Advertisement

Panorama Inwestycji

Rynki krajowe powyborczo

Jak wynik wyborów przełożył się na rynek akcji? Dwucyfrowy wzrost indeksu największych spółek. Sektor bankowy „rozbił bank”, ponieważ w skali jednego miesiąca wzrósł o ponad 25 proc. Jest to wydarzenie bez precedensu, a jedynym sektorem, który zbliżył się do banków był sektor paliwowy. Największe polskie spółki, a w szczególności spółki z udziałem Skarbu Państwa wzrosły w sposób skokowy – głównie w związku z nadziejami na poprawę ładu korporacyjnego. Pozostałe sektory skorzystały na ogólnej poprawie sentymentu oraz częściowym powrocie kapitału zagranicznego na polski rynek akcji. – Wycenowo, krajowy rynek akcji powrócił do swoich historycznych średnich. Dalsza „wspinaczka” krajowego rynku akcji będzie z historycznego punktu widzenia – trudniejsza, ale nie niemożliwa – podsumowuje Marek Kaźmierczak.

Warto oszczędzać, ale…

Prawie 70 proc. respondentów uważa, że warto oszczędzać, jednak tylko 46 proc. faktycznie to robi. W ciągu dwóch lat dwukrotnie – do 65 proc. – wzrosła liczba oszczędzających na “czarną godzinę” oraz na dodatkową emeryturę, jednak w większości przypadków odkładana kwota jest niższa niż 25 proc. dochodów. Tylko 16 proc. ma odłożone więcej niż dochód półroczny, a 14 proc. w ogóle nie posiada żadnych oszczędności. – Nasze badanie kolejny raz potwierdziło ścisłą korelację między poczuciem bezpieczeństwa finansowego, a wielkością oszczędności – mówi Anna Bichta, prezeska Fundacji Think!

Idzie dobry czas dla akcji dywidendowych

– W kończącym się niebawem 2023 roku, spółki dywidendowe radziły sobie słabo, jednak koniec podwyżek stóp procentowych i rosnące obawy o recesję sprawiają, że ponownie stały się warte uwagi. Długoterminowo, to właśnie reinwestowane dywidendy stanowiły aż 58 proc. średnich zwrotów z giełdy z ostatnich 20 lat. Jest to także dobre zabezpieczenie przed inflacją – mówi Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze

Najem instytucjonalny – więcej niż tylko mieszkanie

Choć porównując polski rozwój rynku PRS do krajów Europy Zachodniej można powiedzieć, że jest on wciąż na początkowym etapie,...

Pomaganie jest w naszym DNA

Jak udaje się Pani angażować tak dużą liczbę pracowników w działania charytatywne? Jakie korzyści z aktywności wolontaryjnej, prospołecznej, proekologicznej, widzi Pani...

Buduję wspólnotę wartości

Jakie wartości, którymi się Pani kieruje, pozwalają Pani sprawnie zarządzać organizacją? Uważam, że kultura korporacyjna, podobnie jak demokracja, powinna być...

Zaangażowani pracownicy kluczem do sukcesu firmy

W Intrum wierzymy, że zadowoleni pracownicy to klucz do sukcesu firmy. Dlatego stworzyliśmy program, który nie tylko dba o ich...

Warto ubezpieczyć się na wypadek zachorowania na raka

Świadomość profilaktyki nowotworowej ma ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne a także ekonomiczne. Dzięki regularnej diagnostyce możliwe jest wykrycie zmiany na...