Leasing wspiera działalność polskich przedsiębiorców

W trakcie ostatnich 25 lat leasing przeszedł bardzo długą drogę – od ciekawostki do jednego z motorów napędzających rozwój polskiej gospodarki. Analizy Związku Polskiego Leasingu pokazują, że w 1995 r. aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw miały 3,2% udział, podczas gdy w 2018r. branża leasingowa sfinansowała 28% inwestycji polskich przedsiębiorstw.

Największą grupę klientów firm leasingowych stanowią przedsiębiorcy z sektora MŚP. Są wśród nich zarówno osoby prowadzące mikro firmy (49,9 proc.) czyli klienci o obrotach do 5 mln zł, małe firmy (21,2 proc.) tj. klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł, jak też klienci osiągający obroty powyżej 20 mln zł (28,7 proc.). Klienci indywidualni odpowiadają zaledwie za 0,2 proc. wartości wszystkich umów leasingowych (dane ZPL na koniec czerwca 2019 r.).

Osoby zarządzające firmami to ludzie, którzy niemal codziennie podejmują decyzje, mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój prowadzonego biznesu, a z drugiej strony odpowiadają za utrzymanie miejsc pracy i wytwarzanie polskiego PKB. Dlatego też firmy leasingowe proponują swoim klientom rozwiązania, które ułatwiają dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania czy rozmaitych usług związanych z zarządzaniem np. flotą pojazdów.

Podstawowy produktem oferowanym przez firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu jest leasing. Sama definicja produktu, sformułowana w Kodeksie Cywilnym precyzuje, że leasing polega na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu, podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów i oddanie ich leasingobiorcy w użytkowanie na określonych, w pisemnej umowie, warunkach. Umowa leasingowa reguluje takie kwestie jak czas trwania kontraktu czy wysokość ratalnych opłat (rat leasingowych). W tym miejscu warto przypomnieć, że funkcjonujący podział na leasing operacyjny oraz finansowy (kapitałowy) wynika z tego, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. W sytuacji, gdy uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy jest finansujący, transakcja ma charakter leasingu operacyjnego, natomiast jeśli uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest korzystający, transakcja ma charakter leasingu finansowego.

W Polsce istotna część transakcji leasingowych zawierana jest w postaci leasingu finansowego, w Europie Zachodniej natomiast częściej występuje leasing operacyjny

Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą za jego pośrednictwem nabyć zarówno nowy jak i używany sprzęt. Konstrukcja leasingu umożliwia firmom korzystanie z dóbr trwałych, w zamian za ratalne czynsze. Leasing nie obciąża płynności finansowej firmy, nie wymaga też od przedsiębiorcy zaangażowania kapitału, wymaganego przy finansowaniu zakupu środków trwałych. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z rabatów, wynegocjowanych u dostawców przedmiotów leasingu, czy z możliwości skorzystania z serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Co można wziąć w leasing?

W leasing można wziąć niemal każde aktywo, które jest wykorzystywane w prowadzonej działalności. Firmy leasingowe umożliwiają sfinansowanie pojazdów lekkich tj. pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, środków transportu ciężkiego (tj. m.in. ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t., naczep i przyczep, autobusów, samolotów, statków i środków transportu kolejowego) czy też maszyn i urządzeń. Do tej ostatniej grupy możemy zaliczyć m.in. maszyn rolnicze, sprzęt budowalny, sprzęt medyczny czy sprzęt IT i oprogramowanie. Dzięki leasingowi klient co 2-3 lata może wymienić sprzęt na nowy, co jest szczególnie ważne przy szybkim postępie technologicznym. W Polsce istotna część transakcji leasingowych zawierana jest w postaci leasingu finansowego, w Europie Zachodniej natomiast częściej występuje leasing operacyjny, skoncentrowany na korzystaniu z danego aktywa, a nie jego zakupie pod koniec kontraktu.

Małe firmy o leasingu

Z ostatniego odczytu badania CBM INDICATOR, zrealizowanego wśród przedstawicieli małych firm wynika, że poziom wiedzy na temat leasingu jest zróżnicowany i należy go łączyć z faktem korzystania (lub nie) z tej formy finansowania. Reprezentanci firm aktualnie korzystających z leasingu wysoko oceniają swoją wiedzę na ten temat (74 proc. – zsumowane odpowiedzi „raczej wysoki” i „bardzo wysoki”). Wśród firm w przeszłości korzystających z leasingu wysoka samoocena wiedzy wynosi 57 proc., a wśród firm niemających doświadczeń z tą formą finansowania poziom wiedzy jest najmniejszy – 29 proc. Warto również podkreślić, że według cytowanych w badaniu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy aktualnie korzystają z leasingu, jest on elastyczniejszą i tańszą dla firm formą finansowania niż kredyt.

Najnowsze

Mam w sobie siłę

Z Ewą Harapin, twórczynią akcji Do Góry Kulami, której celem jest wsparcie dzieci z chorobami nowotworowymi z...

Sokołów z nowym wiceprezesem ds. produkcji i rozwoju

Od sierpnia funkcję wiceprezesa Zarządu ds. produkcji i rozwoju w Sokołów pełni Kazimierz Kisiel, dotychczasowy dyrektor oddziału...

POWSZECHNE PRAWO DO NIKCZEMNOŚCI

Niedawno zakończona najdłuższa w historii kampania wyborcza udowodniła, że do najważniejszych i niezbywalnych wolności należy dziś prawo do...

EKOLOGIA PRZYPADKOWA

Jeśli miałabym wymienić pojęcie odmieniane dziś przez wszystkie możliwe przypadki, to byłaby to ekologia. W każdym sklepie...

Kochana Pani ambasador

73-letnia Georgette Mosbacher jest bardziej cynicznym lobbystą niż dyplomatą. Właśnie pracuje na swoją biznesową emeryturę.