Advertisement

Innowacyjny Broker ubezpieczeniowy – kim jest i z jakich technologii korzysta

Niewątpliwie to innowacje wyznaczają tempo, z jakim rozwijamy różne obszary naszego życia. Wystarczy spojrzeć na to, z jaką prędkością przetwarzamy dzisiaj informacje. Do zawarcia polisy NNW dla dzieci wystarczą dostęp do internetu, kilka klików i SMS-ów autoryzujących płatność. Tylko tyle, jeśli by porównać ten proces z jego tradycyjnym przebiegiem.

Aleksander Sienkiewicz

dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży, WDB S.A.

Spójrzmy na innowacyjność brokera z dwóch poziomów jego działalności. Pierwszym będzie strategiczne podejście do zagadnienia. Są firmy, które do nowości podchodzą wyłącznie reaktywnie. Oznacza to, że zmieniają standard na nowy dopiero wtedy, kiedy jego brak rodzi ryzyko realnych strat. Innym podejściem będzie uwzględnianie innowacyjności na każdym etapie i poziomie organizacji. 

Innowacje w DNA

Broker, który ma innowacje w swoim DNA, nieustannie szuka możliwości do ich wdrażania. Realizuje partnerstwa technologiczne i jest blisko podmiotów o specyfice B+R. Doskonałym przykładem może być współpraca z dostawcami rozwiązań IoT, które poprzez system łączący urządzenia pomiarowe, dane i ich kontekstową analizę, mogą optymalizować ryzyko np. w ramach ubezpieczeń majątkowych. Telemetria połączona z edukacją prozdrowotną ubezpieczonego mogą stanowić interesujący argument w negocjowaniu warunków np. dla grupowej ochrony życia i zdrowia pracowników.

Umiejętnie korzystać z technologii

Drugim poziomem będą codzienne operacje. Innowacyjny broker korzysta z nowoczesnych systemów klasy CRM, dzięki którym usprawnia procesy w ramach obsługi klienta. Dodatkowo gromadzi argumenty na potrzeby negocjacji z towarzystwami. Jednocześnie implementuje narzędzia IT (w tym aplikacje mobilne) umożliwiające ubezpieczenia w formule online (m.in. z przystępowaniem, płatnościami i certyfikacją). Wykorzystuje narzędzia internetowe do wsparcia komunikacji i poprawy ergonomii realizowanych procesów. Korzysta z technologii, aby elastycznie komunikować się z klientem. Inicjuje wdrożenia nowinek technicznych, dzięki którym klient ma lepszą kontrolę nad ryzykiem i niższe składki w ramach opłacanych ubezpieczeń.

Innowacje mają różne źródła. Różne jest też indywidualne spojrzenie na to zjawisko. Niewątpliwie jednak ich obecność jest niezbędna, abyśmy wszyscy pozostali w grze, w której jedyną „pewną” jest zmiana. Nie inaczej jest w branży ubezpieczeniowej.

Najnowsze

NIERUCHOMOŚCI LUKSUSOWE I PREMIUM

nieruchomosci_premium-1Pobierz

Zapewnić klientom najlepszą ochronę

Z Anetą Podymą, prezes Zarządu Unum Życie, rozmawia Katarzyna Mazur Jak Polacy zabezpieczają swoją przyszłość? Z naszych ostatnich badań, przeprowadzonych w styczniu...

Polska z innowacyjnym ubezpieczeniem dla branży bydła mlecznego!

Hodowla bydła mlecznego jest ważnym elementem polskiej gospodarki, tradycji i rynku spożywczego w ogóle. Jednak niesie to za sobą...

Nowy luksusowy adres na mapie Polski

Odporny na gospodarcze zawirowania segment nieruchomości luksusowych to oczywisty wybór dla tych, którzy poszukują długoterminowej możliwości lokaty kapitału, z...

Być najlepszym partnerem dla klientów

Z Rogerem Hodgkissem, prezesem Zarządu Generali TU, rozmawia Justyna Szymańska.  Miniony rok był dla branży ubezpieczeniowej pełen wyzwań, szczególnie w obowiązkowych...