Advertisement

ESG – obowiązek czy wola przedsiębiorców?

W ciągu ostatnich lat zauważyliśmy, że strategiczne podejście firm uległo znacznemu progresowi. Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu dostrzegają, że aspekty środowiskowe, społeczne oraz standardy zarządzania bezpośrednio rzutują na ich stabilność, rozwój oraz wyniki finansowe. Jest to zjawisko nieodwołalne i nienegocjowalne, które wynika przede wszystkim ze zmian społecznych i sposobu, w jaki młodsze pokolenie postrzega świat, ekonomię i pieniądze, a nie z presji regulacyjnych.

Jan Hlavsla,

CEO, Fondee

Świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, przestrzeganie praw pracownika – to podstawowe elementy długofalowych strategii firm nakierowanych na klienta, a tylko takie wygrają w dłuższej perspektywie. Przedsiębiorstwo, jeśli chce osiągnąć sukces, musi cechować się dużą elastycznością i wsłuchiwać się, a często niemal przewidywać potrzeby potencjalnych klientów i inwestorów. Takie zachowania będą przez nich dodatkowo premiowane.

Domana młodych, ale nie tylko 

Zrównoważony rozwój jest pozytywnie odbierany przez inwestorów, zwłaszcza tych młodszych. Osoby urodzone po 1981 roku (czyli millenialsi i pokolenie Z) zwracają uwagę na aspekty środowiskowe – nie tylko podczas codziennych zakupów, ale także przy wyborze pracodawcy czy inwestowaniu.  Dzięki nim inwestowanie ESG przeżywa globalny rozkwit. Według Impactivate, 89 proc. millenialsów oczekuje, że doradca finansowy dokładnie przeanalizuje czynniki ESG danej inwestycji, zanim ją poleci. Czterech na pięciu Gen Zers bierze pod uwagę ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych.

Ponieważ te pokolenia dopiero rozpoczynają swoją podróż finansową i ruszają ze startowego poziomu dochodów, można oczekiwać, że kwoty, które inwestują, będą tylko rosły. Obecnie wchodzą w wiek produkcyjny, w najbliższych dekadach odziedziczą środki po rodzicach i będą chcieli je zainwestować w zgodzie ze swoimi wartościami. Cały trend odpowiedzialnego inwestowania został przyspieszony przez globalną pandemię Covid-19 czy szerzące się wieści o globalnym ociepleniu.

Jednak inwestowanie ESG nie jest tylko domeną młodych – staje się również popularne wśród dojrzałych inwestorów. Jak pokazują dane Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, w latach 2015-2021 zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem wśród millenialsów wzrosło z 84 proc. do 99 proc., a wśród wszystkich inwestorów z 71 proc. do 79 proc.

Poprawić wyniki finansowe firm

Strategie ESG wpływają pozytywnie nie tylko na poczucie satysfakcji, ale również na portfele inwestycyjne i zyski, poprawiając wyniki finansowe firm. W jaki sposób?

• Firmy osiągają większe zyski, ponieważ istnieje duży popyt na produkty zrównoważone, a konsumenci są skłonni zapłacić za nie więcej.

• Z drugiej strony zrównoważony rozwój pomaga obniżyć koszty – zgodnie z badaniami McKinsey, efektywne wykorzystanie zasobów może zwiększyć zyski operacyjne nawet o 60 proc. To wszystko przekłada się na wyniki finansowe i ceny akcji.

• Pracownicy są szczęśliwsi i bardziej wydajni. Im bardziej zadowoleni pracownicy, tym bardziej lojalni klienci i tym lepsze zyski dla akcjonariuszy. Według badań Alexa Edmansa z London Business School, firmy z pierwszej setki, w których warto pracować, mają roczną wartość dla akcjonariuszy wyższą o 2,3 proc.-3,8 proc. niż inne firmy z tego samego sektora.

Morningstar w swojej analizie porównał średnie stopy zwrotu zrównoważonych ETF-ów, które śledzą zdywersyfikowane indeksy amerykańskich akcji, z popularnym indeksem S&P500. Zbadano okres od 1 roku do 5 kolejnych lat i stwierdzono, że:

• We wszystkich okresach każde zrównoważone ETF osiągnęło lepsze wyniki niż S&P500!

• Średnia aprecjacja ESG ETF była wyższa o 0,5 proc.-2,3 proc.

Oczekiwania związane z rynkiem ESG będą sukcesywnie rosły

Reasumując: świat ewoluuje – globalizacja, nowe technologie i inne wyzwania cywilizacyjne powodują, że firmy nieustannie mierzą się z nowymi trudnościami. Nie ulega wątpliwościom, że oczekiwania związane z rynkiem ESG będą sukcesywnie rosły, a przedsiębiorcy powinni na nie reagować i dostosowywać do nich swoje modele biznesowe.

Najnowsze

Quiet Luxury Deni Cler Milano

7 września br., w budynku Senator przy ul. Bielańskiej w Warszawie, odbył się pokaz najnowszej kolekcji Deni Cler: Jesień-Zima...

Zielone centra danych

Cyfrowa transformacja biznesu, rozwój Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji czy 5G generuje wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi IT oraz data...

Więcej nie znaczy lepiej 

Sztuczna inteligencja staje się wszechobecna. Jej początku nie wyznacza pojawienie się modelu ChatGPT, ale to wraz z jego premierą...

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego a windykacja

Firmy, które ubezpieczają lub planują ubezpieczyć swoje należności często wychodzą z założenia, że polisa jest wystarczającym zabezpieczeniem przed dłużnikami i nieterminowymi...

Sztuczna inteligencja: co wpływa na jej funkcjonowanie i jak przekłada się to na biznes?

Sztuczna inteligencja to wciąż relatywnie nowa dziedzina, którą starają się zgłębić zarówno specjaliści od nowych technologii, marketerzy, jak i...