Advertisement

Fundacja Rodzinna – nowe możliwości w zakresie sukcesji

Planowanie sukcesji to trudny i złożony proces. W polskim porządku prawnym brakowało kompleksowego narzędzia pozwalającego na zapewnienie ciągłości działania rodzinnych przedsięwzięć oraz zabezpieczenie ich przed nieplanowaną sukcesją, rozdrobnieniem i wpływem osób trzecich. Po wielu latach polscy przedsiębiorcy doczekali się rozwiązania, które pozwoli im na zabezpieczenie biznesu, jak i majątku na pokolenia, bowiem
22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej. Podstawowym celem tej nowej formy prawnej jest gromadzenie rodzinnego majątku w ramach jednego podmiotu. Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą nakierowaną na zachowanie lub pomnożenie posiadanego majątku (działalność określona w ustawie). Może także m.in. wynajmować nieruchomości, przystępować do spółek prawa handlowego/ funduszy inwestycyjnych w kraju i za granicą, nabywać/ zbywać papiery wartościowe, dokonywać obrotu walutami w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej, udzielać pożyczek spółkom kapitałowym, w których posiada udziały lub akcje. Dochody pochodzące z takich aktywności są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeśli są wygenerowane w ramach ww. działalności (zwolnionej), i jak długo są reinwestowane w ramach fundacji rodzinnej.

Ponadto fundacja rodzinna pozwala na tworzenie struktur organizacyjnych w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Celem fundacji jest bowiem zarówno finansowe zabezpieczenie członków rodziny, jak i dbanie o wartości, które przyświecały fundatorowi przy jej założeniu.

Aby fundacja mogła realizować cele inwestycyjne, warto skorzystać z usług profesjonalnego i doświadczonego partnera, takiego jak BNP Paribas Wealth Management będącego częścią międzynarodowej, stabilnej Grupy BNP Paribas z 200-letnią historią i doświadczeniem.

Od ponad 10 lat BNP Paribas Wealth Management w Polsce wspiera Klientów w podejmowaniu dobrych decyzji związanych z planowaniem majątkowym. Może poszczycić się mianem prekursorów usługi family office na polskim rynku. Dysponuje jedną z najbogatszych ofert produktów i usług inwestycyjnych w Polsce, która jest dostępna dla fundacji rodzinnych (w tym dla podmiotów w organizacji, tj. od razu po wizycie u notariusza, jeszcze przed nadaniem numeru NIP i REGON oraz przed rejestracją w sądzie).

Do najważniejszych udogodnień związanych z obsługą fundacji rodzinnej w BNP Paribas Wealth Management należą: bankowość codzienna i elektroniczna – prowadzenie rachunków złotowych i walutowych, obsługa aktywów płynnych — lokat terminowych, funduszy inwestycyjnych oraz negocjowane kursy walut. To także dostęp do Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas, który umożliwia inwestowanie na giełdzie polskiej i na giełdach zagranicznych w akcje, obligacje, fundusze ETF oraz korzystanie z usług doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelowego (DPM). Klienci mogą także skorzystać z konsultacji w ramach bezpłatnej usługi Wealth Planning, w zakresie oferty dla Fundacji Rodzinnej.

Zapewniamy wszechstronną opieką wysoko wykwalifikowanych doradców, a także współpracujących z nimi specjalistów: maklerów, dealerów czy ekspertów ds. inwestycji. W ten sposób na majątek Klienta patrzymy holistycznie, a z jego rodziną jesteśmy na pokolenia.

BNP Paribas Wealth Management jest marką, pod którą BNP Paribas Bank Polska S.A. świadczy usługi w zakresie bankowości prywatnej.

Materiał Partnera

Najnowsze

Nowa Funkcja Bixby Lite w Telewizorach Samsung 2024 – Sterowanie Głosowe po Polsku

Użytkownicy najnowszych telewizorów Samsung z serii Crystal UHD, QLED, Neo QLED, Samsung OLED, Excellence Line oraz The Frame z...

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...