Advertisement

Najciekawsze inicjatywy CSR

AB

Osoba zarządzająca: Andrzej Przybyło

Wyróżniony projekt: 

Grupa AB od początku wojny prowadzi akcję #AByrazem dla Ukrainy. Wspiera finansowo i rzeczowo uchodźców, rodziny swoich pracowników z Ukrainy oraz przekazuje pomoc na dla potrzebujących na terytorium Ukrainy. Firma przekazała m.in. wsparcie finansowe, leki, wózki dziecięce, zestawy apteczne. 

Archicom

Osoba zarządzająca: Waldemar Olbryk

Wyróżniony projekt: 

Kręcimy 2021 przy użyciu aplikacji Activy. W 2021 roku po raz kolejny w Archicom odbyła się kampania zachęcająca do aktywnego trybu życia i rywalizacji rowerowej wśród pracowników. Celem akcji było wsparcie Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet we Wrocławiu – udało się osiągnąć założony próg finansowy. 

Asseco

Osoba zarządzająca: Adam Góral

Wyróżniony projekt: 

#AssecoDzieciom, czyli 300 laptopów z mobilnym internetem na 30. urodziny Asseco. Celem było wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów z Podkarpacia w dostępie do wiedzy i dalszej nauce.

Avon Cosmetics Polska

Osoba zarządzająca: Agnieszka Isa

Wyróżniony projekt: 

Rachunek Przemocy – W 2021 roku kampania odbyła się pod hasłem „Rachunek przemocy” i była organizowana we współpracy z fundacją Feminoteka. Akcja, którą wsparł też BNP Paribas Bank Polski  oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, miała na celu edukowanie kobiet i mężczyzn na temat tego, czym jest przemoc ekonomiczna oraz w jaki sposób może się ona przejawiać.

Bank Ochrony Środowiska

Osoba zarządzająca: Wojciech Hann

Wyróżniony projekt: 

Zielona Ławeczka – ogólnopolski projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli. Projekt umożliwia przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką.

Bank Pekao

Osoba zarządzająca: Leszek Skiba

Wyróżniony projekt: 

Bank Pekao z powodzeniem realizuje projekt wolontariatu pracowniczego „Jesteśmy blisko”. W jego ramach pracownicy w roli liderów zespołów wolontariatu zgłaszają konkretny pomysł na pomaganie, wskazują odbiorców i podmiot przyjmujący pomoc oraz określają budżet inicjatywy. Komisja konkursowa wybiera pomysły, które następnie uzyskują grant z Fundacji Banku Pekao imienia dr. Mariana Kantona. W 2021 roku zrealizowano 86 inicjatyw. 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Osoba zarządzająca: Sławomir Grzelczak

Wyróżniony projekt: 

AKCJA „ODZYSKUJ ALIMENTY”, w ramach której firma wspiera rodziców samotnie wychowujących dzieci w odzyskiwaniu należnych alimentów. W ramach Akcji „Odzyskuj Alimenty” wpis dłużnika alimentacyjnego do BIG InfoMonitor przez osobę prywatną kosztuje jednie 1 zł – cena standardowa to 69 zł.

BAT Poland

Osoba zarządzająca: Asli Ertonguc

Wyróżniony projekt: 

Należąca do BAT sieć sprzedaży eSmoking World jest coraz bardziej zrównoważona. POS (nawet te, których powierzchnia zgodnie z prawem tego nie wymaga) są wyposażone w pojemniki recyklingowe, które będą docelowo służyć nie tylko składowaniu zużytych urządzeń (do podgrzewania tytoniu lub wapowania), ale także kartridży. Radykalnie ograniczono produkcję materiałów drukowanych, a w przyszłości we wszystkich punktach mają być one zastąpione informacją na monitorach.

CRIF

Osoba zarządzająca: Piotr Badura

Wyróżniony projekt: 

Synesgy to cyfrowa platforma opracowana przez CRIF, która pozwala na ocenę poziomu ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance) w danej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej łańcucha dostaw.

DOZ

Osoba zarządzająca:  Alicja Koleśnik

Wyróżniony projekt: 

DOZ Fundacja dbam o zdrowie, powstała w 2007 roku. Pomaga seniorom w zakresie: społecznym, intelektualnym i finansowym. Pomoc seniorom definiuje działalność zgodnie z hasłem „Pomagamy cieszyć się życiem”, które zakłada wsparcie osób starszych w zachowaniu wysokiej jakości życia oraz uniknięciu wykluczenia ze społeczeństwa poprzez zachęcanie do aktywności społecznej i intelektualnej.

