Reorganizacja łańcucha dostaw, czyli jak pandemia wpłynęła na rynek magazynów w Polsce

Wydarzenia związane z kryzysem COVID-19 istotnie wpłynęły na kondycję rynku powierzchni magazynowych w Polsce i to zdecydowanie na plus. Pomimo krótkoterminowych zawirowań inwestycyjnych i wstrzymywanych decyzji na początku pandemii, rynek obiektów przemysłowych rozwija się bardzo szybko.

Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni

ranża potwierdziła swoją atrakcyjność i wszystko wskazuje na jej jeszcze większe umocnienie w przyszłości. Cały czas jest potrzebna nowa powierzchnia za sprawą boomu na e-commerce, ale i zwiększonego udziału przedsiębiorstw produkcyjnych w popycie.

Sprostać oczekiwaniom i potrzebom najemców

Warto zwrócić uwagę, że niemalże wszystkie sektory gospodarki doświadczyły zakłóceń, ale w przypadku branży nieruchomości przemysłowych największym wyzwaniem było sprostanie oczekiwaniom i potrzebom najemców, a więc zabezpieczeniu odpowiedniej ilości powierzchni i gruntów w możliwie jak najkrótszym czasie. Nasza branża jest jednym z kluczowych elementów łańcucha dostaw i uczestniczy w gwarancji jego ciągłości. Stąd odnotowaliśmy znaczący wzrost popytu na powierzchnie magazynowo-przemysłowe w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Tylko przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku Panattoni podpisało umowy najmu na ponad 1 mln m2 – aż dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W skali całej branży tegoroczny popyt brutto osiągnął do tej pory 3,4 mln m2, z czego ponad 75 proc. to nowe umowy i ekspansje. Dzięki temu Polska utrzymuje drugie miejsce pod względem wynajętej powierzchni wśród największych rynków logistycznych w Europie. Tylko na koniec września w Polsce, w budowie pozostawało 1,54 mln m2, z czego Panattoni realizowało ok. 950 tys. m2. Dlatego pozytywnie patrzymy w przyszłość.

Trendy rynkowe

Trendy, które zauważyliśmy, można podzielić na kilka fal. Pierwszą był nagły wzrost i konieczność obsługi zamówień internetowych, a także zabezpieczenia ciągłości łańcucha dostaw sieci handlowych przestawiających się z dotychczas popularnego rozwiązania dostaw just-in-time. Druga fala dotyczyła firmy produkcyjnych, ale też i dystrybucyjnych, które były uzależnione od importu i doznały zachwiań w dostawach produktów lub półproduktów. One zwiększyły stoki magazynowe lub wręcz przenosiły te centra dystrybucyjne bliżej odbiorcy końcowego, czyli w niektórych przypadkach lokowały je w Europie, a tutaj Polska przejęła znaczną część obsługi. Od jakiegoś czasu możemy mówić o trzeciej fali – dywersyfikacji produkcji. Wiele firm bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby produkcję kluczowych elementów, które nie generują aż tak dużych kosztów, przenosić do Europy i znowu beneficjentem jest Polska.

Najnowsze

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MARKETINGU SMB: Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej przyniesie negatywne skutki dla całego biznesu

Zaproponowany ostatnio projekt nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej zawiera propozycje zmian prawa, które przyniosą daleko idące oraz negatywne skutki nie tylko dla branży marketingu oraz e-commerce, ale generalnie dla całego biznesu.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii i Krajowa Izba Klastrów Energii podpisały list intencyjny

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podpisały list intencyjny. Podczas spotkania powzięto decyzję o zacieśnieniu współpracy oraz intensyfikacji działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Łamiąc stereotypy

nie można stwierdzić, że kobiecy i męski styl zarządzania jest taki sam. Bardzo często kobiety w większym stopniu wykorzystują swoją inteligencję emocjonalną oraz empatię, co umożliwia im utożsamienie się ze swoimi pracownikami, członkami zespołu. - mówi Joanna Olszewska, prezes BPO Network.

Kobiety i mężczyźni w jednym zespole to wspaniała wymiana energii!

Kobiety i mężczyźni w jednym zespole to wspaniała wymiana energii - mówią Mariusz Budrowski i Agnieszka Juncewicz, współautorzy projektu „Odmładzanie na Surowo”.

CHCIAŁABYM DOPROWADZIĆ DO ZNIESIENIA KRZYWDZĄCEGO ZAKAZU PRACY NA ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM

Kobiecy styl zarządzania nie różni się od męskiego niczym. Jeśli jesteśmy profesjonalistami, zarządzamy tak samo. Liczy się fachowość i zaangażowanie. Można oczywiście mówić, że kobiety bywają bardziej empatyczne niż mężczyźni, ale nie jest to regułą. - mówi Agnieszka Oczkowska, mama trójki niepełnosprawnych dzieci, z wykształcenia prawniczka, z powołania Superbohaterka.