Advertisement

Przyciągnąć talenty z pokolenia Z

­­­­Kwota wynagrodzenia już w ogłoszeniu rekrutacyjnym i poczucie wzajemnego zrozumienia z przyszłym przełożonym to kluczowe dla pokolenia Z kwestie decydujące o podjęciu zatrudnienia. Wyniki badania Cpl Poland Zoomersi w pracy, czyli jak Pokolenie Z podbija rynek pracy w Polsce pokazują oczekiwania reprezentantów eneracji Z względem procesu rekrutacyjnego, a także wskazują kluczowe kwestie, które rekruterzy powinni wziąć pod uwagę w pierwszych kontaktach z reprezentantami tego pokolenia.

Małgorzata Kobierska

IT Team Leader, Cpl Poland

Raport powstał dzięki anonimowej ankiecie przeprowadzonej na próbie ponad 1000 respondentów w wieku od 18 do 26 lat, zróżnicowanych zarówno pod kątem doświadczenia zawodowego, stażu pracy, jak również płci i demografii.

Wirtualne środowisko

Internet jest naturalnym środowiskiem Pokolenia Z i to właśnie tam jego przedstawiciele szukają informacji o możliwościach podjęcia staży, praktyk czy pierwszej pracy. Respondenci wskazali, że oferty przeglądają na takich serwisach, jak OLX, Pracuj.pl czy Praca.pl, ale w poszukiwaniach posiłkują się również grupami w serwisach społecznościowych. Badanie Cpl Poland pokazuje także malejącą popularność targów pracy – tam zatrudnienia poszukuje jedynie 20 proc. ankietowanych, niezależnie od tego, czy są to wydarzenia wirtualne, czy stacjonarne.

Kwota wynagrodzenia już w ogłoszeniu

Wyniki raportu pokazują, że młodzi ludzie mają jasno określone oczekiwania finansowe, dlatego informację o swoich przyszłych zarobkach chcą poznać już na poziomie samego ogłoszenia (52 proc.). Dla ponad 45 proc. badanych opinia o firmie jest jednym z kluczowych elementów odgrywających rolę w procesie podejmowania decyzji o podjęciu pracy, dlatego warto, by pracodawca pomyślał o przeznaczeniu środków na budowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy. Dzięki temu kandydaci będą mogli lepiej poznać wartości i atmosferę firmy. Ponadto najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, którą wskazało aż ¾ badanych.

Atmosfera pracy to kluczowy czynnik

Rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko sprawdzenie kompetencji kandydata, ale również panująca na niej atmosfera i poczucie wzajemnego zrozumienia, które mają ogromne znaczenie dla reprezentantów Pokolenia Z. W tym miejscu warto również podkreślić, że jeden na pięciu badanych wskazuje, że nie przepada za testami weryfikującymi jego wiedzę lub znajomość języka obcego. Istotną kwestię pełni również dynamika procesu rekrutacyjnego, który, zdaniem badanych, powinien składać się z maksymalnie dwóch etapów, a sam czas oczekiwania na decyzję pracodawcy nie powinien być dłuższy niż tydzień.

Rozpoczęcie pracy i… co dalej?

Młode osoby dołączając do organizacji, już w trakcie okresu próbnego, szybko adaptują się do nowego środowiska i stają się częścią zespołu. Jako pracownicy są mocno skupieni na realizacji wyznaczonych celów oraz powierzonych im zadań. W pracy szukają rozwiązań i nie boją się zadawać trudnych pytań. Widząc obszary do rozwoju, chętnie podejmują temat i przedstawiają swój punkt widzenia. Od pracodawcy oczekują zrozumienia ich potrzeb, wysłuchania, a także otwartej i zarazem szybkiej komunikacji.

Dynamika zmian na rynku pracy jest obecnie bardzo wysoka, tym bardziej istotne jest poznanie kluczowych aspektów decydujących o tym, że efektywni pracownicy z Pokolenia Z zostaną w firmie powyżej dwóch lat.  Stworzenie przyjaznego i stabilnego miejsca pracy z pewnością przyniesie oczekiwane efekty. Wyniki badania pokazują bowiem, że czynnikami mającymi największy wpływ na pozostanie w danej firmie są: dobra atmosfera pracy i niski poziom stresu (po 32 proc.), stabilne i bezpieczne zatrudnienie (30 proc.), ale również podwyżka raz w roku (32 proc.).

Najnowsze

Panoramy nieruchomości

Od przyszłego roku mogą zniknąć pozwolenia na budowę domów Nowelizacja Prawa budowlanego, która ma zacząć obowiązywać w przyszłym roku, ma uprościć...

Panoramy lifestyle

W Polsce kobiety stanowią tylko 13 proc. kadry chirurgicznej Chirurgia wciąż nie wykorzystuje potencjału kobiet – stanowią one tylko nieco ponad...

Panoramy inwestycje

Mazowsze będzie mieć do wykorzystania ponad 9 mld zł z nowej perspektywy UE Zielona transformacja, odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny,...

Panoramy gospodarka

Budżet państwa traci prawie 800 mln zł na szarej strefie w branży hazardowej online W ubiegłym roku firmy oferujące online...

Panoramy prawo

Lasy Państwowe zapowiadają rezygnację z ważnego międzynarodowego certyfikatu Certyfikat FSC jest gwarantem zrównoważonej gospodarki leśnej. Informuje potencjalnego klienta, że –...