Advertisement

Wiedza plus

Rynek pracownika to słowa, które eksperci od rynku pracy bardzo często rzucali w okresie przed zamknięciem gospodarki. Niskie bezrobocie powodowało, że przedsiębiorcom ciężko było znaleźć pracowników. Jednak w przypadku rynku pracy to nie tylko problem, który sprowadza się do relacji pomiędzy ilością i ceną. Kapitał ludzki ma różną jakość – pracownik pracownikowi nierówny. Problemy pojawiają się, gdy absolwenci uczelni nie mają wiedzy z dziedzin, które przydają się w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Naprzeciw temu problemowi postanowiła wyjść Fundacja Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe REVIMINE, ufundowana przez KGHM Polska Miedź. Fundacja prowadzi obecnie drugą odsłonę programu „Przewodnicy KGHM”. Jest to inicjatywa skierowana do młodych osób. Po zakończonej rekrutacji wybrani studenci z całej Polski mogą wziąć udział w zjazdach szkoleniowych, które mają pomóc rozwinąć umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, negocjacji, zarządzania. Oprócz praktyki biznesu uczestnicy będą mogli zyskać wiedzę z zakresu geopolityki. Bardzo ważnym elementem są sesje na temat ładu korporacyjnego, który ciężko jest poznać w warunkach akademickich. Zajęcia dla uczestników są prowadzone przez menedżerów KGHM oraz uznane autorytety ze Stanów Zjednoczonych oraz Polski.

W marcu zakończono przyjmowanie zgłoszeń uczestników, a organizatorzy czekają na zwołanie pierwszego zjazdu z chwilą ogłoszenia zakończenia zagrożenia epidemiologicznego. W poprzedniej edycji programu odbyło się dziewięć bloków zajęciowych prowadzonych przez czternastu prelegentów. Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni bonami o łącznej wartości 20 tys zł. Zwycięzcą został Michał Orlik, student Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, od dwunastu lat należący do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, obecnie szef biura Głównej Kwatery Harcerzy ZHR oraz członek kadry kształcącego przyszłych drużynowych kursu „Pajęczarnia”. W nagrodę otrzymał bon edukacyjny o wartości 8 tys zł.

KGHM podaje, że program przynosi konkretne efekty. Kilku uczestników programu już pracuje dla miedziowego giganta, a przedsiębiorstwo przygląda się poczynaniom pozostałych, by nawiązać współpracę w przyszłości. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być wykorzystane również w innych spółkach.

Prezes KGHM Marcin Chludziński słusznie zauważa, że „Dziś w błyskawicznie zmieniającym się otoczeniu coraz większe znaczenie zyskują umiejętności dostrzegania i przewidywania związków przyczynowo-skutkowych, rozumienia globalnych trendów ekonomicznych, kulturowych i politycznych oraz krytyczne myślenie. Takiego chłodnego, logicznego myślenia często brakuje współczesnym Polakom. Dzięki takim inicjatywom chcemy to zmienić. To jest nasza kuźnia kadr, z której będą wychodzić młodzi ludzie godni unieść ciężar wyzwań, które nam stawiają niespokojne czasy.”

Programy takie jak „Przewodnicy” pozwalają młodym ludziom zyskać unikalną szansę na zdobycie cennych umiejętności, które mogą być wykorzystane dla dobra ogółu. Cieszy również, że Fundacja REVIMINE uznała, że program się opłaca i kontynuuje go w tym roku. To szansa, by dodać praktyczne umiejętności grupie zdolnych ludzi. 

Zdaniem organizatorów absolwenci są gotowi stawić czoła wyzwaniom współczesnych czasów w skuteczny sposób. Prezes Chludziński zauważa, że wykładowcy ze Stanów Zjednoczonych mają dodatkowo za zadanie zaszczepić amerykańską wizję i optymistyczne podejście do dzisiejszych wyzwań. Taki optymizm powinien rozszerzyć się też na innych pracodawców. Na wysoko wyspecjalizowanych kadrach, które nie opierają swojej kariery jedynie na wykształceniu uniwersyteckim, skorzystają wszyscy – nie tylko uczestnicy programu, KGHM, ale i inni poszukujący zdolnych i przygotowanych do pracy kadr.

Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Najnowsze

Panorama Marketingu i Zarządzania

Potrzeba informacji zwrotnej Niemal 60 proc. osób aplikujących na ogłoszenia o pracę chciałoby otrzymywać informację zwrotną o powodach odrzucenia CV. Według najnowszego badania...

Panorama Prawa

UE coraz bliżej rozwiązania problemu odpadów z opakowań Europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zaaprobowali projekt nowych...

Panorama Inwestycji

Rynki krajowe powyborczo Jak wynik wyborów przełożył się na rynek akcji? Dwucyfrowy wzrost indeksu największych spółek. Sektor bankowy „rozbił bank”,...

Panorama Lifestyle

DNA może rozwiązać problem masowego przechowywania danych Na kilogramie nośnika, jakim jest DNA, można teoretycznie zapisać wszystkie wygenerowane na świecie...

Panorama Nieruchomości

Rosnące wyniki Do końca roku wolumen powierzchni parków handlowych może zwiększyć się o dodatkowe 230 tys. m2. W I połowie...