Advertisement
Advertisement Advertisement

Kobiety kluczem do przyszłości sektora automotive?

Niska widoczność liderek (38,4 proc.), genderowe stereotypy (38,1 proc.), trudności z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (35,1 proc.) oraz nierówne zarobki (34,4 proc.) powstrzymują kobiety przed rozwojem kariery w sektorze – wynika z raportu Gi Group Holding „Automotive – Globalne Trendy HR 2024”.

Choć w skali globalnej 80 proc. przedsiębiorstw deklaruje aktywne zaangażowanie w działania mające na celu stworzenie bardziej inkluzywnego środowiska pracy, dużo mniejszy odsetek firm je wdraża. Tymczasem aktywne angażowanie kobiet może nie tylko uzupełnić braki kadrowe, ale także poszerzyć perspektywę potrzeb konsumenckich.

– Z danych Komisji Europejskiej wynika, że udział kobiet w sektorze automotive sukcesywnie rośnie – jeszcze w 2019 wynosił 16 proc., w 2021 już 20 proc. Jednak choć kobiety coraz odważniej przebijają szklany sufit, wciąż mamy w tej kwestii wiele do zrobienia. Aby przeciwdziałać nierówności płci, przedsiębiorstwa muszą przede wszystkim zapewnić kobietom równe zarobki i transparentną ścieżkę kariery, przy jednoczesnej zmianie wizerunku branży, która wciąż jawi się jako nieinkluzywna, wymagająca fizycznie, silnie konkurencyjna i generująca presję – komentuje Karolina Popiel, Principal – Human Resources w Wyser.

Nie tylko stereotypy

Jak wynika z raportu Gi Group Holding „Automotive – Globalne Trendy HR 2024”, głównym powodem, dla którego kobiety nie podejmują pracy w sektorze motoryzacyjnym, jest brak inspirujących postaci (38,4 proc.), a także obecność stereotypów i postrzegania branży jako „typowo męskiej” (38,1 proc.). Mimo, że prawo gwarantuje wszystkim równą pozycję na rynku pracy, w wielu przypadkach kobiety nadal odczuwają dodatkowe bariery, a także niewystarczająco wierzą w swoje kompetencje i możliwości.

– Choć sektor jest zdominowany przez mężczyzn, nie brakuje w nim również liderek. Za przykład może posłużyć Mary Teresa Barra, dyrektor generalna General Motors, która ścieżkę kariery rozpoczęła w firmie, mając 18 lat, czy Linda Jackson, dyrektor generalna Peugeota – pierwsza Angielka, która została liderką jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek motoryzacyjnych – zauważa Joanna Wanatowicz, dyrektor zarządzająca Grafton Recruitment.

Wśród powodów, dla których kobiety nie planują kariery w sektorze automotive są również bariery związane m.in. z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (35,1 proc.), nierówne zarobki (34,4 proc.), a także aspekty fizyczne (32 proc.). Przyciągnięcie kobiet do sektora automotive może być tym trudniejsze, że co trzecia firma motoryzacyjna zmaga się obecnie z konkurencją w zakresie rekrutacji ze strony innych branż.

Firmy muszą reagować

W skali globalnej 80 proc. przedsiębiorstw deklaruje aktywne zaangażowanie w działania mające na celu stworzenie bardziej inkluzywnego środowiska pracy, widoczne są jednak różnice między poszczególnymi państwami. Z raportu Gi Group Holding „Automotive – Globalne Trendy HR 2024” wynika, że Polska nie podejmuje wystarczających inicjatyw w tym zakresie, wyprzedza tylko Japonię.

Aby przeciwdziałać nierówności płci, przedsiębiorstwa muszą przede wszystkim zapewnić kobietom równe zarobki i transparentną ścieżkę kariery. Na tę inicjatywę wskazuje w Polsce 48 proc. firm. Wśród pozostałych działań znalazły się: promocja kobiet jako wzorców i liderów (32 pro.) oraz wdrożenie elastycznych warunków pracy odpowiadających potrzebom kobiet (48 proc.). Globalnie firmy organizują również szkolenia mające na celu zapewnienie sprawiedliwych praktyk rekrutacji (39,4 proc.) oraz nawiązują współprace z instytucjami edukacyjnymi celem inspirowania młodych kobiet do podjęcia zatrudnienia w sektorze (37,1 proc.).

– Pracodawcy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że przyszłość automotive nie jest możliwa bez większego udziału kobiet. Pomimo wysiłku wielu firm na rzecz dostosowania stanowisk pracy oraz zachęcania do podjęcia zatrudnienia w branży wciąż pozostaje wiele do poprawy. W przyciągnięciu talentów i obaleniu przestarzałego mitu o męskiej dominacji coraz prężniej pomaga przyśpieszony rozwój technologii. Rolą decydentów jest jednak budowanie narracji, dzięki której kobiety poczują się mile widziane w branży – wyjaśnia Agnieszka Szpoton, dyrektor biura Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Konfederacji Lewiatan.

Ewoluujące potrzeby konsumentów

Większy udział kobiet w sektorze motoryzacyjnym ma niebagatelne znaczenie w kontekście zapotrzebowania na pracowników. Firmy zaczynają jednak dostrzegać wartość obecności kobiet nie tylko ze względu na kompetencje. Rozumieją, że postępujący rozwój technologiczny, rosnąca świadomość ekologiczna i coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji przeobrażają oczekiwania konsumenckie. – Dane pokazują, że kobiety wyprzedzają mężczyzn pod względem konsumpcji. Warto zauważyć, że w USA stanowią one 62 proc. klientek branży motoryzacyjnej, a liczba kobiet z prawem jazdy przewyższa mężczyzn o 1,4 miliona. Projektowanie i reklamowanie samochodów przyszłości bez ich udziału odbiera producentom samochodów możliwość zrozumienia i zaspokojenia potrzeb i preferencji konsumentek – podsumowuje Agnieszka Żak, dyrektor regionalna Gi Group Poland.

Najnowsze

Bogaci młodzi wyjątkowi

Z czym młodzi wchodzą w biznes Z Miłoszem Brzezińskim, doradcą w zakresie efektywnościi społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, wykładowcą w PAN,rozmawia Beata Tomczyk. Czy młodzi mają szansę...

E-MOBILITY

e-mobilityPobierz

FAKTORZY ROKU

Faktorzy_rokuPobierz

Rynek PRS

rynek_PRSPobierz

Deweloper Roku 2023

deweloper_rokuPobierz