Advertisement

Quiet quitting – dlaczego pracownikom przestało zależeć?

Quiet quitting czyli „ciche odchodzenie” to podejście do pracy, w którym pracownicy nie przejawiają inicjatywy w podejmowaniu działań, nie angażują się emocjonalnie w wykonywane obowiązki, unikają podejmowania nowych wyzwań i nie są chętni do wzięcia na siebie odpowiedzialności za duże projekty. Czy i co powinny zrobić firmy, aby zatrzymać najcenniejszych pracowników?

Zuzanna Drymer-Karpińska,

ekspert ds. well-being, W&W Consulting

Magdalena Włastowska,

ekspert ds. rozwoju biznesu W&W Consulting

Stopniowo malejące zaangażowanie pracowników, nazywanych „cicho rezygnującymi”, według wyników badań Gallup (Is Quiet Quitting Real?) dotyka obecnie co najmniej 50 proc. siły roboczej w USA. Warto zwrócić uwagę, że szczególnie młodsze pokolenia, takie jak Z, odczuwają zwiększony spadek zaangażowania i zadowolenia w pracy. Pandemia pogłębiła ten trend, gdyż młodsi pracownicy stracili poczucie wsparcia i możliwości rozwoju ze strony swoich przełożonych.

Quiet quitting a wypalenie zawodowe

Podczas gdy Quiet quitting odnosi się do sytuacji, w której pracownicy zaczynają rezygnować z zaangażowania w swoją pracę oraz wykonywania dodatkowych obowiązków, to wypalenie zawodowe definiuje stan psychiczny charakteryzujący się uczuciem zmęczenia, apatii, frustracji i znacząco obniżonej satysfakcji z pracy. Wypalenie zawodowe, znane również jako burnout, może pojawić się u pracowników na różnych poziomach zawodowych i branżach. Najczęściej w wyniku długotrwałego i nadmiernego stresu związanego z pracą, często wynikającego z niezdolności do osiągnięcia równowagi między wymaganiami zawodowymi a prywatnymi. Pracownicy cierpiący na wypalenie często mają trudności w skoncentrowaniu się na zadaniach, a także mogą odczuwać fizyczne objawy, takie jak bóle głowy czy problemy ze snem. Quiet quitting może być częstym efektem wypalenia zawodowego.

Źródła i przyczyny quiet quitingu 

Spośród głównych źródeł tego zjawiska można wyróżnić:

1. Wypalenie zawodowe – pracownicy, którzy go doświadczają, mogą stracić motywację i zaangażowanie w pracę.

2. Brak występowania motywatorów takich jak uznanie i odpowiednie nagrody za pracę.

3. Przepracowanie – zbyt wiele zadań, ciągłe nadgodziny i brak równowagi między pracą a życiem osobistym mogą wywoływać frustrację i spadek motywacji.

4. Trudności w komunikacji (zarówno z przełożonym jak i współpracownikami) oraz brak wsparcia w zespole może prowadzić do alienacji pracownika.

5. Brak możliwości rozwoju zawodowego lub/ i monotonność pracy – pracownicy mogą tracić zainteresowanie, jeśli nie widzą możliwości awansu ani szansy na rozwijanie swoich umiejętności.

6. Wynagrodzenie niewspółmierne do wykonywanych zadań – niesprawiedliwe wynagrodzenie w porównaniu do wysiłku i zaangażowania w pracę może wpływać na motywację do wykonywania obowiązków.

7. Konflikty w miejscu pracy – napięcia i konflikty w zespole mogą prowadzić do zmniejszenia zaangażowania i niechęci do współpracowników, pracodawcy i wykonywanych zadań.

Przyczyny quiet quittingu mogą być różne dla każdej osoby, a ich właściwa identyfikacja jest kluczowa dla zapobiegania temu zjawisku i tworzenia bardziej zadowalającej atmosfery w miejscu pracy. Dobrym podejściem jest dbanie o dobre warunki pracy, wspieranie rozwoju zawodowego, uznawanie wysiłków pracowników oraz otwarta komunikacja między pracownikami a zarządem.

Początkowe objawy quiet quitingu. Na co zwrócić uwagę?

Pierwsze symptomy mogą być subtelne i łatwo je przeoczyć, ale by móc wcześnie zareagować, warto zwrócić uwagę na:

1. Ogólny spadek zaangażowania – pracownik może wykazywać znacznie mniejsze zaangażowanie w swoje obowiązki i zadania, które wcześniej wykonywał z entuzjazmem.

2. Zmniejszenie bądź całkowity brak inicjatywy – osoba może przestać proponować nowe pomysły, angażować się w projekty czy podejmować inicjatywy.

