Office, Citi Insurance Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Amplico Life i w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Jest również członkiem Rady UFG.

Najnowsze

NIERUCHOMOŚCI LUKSUSOWE I PREMIUM

nieruchomosci_premium-1Pobierz

Zapewnić klientom najlepszą ochronę

Z Anetą Podymą, prezes Zarządu Unum Życie, rozmawia Katarzyna Mazur Jak Polacy zabezpieczają swoją przyszłość? Z naszych ostatnich badań, przeprowadzonych w styczniu...

Polska z innowacyjnym ubezpieczeniem dla branży bydła mlecznego!

Hodowla bydła mlecznego jest ważnym elementem polskiej gospodarki, tradycji i rynku spożywczego w ogóle. Jednak niesie to za sobą...

Nowy luksusowy adres na mapie Polski

Odporny na gospodarcze zawirowania segment nieruchomości luksusowych to oczywisty wybór dla tych, którzy poszukują długoterminowej możliwości lokaty kapitału, z...

Być najlepszym partnerem dla klientów

Z Rogerem Hodgkissem, prezesem Zarządu Generali TU, rozmawia Justyna Szymańska.  Miniony rok był dla branży ubezpieczeniowej pełen wyzwań, szczególnie w obowiązkowych...