Advertisement
Advertisement Advertisement

Dobry rok dla inwestorów

Wysokie obroty na rynku, rosnąca kapitalizacja i główne indeksy spowodowały, że w mijającym roku przybyło nowych inwestorów indywidualnych. Według danych, które Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec października br. (ostatnie dostępne dane) liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 685 tys. To o ponad 80 tys. więcej niż na koniec 2022 roku.

Rok 2023 jest kolejnym, w którym nowe rzesze inwestorów pojawiły się na rynku. Polacy zaczęli bowiem bardziej dbać o swoje finanse. Jak wynika z badania „Postawy Polaków wobec finansów” Fundacji Think!, w ciągu dwóch lat dwukrotnie – do 65 proc. – wzrosła liczba oszczędzających na „czarną godzinę” oraz na dodatkową emeryturę. 7 proc. oszczędzających wybiera w tym celu w instrumenty rynku finansowego.

Mijający rok był to także pracowity rok dla Grupy KDPW, która zapewnia bezpieczną, niezawodną i wydają infrastrukturę, pozwalającą na niezakłócony obrót instrumentami finansowymi. W szybko zmieniającym się świecie technologii, nieunikniony jest ciągły rozwój i doskonalenie narzędzi IT. A na nich waśnie opary jest cały proces rejestracji i obsługi papierów wartościowych, rozliczeń i rozrachunku transakcji, czy gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych, czyli podstawowych zadań, jakie dla rynku finansowego realizuje Grupa KDPW. Chociaż wiele procesów związanych z zadaniami KDPW i KDPW_CCP jest niewidocznych dla rynku, to poprawiają one wydajność i bezpieczeństwo obsługi papierów wartościowych.

Z punktu widzenia użytkowników rynku finansowego warto przypomnieć, że izba KDPW_CCP rozpoczęła w 2023 roku rozliczanie nowego typu produktów typu Exchange Traded Commodities (ETC), dostępnych na GPW. Emitentem pierwszego notowanego w Warszawie ETC na fizyczne złoto jest europejska platforma ETF – HANetf. Nowością w stosunku do dotychczas oferowanych na GPW produktów dających ekspozycję na złoto jest pełne fizyczne zabezpieczenie i realna możliwość otrzymania od emitenta złota fizycznego, odpowiadającego wartości posiadanych instrumentów ETC.

20 marca 2023 r., po kilku latach przygotowań, Europejski Bank Centralny uruchomił nowy system TARGET służący do rozliczeń wysokokwotowych w euro, a Grupa KDPW jest jednym z użytkowników tego systemu. Tego dnia do polskiego komponentu systemu – TARGET-NBP zostały prawidłowo przesłane i rozliczone pierwsze operacje nominowane w euro. Nowy paneuropejski system TARGET połączył usługi dotychczas oferowane przez Europejski Bank Centralny poprzez Target2 (T2), Target2 Securities (T2S) i Target Instant Payment Settlement (TIPS).

KDPW jest firmą technologiczną, tworzącą nowoczesne rozwiązania informatyczne dla całego rynku kapitałowego. Jako jeden z pierwszych zaangażował się także w tworzenie rozwiązań opartych na technologii blockchain, która bardzo często wykorzystywana jest przez twórców rozwiązań dla rynku finansowego. Wykorzystując swoje doświadczenie Krajowy Depozyt zaangażował się we współpracę z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w tworzeniu Piaskownicy Wirtualnej DLT, która daje bardzo szerokie możliwości testowania nowych rozwiązań, zanim zostaną udostępnione na rynku.

Chcąc usprawnić naszą komunikację rynkiem na początku roku zarówno Krajowy Depozyt, jak i izba rozliczeniowa KDPW_CCP, uruchomiły zupełnie nowe serwisy internetowe, które w sposób kompleksowy i spójny prezentują wszelkie niezbędne informacje na temat oferowanych usług, tak aby uczestnik, potencjalny klient i każdy inny użytkownik strony mógł szybko znaleźć intersujące go informacje.

Najnowsze

Bogaci młodzi wyjątkowi

Z czym młodzi wchodzą w biznes Z Miłoszem Brzezińskim, doradcą w zakresie efektywnościi społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, wykładowcą w PAN,rozmawia Beata Tomczyk. Czy młodzi mają szansę...

E-MOBILITY

e-mobilityPobierz

FAKTORZY ROKU

Faktorzy_rokuPobierz

Rynek PRS

rynek_PRSPobierz

Deweloper Roku 2023

deweloper_rokuPobierz