3. Obniżona wydajność – wydajność pracownika może zacząć spadać, co może być zauważalne dla zespołu lub przełożonych.

4. Odejście od interakcji społecznych – pracownik może zacząć unikać interakcji z innymi współpracownikami i wycofywać się z życia społecznego w miejscu pracy.

5. Częstsza nieobecność w pracy – osoba może częściej korzystać z urlopów lub zwolnień lekarskich.

6. Pogorszenie jakości pracy – pracownik może prezentować niższą jakość swojej pracy niż wcześniej.

7. Wykazywanie objawów stresu, niepokoju, lęku lub depresja.

8. Cynizm i nasilone narzekanie – pracownik może często sabotować inicjatywy (zespołowe, firmowe), kwestionować ogólny kierunek działań, narzekać na zespół bądź przełożonego.

Trzeba zauważyć, że objawy mogą się różnić u różnych osób.

Dane są jednoznaczne

Zgodnie z raportem płacowym 2023 Hays Poland, jedynie 52 proc. pracowników wyraża zadowolenie z obecnej pracy. Ponadto 38 proc. pracowników planuje zmianę pracodawcy lub ścieżki kariery. W tym samym czasie, aż 87 proc. organizacji planuje rekrutacje w 2023 roku, a 72 proc. spodziewa się trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Te dane wskazują na problemy: odczucie niskiej satysfakcji z pracy, znacząca rotacja pracowników oraz trudności z rekrutacją na rynku pracy. Istnieje związek między tymi danymi a zjawiskami Quiet quitting i wypaleniem zawodowym. Wielu pracowników może czuć się niezadowolonych i wypalonych, co sprawia, że rozważają zmianę pracy lub ścieżki kariery. Ponadto, wypalenie zawodowe może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracownicy dotknięci tym zjawiskiem mogą być mniej skupieni, bardziej rozkojarzeni i mogą mieć trudności w podejmowaniu właściwych decyzji, co zwiększa ryzyko wystąpienia błędów, wypadków i urazów w miejscu pracy. Dodatkowo, wypaleni pracownicy mogą być bardziej podatni na stany lękowe, depresję i inne problemy zdrowotne, co może wpłynąć na ich zdolność do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

Czas na nowe spojrzenie i podjęcie odpowiednich działań

Aby zapobiec zarówno quiet quitting, jak i wypaleniu zawodowemu, kluczowe jest skoncentrowanie się na zarządzaniu stresem w miejscu pracy. Dbanie o zdrowe środowisko pracy, które promuje odpowiednie wsparcie i komunikację między pracownikami, może pomóc w zapobieganiu wypaleniu i poprawie ogólnego zadowolenia pracowników. Gallup sugeruje, że jednym z możliwych rozwiązań jest przeprowadzanie przez przełożonych cotygodniowych rozmów z każdym członkiem zespołu, trwających 15-30 minut. Efektywne zarządzanie pracownikami wymaga od menedżerów przejęcia odpowiedzialności za dobrostan i współpracę w zespole. Kluczowym elementem jest umożliwienie pracownikom zrozumienia, jak ich wkład w pracę jest ważny i wpływa na osiąganie celów organizacji. Aby poprawić zaangażowanie pracowników i budować korzystną kulturę pracy, menedżerowie powinni bardziej aktywnie zaangażować się w zrozumienie potrzeb swoich podwładnych oraz wspierać ich rozwój zawodowy. Działania te mają na celu zbudowanie mocniejszych relacji, zwiększenie motywacji pracowników i zwiększenie efektywności pracy zespołu. Ponadto, promowanie oraz zachęcanie do work-life balance, czyli zachowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, umożliwia pracownikom odzyskanie energii i motywacji, co przekłada się na wyższą wydajność i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Najnowsze

Quiet Luxury Deni Cler Milano

7 września br., w budynku Senator przy ul. Bielańskiej w Warszawie, odbył się pokaz najnowszej kolekcji Deni Cler: Jesień-Zima...

Zielone centra danych

Cyfrowa transformacja biznesu, rozwój Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji czy 5G generuje wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi IT oraz data...

Więcej nie znaczy lepiej 

Sztuczna inteligencja staje się wszechobecna. Jej początku nie wyznacza pojawienie się modelu ChatGPT, ale to wraz z jego premierą...

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego a windykacja

Firmy, które ubezpieczają lub planują ubezpieczyć swoje należności często wychodzą z założenia, że polisa jest wystarczającym zabezpieczeniem przed dłużnikami i nieterminowymi...

Sztuczna inteligencja: co wpływa na jej funkcjonowanie i jak przekłada się to na biznes?

Sztuczna inteligencja to wciąż relatywnie nowa dziedzina, którą starają się zgłębić zarówno specjaliści od nowych technologii, marketerzy, jak i...