Advertisement

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się w ostatnich latach. Czy stoi za tym jakaś sprytna technologia – np. sztuczna inteligencja?

Muszę Pana rozczarować. To jak najbardziej ludzka inteligencja i ciężka praca całych zespołów. Z końcem 2018 r. nowy CIO Jacek Babiński rozpoczął reorganizację inwestycji. Nastąpiły zmiany i wzmocnienia zespołu analityków, traderów i zarządzających. Efektem tych zmian były wymierne zyski setek tysięcy naszych klientów. Z roku na rok podnosimy poprzeczkę – poprawiamy wyniki inwestycyjne. Te osiągnięcia zostały potwierdzone nagrodami w renomowanych konkursach i rankingach. W marcu tego roku w rankingu Analiz Online, Pekao TFI zdobyło aż pięć statuetek Alfa 2023,  ustanawiając absolutny, historyczny rekord w liczbie Alf zdobytych w jednej edycji. A poprawa i stabilizacja wyników wsparła inny podstawowy proces biznesowy, czyli sprzedaż. Jestem dumny z tego, że ostatnie lata były tak dobre dla Pekao TFI. Myślę, że zadowolony jest także nasz właściciel, Bank Pekao, bo to zwiększało przychody i zyski naszego TFI.

Tematem dyskutowanym w pierwszych miesiącach 2024 r. były m.in. bardzo pozytywne dla oszczędzających efekty programu PPK. Jak ważne strategicznie są dla Was programy systematycznego, długoterminowego inwestowania?

Cieszę się, że to właśnie Pekao TFI wyznacza standardy jakości zarządzania funduszami PPK. Mam nadzieję, że przykład PPK zachęci zarówno ich uczestników, jak i innych klientów, do korzystania z oferowanych przez nas produktów idealnych do systematycznego, długoterminowego inwestowania – jak np. PPE, IKZE, IKE, czy proponowanych przez Bank Pekao rozwiązań łączących zalety lokat i naszych funduszy. Unowocześniamy także programy PPE. I reagujemy na zmiany globalne, starając się umożliwić naszym klientom wykorzystanie szans, jakie stwarzają rynki. Koronnym przykładem takiego działania jest nowe wcielenie jednego z naszych starych funduszy. Po tegorocznych zmianach inwestuje on wyłącznie w krótkoterminowe obligacje i bony skarbowe rządu amerykańskiego. Tym samym klienci mają możliwość lokowania dolarów korzystając z okresu bardzo wysokich stóp procentowych. Cały czas pracujemy także nad przyszłą fundamentalną zmianą modelu dystrybucji funduszy. Zakładamy przejście do modelu zarządzania aktywami skierowanego do masowego klienta.

Nie bez przyczyny pytałem o sztuczną inteligencję, bo to teraz modny temat. I pewnie dla Waszej branży to zarówno szansa, jak i wyzwanie?

Korzystamy z coraz nowocześniejszych rozwiązań informatycznych, żeby wspomagać i kontrolować prace naszych zarządzających. Realizujemy np. bardzo ważny, duży projekt technologiczny – wdrożenia nowoczesnego, stosowanego na największych rynkach świata, systemu do zarządzania aktywami i kontroli ryzyka inwestycyjnego. I tak jak za zmiany w procesie inwestycyjnym odpowiada Jacek Babiński, tak zmiany technologiczne to owoc pracy COO – Macieja Łozińskiego. Na pewno sztuczna inteligencja będzie coraz mocniej wykorzystywana np. w analizach i kontroli, ale najważniejsze decyzje – póki co – pozostawimy w rękach ludzi. Zwłaszcza, że mamy świetny zespół a wyniki i nagrody, o których rozmawialiśmy, są tego najlepszym dowodem.

Materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym opis ryzyk zw. z inwestowaniem i opis praw uczestników, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi, znajdziesz na www.pekaotfi.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji zależy m.in. od wysokości opłat (manipulacyjnych, za zarządzanie) i podatku od dochodów kapitałowych.

Materiał partnera

Najnowsze

Nowa Funkcja Bixby Lite w Telewizorach Samsung 2024 – Sterowanie Głosowe po Polsku

Użytkownicy najnowszych telewizorów Samsung z serii Crystal UHD, QLED, Neo QLED, Samsung OLED, Excellence Line oraz The Frame z...

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...

MOTYWUJE MNIE RYWALIZACJA

Z MARTINEM KACZMARSKIM, właścicielem i prezesem Zarządu Kaczmarski Group, rozmawiała Katarzyna Mazur. Przeszedł Pan dość specyficzną drogę – od człowieka, który był...