Raporty

JAKIE SĄ BARIERY W ROZWOJU KOBIECYCH KARIER?

Nie jesteś wystarczająco dobra, nie możesz tego zrobić, nie to powinna robić kobieta… Czy kiedykolwiek słyszałaś takie rzeczy? Może sama powtarzasz sobie te słowa? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi tak, to zdecydowanie czas na zmiany - mówi Paulina Woźniak, prezes Zarządu Coders House.

O barierach w rozwoju kobiecych karier – społecznych, psychologicznych i wewnątrzfirmowych

O dyskryminacji kobiet i nierównościach na rynku pracy i płacy zostało już wiele powiedziane, dlatego trudno jest znaleźć świeżą formułę dla tego tematu. Z drugiej strony mam wrażenie, że temat sam się odświeża, a raczej jest podsycany przez istniejące i kultywowane w różnych grupach społecznych stereotypy i ograniczenia - mówi Alicja Wysocka-Świtała, partnerka zarządzająca i współwłaścicielka, Clue PR .

DZIELIĆ SIĘ WIEDZA I DOŚWIADCZENIEM

Gdy zaczynałam swoją karierę zawodową w branży nieruchomości prawie 25 lat temu, kobiet na wysokich stanowiskach menedżerskich w mojej branży było niewiele. Nieruchomości komercyjne, podobnie jak i branża budowlana, to był tradycyjnie „męski świat” - mówi Małgorzata Cieślak-Belgy, Investment Director CEE, MNK Partners.

KONIEC GENDER GAP W POLSCE?

Niemal w każdej firmie można dostrzec znaczącą dysproporcję w liczbie kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach technicznych, specjalistycznych, a zwłaszcza liderskich. To nie scenariusz filmu z poprzedniej epoki, lecz wyniki raportu „Gender Gap po polsku 2020”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology - mówi Marta Zagożdżon,PR & Communication Director w Contrust.

W POSZUKIWANIU WŁASNEJ ŚCIEŻKI

Nawet jeśli zdarzy się firma, która postawi wyżej poprzeczkę kobietom niż mężczyznom, to jednak tym większa będzie satysfakcja ze zdobycia wiedzą i biznesowymi umiejętnościami zamierzonego miejsca w organizacji - mówi Magdalena Wereda-Kolasińska, FCMA, CGMA dyrektor finansowy, Unilever Polska.

ZAWÓD MENEDŻERA NIE MA PŁCI

Rozmowa z Iwoną Kossmann, prezes Zarządu DCG.

STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ POTRZEB KLIENTA W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Z Pat Romanek, członkiem Zarządu Butcher's Pet Care rozmawiała Katarzyna Mazur

RÓŻNORODNOŚĆ WSPIERA INNOWACJE. KOBIETY W ZESPOŁACH B+R

W co piątej firmie odsetek pracownic wynosi od 15 do 50 proc., a tylko u 7 proc. przedsiębiorców zespoły B+R składają się w większości z pań. Kadra zarządzająca często nie jest dostatecznie świadoma korzyści wynikających z zatrudniania kobiet dla generowania innowacyjnych rozwiązań - mówi Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzająca Ayming Polska.

Najnowsze

Najważniejsze osobowości sektora nieruchomości

Jakie były najważniejsze wydarzenia 2020 r. na rynku nieruchomości? Które sektory najbardziej odczuły skutki pandemii? Dla których był to z kolei pomyślny czas? Zebraliśmy najważniejsze wydarzenia na rynku nieruchomości w poszczególnych segmentach.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności wśród członków zespołu przyczynia się do wspólnych sukcesów

Szefowie zespołów mogą przybrać różne style zarządzania, zależy to od czynników zewnętrznych oraz osobowościowych lidera. Jest on wypadkową wielu zmiennych - mówi Karoliny Karolczak - dyrektor ds. zakupów i współpracy z partnerami, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MARKETINGU SMB: Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej przyniesie negatywne skutki dla całego biznesu

Zaproponowany ostatnio projekt nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej zawiera propozycje zmian prawa, które przyniosą daleko idące oraz negatywne skutki nie tylko dla branży marketingu oraz e-commerce, ale generalnie dla całego biznesu.