Myślę, więc eksportuję – kryzys szansą na rozwój handlu zagranicznego

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że rozwój eksportu w firmie to kosztowne przedsięwzięcie. Szczególnie dziś sytuacja nie jest łatwa dla żadnego przedsiębiorcy, ponieważ kryzys spowodowany pandemią COVID-19 i przedłużającą się suszą dotknął większość branż w Polsce.

Powolne odmrażanie gospodarki pozwala biznesom na ponowne rozpoczęcie sprzedaży i odrobienie strat, jednak niemal trzymiesięczny przestój w handlu oraz zamknięcie galerii i sklepów, poza tymi pierwszej potrzeby, spowodowały problemy w wielu przedsiębiorstwach szczególnie z płynnością finansową. By odbić się od panującego teraz kryzysu, firmy będą musiały wykazać się innowacyjnością i elastycznością w osiągnięciu poziomów sprzedaży, które pozwolą odrobić straty. Eksport jest szansą na maksymalizację marży i zwiększenie dochodów.

ITRO, firma doradztwa strategicznego w obszarze eksportu ocenia, że mamy obecnie najlepszy czas na inwestycje w handel zagraniczny. To, co dla jednych może być przeszkodą, dla innych może okazać się okazją do rozwoju i osiągnięcia nowych korzyści. Łańcuchy dostaw, które były stabilne od lat, z powodu pandemii będą teraz ulegać zmianie. Zagraniczni przedsiębiorcy będą szukać bezpiecznych dostawców i dywersyfikować kanały tak, aby nie być zależnym od jednego rynku. Jest to szansa dla polskich eksporterów, ale też i tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nigdy nie eksportowali, na zawarcie kontraktów z kontrahentami szukającymi alternatywy dla towarów z Chin. Twarde ramy dotychczasowej wymiany handlowej ulegają teraz znaczącym zmianom, a ponieważ znajdujemy się w okresie pomiędzy naborami do konkursów na dofinansowanie eksportu dla Polski Wschodniej, warto zainteresować się tym, jak eksport może wspomóc firmę w okresie kryzysu. Program POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest bowiem świetną okazją do pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia.

Projekt POPW działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, tj. województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wartość takiego dofinansowania może wynieść do 800 tys. zł netto. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, zaś sam program nie wymaga wskaźników rezultatu w postaci wzrostu eksportu, co przy niestabilnej sytuacji gospodarczej na świecie jest dość istotne.

Niezwykle ważne jest, by nie zwlekać z podjęciem decyzji o rozpoczęciu planowania eksportu. W pierwszej turze naboru zaledwie 55 firm złożyło wnioski o dofinansowanie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzić będzie jeszcze jeden nabór w 2020 r. – ostatni w perspektywie UE 2014–2020. Na kolejną możemy czekać aż do dwóch lat, więc warto jest skorzystać z tej szansy.

Runda II naboru do konkursu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP będzie trwała od 4 sierpnia do 7 września. Ponieważ proces przygotowania wymaganego przy ubieganiu się o dofinansowanie nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji jest pracochłonny, warto zapoznać się z nim już dziś. Firmy doradcze i consultingowe, takie jak ITRO, oferują swoje usługi w celu napisania takiego modelu i zgłoszenia wniosku przedsiębiorstwa starającego się o dotację do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która je rozpatruje i udziela dofinansowania.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na udział w targach i misjach gospodarczych, pozyskanie certyfikatów niezbędnych na danym rynku, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania oraz usługi doradcze i marketingowe związane z wchodzeniem na rynki zagraniczne.

Warto również zapoznać się z ofertą pomocy w Urzędach Marszałkowskich poszczególnych województw, które również dysponują środkami publicznymi wspierającymi eksporterów poprzez sieć COIiE (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów). 

Sebastian Sadowski-Romanov, CEO International Trade&Representative Office (ITRO)

Najnowsze

Mam w sobie siłę

Z Ewą Harapin, twórczynią akcji Do Góry Kulami, której celem jest wsparcie dzieci z chorobami nowotworowymi z...

Sokołów z nowym wiceprezesem ds. produkcji i rozwoju

Od sierpnia funkcję wiceprezesa Zarządu ds. produkcji i rozwoju w Sokołów pełni Kazimierz Kisiel, dotychczasowy dyrektor oddziału...

POWSZECHNE PRAWO DO NIKCZEMNOŚCI

Niedawno zakończona najdłuższa w historii kampania wyborcza udowodniła, że do najważniejszych i niezbywalnych wolności należy dziś prawo do...

EKOLOGIA PRZYPADKOWA

Jeśli miałabym wymienić pojęcie odmieniane dziś przez wszystkie możliwe przypadki, to byłaby to ekologia. W każdym sklepie...

Kochana Pani ambasador

73-letnia Georgette Mosbacher jest bardziej cynicznym lobbystą niż dyplomatą. Właśnie pracuje na swoją biznesową emeryturę.