ERBUD

Osoba zarządzająca: Dariusz Grzeszczak

Wyróżniony projekt: 

Warszawski oddział firmy zbudował ogródek społeczny dla podstawowej szkoły specjalnej. To jedna z inicjatyw o charakterze edukacyjnym, która jest częścią cyklu spotkań z dziećmi w całej Polsce, która przybliża tematy związane z ekologią, dbaniem o środowisko, zaraża postawą prośrodowiskową.

Fabryki Mebli „FORTE”

Osoba zarządzająca: Maciej Formanowicz

Wyróżniony projekt: 

W ramach programu wolontariatu pracowniczego „FORMY – FABRYKA INICJATYW” pracownicy Grupy FORTE mogą zgłaszać swoje pomysły działań skierowanych do lokalnych społeczności i starać się o wsparcie finansowe i pozafinansowe na ich realizację. W ramach siódmej edycji projektu zrealizowano 87 projektów, a łączna kwota przeznaczona na program w latach 2016-2021 wyniosła ok. 553 tys. zł.

FM Logistic

Osoba zarządzająca: Yannick Buisson

Wyróżniony projekt: 

Firma prowadzi program mający na celu otwarcie horyzontów na świat pracy, uczenia samodzielności i umiejętności życiowych młodzieży pozostającej pod opieką instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

Grupa Azoty

Osoba zarządzająca: Tomasz Hinc

Wyróżniony projekt: 

Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich – Grupa Azoty wraz z Polskim Związkiem Narciarskim jest współorganizatorem programu, którego celem strategicznym jest zachęcenie do biegania na nartach.

Grupa CCC

Osoba zarządzająca: Marcin Czyczerski

Wyróżniony projekt: 

Daj swoim butom drugie życie – zbiórka używanego obuwia, zagospodarowywanego w odpowiedzialny sposób: dla potrzebujących lub bezpiecznie utylizowanego. W 2020 roku podczas pilotażu zebrano 10 000 par w 2022 roku 42 000 par w Polsce i 8 000 za granicą.

Grupa Comarch

Osoba zarządzająca: Janusz Filipiak

Wyróżniony projekt: 

Firma Comarch zorganizowała kampanię, której celem była pomoc finansowa wybranej przez pracowników organizacji pozarządowej. Pracownicy brali udział w biegowej ComarchONrun oraz rowerowej ComarchONbike i za zadanie mieli w ciągu trzech miesięcy pokonać wyznaczony wcześniej dystans. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zrealizować cel i wesprzeć finansowo Stowarzyszenie Unicorn pomagające osobom chorym na nowotwory oraz im bliskim.

Grupa Cyfrowy Polsat

Osoba zarządzająca: Mirosław Błaszczyk

Wyróżniony projekt: 

Z każdym rokiem Grupa Polsat Plus staje się coraz bardziej zielona. Wśród tematów będących w obszarze zainteresowania Grupy Polsat Plus są m.in.: produkcja czystej energii i zielonego wodoru, efektywność energetyczna, ekologiczne produkty, redukcja odpadów.

Grupa LUX MED

Osoba zarządzająca: Anna Rulkiewicz

Wyróżniony projekt: 

W ramach zorganizowanej przez Grupę LUX MED akcji Healthy Cities, przez cały czerwiec 2021roku Polacy mieli szansę zbadać o zdrowie i jednocześnie przyczynić się do nasadzenia nowych drzew w wybranym województwie. W ramach wyzwania uczestnicy zrobili 375 mln kroków, a w nagrodę Grupa LUX MED posadziła łącznie ponad 375 tys. drzew, czyli około 50 hektarów lasów w całej Polsce.

Grupa Maspex

Osoba zarządzająca: Krzysztof Pawińsk

Wyróżniony projekt: 

„Turniej Tymbarku” to największy Turniej dla dzieci w Polsce i Europie. Finał odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Firma Tymbark jest sponsorem od 14 lat. Do tej pory w rozgrywkach wzięło udział ponad 2,5 mln dzieci.

Grupa Raben

Osoba zarządzająca: Ewald Raben

Wyróżniony projekt:  

Sustainability Linked Loan – pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 225 mln EUR. Jeden z pierwszych konsorcjalnych kredytów SLL w europejskiej branży logistycznej oraz druga tego typu transakcja w Polsce. Marża zależy od spełnienia warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności w dziedzinie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego dla sektora.

