ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ I ODPOWIEDZIEĆ NA NOWO POWSTAJĄCE POTRZEBY

Rozmowa z Maciejem Trybuchowskim, prezesem Zarządu KDPW i KDPW_CCP

ok 2020 upłynął pod znakiem COVID-19. Czy KDPW był przygotowany na działanie w tak nietypowych warunkach, jakie przyniosła pandemia?Nadzwyczajna sytuacja, z jaką mamy do czynienia od kilku miesięcy, zweryfikowała w praktyce nasz system zachowania ciągłości działania i potwierdziła, że jako organizacja byliśmy przygotowani na sytuację kryzysową. Pandemia nie wpłynęła w żaden sposób na jakość i ciągłość naszej pracy. 90 proc. usług świadczonych przez Grupę KDPW realizowanych jest za pomocą systemów informatycznych, co znacząco ogranicza bezpośredni kontakt z naszymi parterami biznesowymi. Zebrane podczas ostatnich miesięcy doświadczenia wpłyną na jeszcze większą digitalizację procesów i sposobu świadczenia przez nas usług.

Od pewnego czasu mówicie, że jesteście spółką technologiczną. Czy jest Pan zdania, że pandemia przyspiesza proces digitalizacji polskiej gospodarki?

Na pewno tak. Kryzysy mają to do siebie, że przynoszą ze sobą skokowy wzrost innowacyjności i postępu. Szok, z którym mamy do czynienia w tym momencie, powinien przełożyć się na zmianę priorytetów i stymulowanie innowacji w obszarach związanych z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem w miejscach publicznych, miejscach pracy, w domach, ale i rozwojem technologii cyfrowych oraz wydajnością pracy zdalnej. Jednym z podstawowych celów charakterystycznych dla innowacji jest zwiększenie efektywności i odpowiedź na nowo powstające potrzeby, a takie właśnie kreuje obecny kryzys, stawiając całą światową gospodarkę w zupełnie nowym położeniu. Cyfryzacja gospodarki jest postępującym zjawiskiem, a obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa przyspiesza ten proces. Na przykład KDPW opracował rozwiązanie digitalizujące organizację walnych zgromadzeń akcjonariuszy (WZA) – aplikację eVoting, która daje możliwość zdalnego, elektronicznego udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach. Jest to szczególnie ważne w okresie obowiązywania zakazów związanych z gromadzeniem się osób.

Może przybliżyć nam Pan to narzędzie?

eVoting to narzędzie dla emitentów, których akcje zarejestrowane są w KDPW oraz ich akcjonariuszy. Aplikacja oferuje znacznie więcej niż tylko możliwość zdalnego głosowania (w tym głosowania tajnego). Wśród innych funkcjonalności eVotingu znajdziemy m.in. dostęp i zarządzanie informacją o akcjonariuszach i ich pełnomocnikach, porządkiem obrad oraz projektami uchwał. eVoting umożliwia także publikację wyników głosowań, a także wspiera sporządzanie protokołu z walnego zgromadzenia. Aplikacja eVoting dla akcjonariuszy jest bezpłatna i dostępna na stronie https://mojeglosowanie.pl. Pozwala ona na głosowanie z dowolnego miejsca na świecie, w którym akcjonariusz lub pełnomocnik ma odstęp do urządzenia z Internetem.

Aplikacja eVoting osadzona jest na Platformie Blockchain dla Rynku Kapitałowego. Czy powstały na niej jeszcze jakieś inne rozwiązania? Ideą Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego jest udostępnienie wszystkim jej uczestnikom infrastruktury do współtworzenia jednolitego, bezpiecznego i zaufanego ekosystemu współpracy. Na Platformie funkcjonuje nasza aplikacja Walne Zgromadzenia, która służy do rejestracji przez spółki zdarzenia, jakim jest WZA. W oczywisty sposób jest ona połączona z eVotingiem, który służy do głosowania na Walnych Zgromadzeniach tych spółek, które takie rozwiązanie udostępnią swoim akcjonariuszom. Z kolei Asseco Poland stworzyło PROMAK RA – system IT, który pozwoli biurom i domom maklerskim na prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy dla niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowych. Pozwala on na elektroniczną formę wszystkich czynności maklerskich związanych z rejestrem akcjonariuszy (rejestr umów, emisji, przemieszczeń, zastawów akcji, świadectw rejestrowych), jak również obsługę praw wynikających z akcji, łącznie z dywidendą. 

Najnowsze

Inwestowanie online

Dynamiczny rozwój rynku finansowego oparty został w dużej mierze nie o produkty jak dekadę temu, ale o nowe narzędzia technologiczne - mówi Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Nie idziemy na kompromisy jakościowe

Rozmowa z Pat Romanek, członkiem Zarządu Butcher’s Pet Care.

Intuicja to mój istotny kompas w biznesie

Rozmowa z Beatą Drzazgą, prezes Zarząd BetaMed.

Jakich liderów dziś potrzebujemy?

Rozmowa z Ewą Małyszko, prezes Zarządu PFR TFI.

Rola menedżera w kryzysie

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, pierwszy kwartał 2021 r. również. Mamy za sobą już ponad rok funkcjonowania w nowym świecie, który funkcjonuje głównie online i jest mobilny. Ta sytuacja wymaga innych kompetencji niż czasy przed pandemią, bardziej miękkich niż twardych, zrozumienia, empatii i elastyczności. Stare wzorce się już nie sprawdzają. Trzeba więcej słuchać, niż mówić - mówi Iwona Kossmann, prezes Zarządu Deni Cler.