Advertisement

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W POLSCE? 8. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OZE

– Nie ma jasnej strategii energetycznej naszego kraju – powiedział Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas trwającej w Arłamowie 8. Międzynarodowej Konferencji OZE (22-24 maja). Jednym z naczelnych celów spotkania przedstawicieli Ministerstwa i Lasów Państwowych z uczelniami wyższymi i firmami działającymi w obszarze OZE było omówienie najkorzystniejszych kierunków rozwoju energetycznego naszego kraju. Dyskutowano nad wykorzystaniem naturalnych zasobów występujących na terenie Polski przy zaprzęgnięciu polskiej myśli technologicznej i wsparciu rodzimych firm produkujących urządzenia OZE.

Koszt energii wzrósł w ostatnim czasie o 45%, dlatego powinniśmy wkładać dużo wysiłku w pozyskiwanie tańszych źródeł energii. Kluczowe jest wykorzystanie własnych zasobów i technologii, ale aby do tego doszło niezbędne jest zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań strony rządowej oraz świata nauki i biznesu.

– Transformacja energetyczna powinna być korzystna dla milionów Polaków i powinna być oparta o własne zasoby. Musimy stworzyć wieloletnią strategię ponad polityczną w oparciu o badania i dane – powiedział wiceminister Janusz Kowalski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Jestem zwolennikiem węgla, ale węgiel, który jest teraz importowany, powinniśmy zastąpić biomasą, aby pieniądz został w Polskiej gospodarce. Niemcy wspierają swoją siłę eksportową, my musimy robić dokładnie to samo, a patriotyzmu gospodarczego niestety w Polsce nam brakuje – dodaje.

– Zasoby biomasy są nieograniczone, a kotły wykorzystujące to biopaliwo stałe spełniają restrykcyjne normy zarówno klasy 5 jak i ekodesign. Odejście od paliw kopalnych powinno być procesem mającym na celu wykorzystanie rodzimych surowców przy wsparciu zaawansowanych technologicznie polskich urządzeń OZE – zauważył Robert Galara, członek Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

SŁOŃCE-WIATR-BIOMASA

Dwie największe zalety odnawialnych źródeł energii to ich niewyczerpany rezerwuar oraz ekologiczny charakter. Wykorzystanie słońca, wiatru czy biomasy nie powoduje emisji substancji szkodliwych do atmosfery i jest na wyciągnięcie ręki. Co więcej, koszt wydobycia paliw kopalnych jest znacznie wyższy niż korzystanie z surowców odnawialnych.

Od 2026 roku wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne, natomiast od 2028 roku zostanie wprowadzony zakaz montażu kotłów gazowych w modernizowanych budynkach. Tym bardziej kluczowe wydaje się przechodzenie na alternatywne źródła energii.

POPULARNE ROZWIĄZANIA WYBIERANE PRZEZ POLAKÓW

Jednym z najpopularniejszych urządzeń OZE w Polsce jest pompa ciepła. Istnieje aż 5 rządowych programów dotujących te urządzenia, tymczasem spośród 270 000 sprzedanych w 2022 roku pomp ciepła, jedynie 3 proc. zostało wyprodukowanych w naszym kraju. Jesteśmy największym rynkiem zbytu chińskich pomp ciepła, których wydajność może być niewystarczająca w naszej strefie klimatycznej.

Kolejne popularne w Polsce źródło energii to fotowoltaika oraz kotły na pelet. Nasz kraj jest jednym z największych w Europie producentów biopaliw, takich jak pelet drzewny. – W ubiegłym roku zostało wyprodukowanych w Polsce 1.800.000 ton peletu, co oznacza, że możemy nim zastąpić gaz, węgiel i olej, czyli paliwa kopalne mówi dr Adam Nocoń, prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. – Dlaczego w takim razie polska gospodarka przeżywa kryzys? – zadaje pytanie.

Brak spójnej i wieloletniej polityki energetycznej oraz brak dialogu pomiędzy producentem biopaliwa, a producentem urządzeń OZE są jednymi z przyczyn, dla których nie wykorzystujemy w wystarczającym stopniu odnawialnych źródeł energii. Spotkanie świata nauki, polityki i biznesu ma to zmienić. Wnioski napawają optymizmem.

OZE musi być stabilne i polskie, dlatego jestem zwolennikiem biomasy. Mamy bardzo silną gospodarkę leśną, ale zamiast z tego korzystać, wywozimy surowiec do Austrii czy Niemiec. Powinni z tego korzystać przede wszystkim rolnicy czy zakłady przetwórcze, ponieważ mają takie możliwości. Polski przemysł ma know-how, dlatego powinien wykorzystywać OZE. Powinniśmy także inwestować w instalowanie technologii OZE na terenach wiejskich – konkluduje wiceminister Kowalski.

– Mamy wiedzę technologiczną – zapewnia prof. Michał Zasada, Rektor SGGW. – Stawiamy na integracje energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, uczymy naszych absolwentów projektować całe systemy i prognozować zużycie energii, aby była to wiedza praktyczna, nie oderwana od rzeczywistości – zapewnia.

Najnowsze

Najem instytucjonalny – więcej niż tylko mieszkanie

Choć porównując polski rozwój rynku PRS do krajów Europy Zachodniej można powiedzieć, że jest on wciąż na początkowym etapie,...

Pomaganie jest w naszym DNA

Jak udaje się Pani angażować tak dużą liczbę pracowników w działania charytatywne? Jakie korzyści z aktywności wolontaryjnej, prospołecznej, proekologicznej, widzi Pani...

Buduję wspólnotę wartości

Jakie wartości, którymi się Pani kieruje, pozwalają Pani sprawnie zarządzać organizacją? Uważam, że kultura korporacyjna, podobnie jak demokracja, powinna być...

Zaangażowani pracownicy kluczem do sukcesu firmy

W Intrum wierzymy, że zadowoleni pracownicy to klucz do sukcesu firmy. Dlatego stworzyliśmy program, który nie tylko dba o ich...

Warto ubezpieczyć się na wypadek zachorowania na raka

Świadomość profilaktyki nowotworowej ma ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne a także ekonomiczne. Dzięki regularnej diagnostyce możliwe jest wykrycie zmiany na...