Grupa Warta

Osoba zarządzająca: Jarosław Parkot

Wyróżniony projekt: 

Warta, jeden z wiodących ubezpieczycieli w Polsce, przygotowała pakiet wsparcia dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju. Firma przeznaczyła 11 mln zł na działania związane z niesieniem aktywnej pomocy ukraińskim obywatelom.

Hochland Polska

Osoba zarządzająca: Peter Knauer

Wyróżniony projekt: 

Hochland Polska jednoczy pracowników, dostawców i konsumentów we wspólnym działaniu polegającym na ochronie łąk kwietnych i pasów kwietnych we współpracy z Fundacją Łąka.

Poprzez edukację i zaangażowanie, firma przyczynia się do ochrony i powstania łąk, które są odpowiedzią na realne zagrożenia środowiska. Do 2024 roku celem firmy jest posadzić 150 000 m2 łąk, które wyżywią 1 000 000 zapylaczy!

ING Bank Śląski

Osoba zarządzająca: Brunon Bartkiewicz

Wyróżniony projekt: 

Deklaracja Ekologiczna: firma zobowiązała się m.in. do przeznaczenia 5,3 mld zł do końca 2023 roku na OZE i projekty proekologiczne, utworzenia funduszu grantowego dla start-upów i młodych naukowców oraz kontynuacji działań w obszarze edukacji ekologicznej.

Intrum

Osoba zarządzająca: Krzysztof Krauze

Wyróżniony projekt: 

Edukowanie w zakresie zarządzania finansami osobistymi: firma blisko od dekady prowadzi badania i analizy dotyczące stanu zadłużenia konsumentów w Polsce. W ramach inicjatywy promującej zdrową gospodarkę i zrównoważone płatności, Intrum m.in. publikuje materiały eksperckie oraz poradniki skierowane do konsumentów – cykl „Ogarniam Finanse” – liczba publikacji w prasie i kanałach online tylko od lipca do grudnia 2021 r. wyniosła 1300.

JW Construction Holding

Osoba zarządzająca: Józef Kazimierz Wojciechowski

Wyróżniony projekt:  

Zaangażowanie w budowę centrum tenisowego w Jachrance pod Warszawą i wspieranie finansowe młodych talentów sportowych – stypendystów JW Tennis Support Foundation (Fundacji Wspierania Tenisa i Rozwoju Aktywności Fizycznej).

Komputronik

Osoba zarządzająca: Wojciech Buczkowski

Wyróżniony projekt:  

Fundacja Komputronik powstała, by stwarzać przestrzeń do rozwoju i pokonywać bariery. Głównym celem działalności Fundacji Komputronik jest walka z wykluczeniem cyfrowym. Regularnie przekazuje niezbędną pomoc swoim beneficjentom oraz sama inicjuje działania.

Kuehne + Nagel

Osoba zarządzająca: Wojciech Sienicki

Wyróżniony projekt:  

Projekt neutralizacji emisji CO2 z własnej działalności oraz z realizowanych komercyjnie transportów. Firma dąży do całkowitej neutralności węglowej do 2030 roku. Już teraz oferuje klientom lotniczym opcję wyboru zrównoważonego paliwa lotniczego, klientom morskim pełną kompensację emisji z przewozów drobnicowych oraz, w narzędziu seaexplorer, wybór usług pod względem m.in. emisyjności serwisu.

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń

Osoba zarządzająca: Agnieszka Wrońska

Wyróżniony projekt:  

Po wybuchu wojny na Ukrainie firma powołała Sztab Kryzysowy złożony z przedstawicieli zarządu oraz najwyższej kadry menedżerskiej, który codziennie spotykał się w celu ustalenia priorytetów działań. Przekazał środki finansowe i wsparcie materialne dla uchodźców w Polsce oraz walczących Ukraińców, pracownicy pomagali jako wolontariusze na przejściu granicznym w Hrubieszowie, firma wspierała także swoich pracowników i ich rodziny, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Mennica Polska

Osoba zarządzająca: Katarzyna Budnicka

Wyróżniony projekt: 

Przekazanie blisko 142 tys. zł na rzecz wsparcia dziecięcej otolaryngologii i diagnostyki głowy w 2021 roku. To efekt licytacji limitowanej edycji medali oraz wycieczek po zakładzie produkcyjnym Mennicy Polskiej.

MLEKOVITA

Osoba zarządzająca: Dariusz Sapiński

Wyróżniony projekt:  

Od początku wojny w Ukrainie Grupa Mlekovita wspiera uchodźców – przekazuje produkty żywnościowe dla organizacji charytatywnych. W ostatnim czasie we współpracy z Centrum Pomocy Mokotów w ramach wsparcia przekazała cztery palety mleka UHT oraz jedną paletę mleka w proszku.

MODIVO

Osoba zarządzająca: Damian Zapłata

Wyróżniony projekt: 

Wieloletnie stałe wsparcie podopiecznych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie, w tym m.in. realizacja programu stażowego i stypendialnego dla dzieci z domu dziecka.

Nationale-Nederlanden

Osoba zarządzająca: Paweł Kacprzyk

Wyróżniony projekt: 

W 2021 roku Fundacja „Twarze depresji” dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden uruchomiła własny program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej dla chorych na raka, ich rodzin, a także dla osób, które z powodów profilaktycznych powinny udać się do onkologa, ale boją się wykonać pierwszy krok. 

OKNOPLAST

Osoba zarządzająca: Mikołaj Placek

Wyróżniony projekt: 

OKNOPLAST angażuje się we współpracę z organizacjami i fundacjami, które troszczą się o osoby potrzebujące, dzieci oraz edukację. Jedną z nich jest SIEMACHA, które firma wspiera od ponad 20 lat. OKNOPLAST pomaga też Fundacji Demos, jak również fundacji Habitat for Humanity. Regularnie bierze udział także w akcjach Szlachetnej Paczki. Jesteśmy też sponsorem wydarzeń sportowych.

OPONEO.PL

Osoba zarządzająca: Dariusz Topolewski

Wyróżniony projekt: 

Kampania Kręci Nas Recykling – edukacja w zakresie recyklingu i prawidłowej utylizacji opon. W akcję zaangażowało się ponad 1000 wolontariuszy, zorganizowano 68 akcji sprzątania terenów zielonych, zebrano 31 ton śmieci i 11 000 sztuk opon. 

Orange Polska

Osoba zarządzająca: Julien Ducarroz

Wyróżniony projekt: 

Start dwóch elektrowni wiatrowych zbudowanych przez WPD na potrzeby Orange Polska w modelu cPPA. Zapewniają 9 proc. rocznego zużycia energii i redukują emisje o 30 tys. ton CO2 rocznie – ważny krok do celu Net Zero 2040.

REGESTA GROUP

Osoba zarządzająca: Rafał Kwiecień

Wyróżniony projekt: 

 Oprócz stosowanej polityki równych szans, systemu zarządzania jakością zgodną z normami ISO, ciągłego zwiększania kompetencji pracowników na szczególną uwagę zasługują w ostatnim czasie dwa obszary, z których wybór jest niestety niemożliwy. Pierwszym z nich jest Zielony CSR, drugim przejawem CSR na poziomie ponad skalę to przekształcenie wolontariatu pracowniczego w Stowarzyszenie Gesty Regesty. 

Rossmann SPD

Osoba zarządzająca: Marek Maruszak

Wyróżniony projekt: 

W ramach akcji „Pomagamy jak umiemy kobietom” firma  przekaże darowiznę rzeczową o wartości 5 mln zł 88 lokalnym organizacjom zgłoszonym przez klientów Rossmanna, wspierającym nastoletnie matki, ofiary przemocy domowej, samotne matki oraz te mające pod opieką niepełnosprawne dzieci, wychowanki domów dziecka wkraczające w dorosłość oraz kobiety dotknięte ubóstwem menstruacyjnym. 

Santander Bank Polska

Osoba zarządzająca: Michał Gajewski

Wyróżniony projekt: 

Karta w 85 proc. z plastiku z recyklingu, co redukuje ślad węglowy do 75 proc. Nowoczesny, pionowy design. Na froncie logo, rodzaj i organizacja płatnicza, pozostałe na rewersie. Karta z blind notch – wycięcie dla słabowidzących i niewidomych. Kontrastowe kolory i wypukłość oznaczającą awers.

Spomlek

Osoba zarządzająca: Edward Bajko

Wyróżniony projekt: 

W 2018 roku narodził się pomysł skierowania działań CSR-owych do dzieci i ich rodziców. W przyszpitalnych poradniach oraz przy oddziałach pediatrycznych powstały Serenadowe kąciki zabawy. Dziecinne mebelki w serenadowej kolorystyce z logo marki i firmy Spomlek zdobią już kąciki w 27 szpitalach oraz poradniach specjalistycznych w Polsce. W tym roku powstaną kolejne trzy Serenadowe kąciki zabaw.

T-Mobile Polska

Osoba zarządzająca: Andreas Maierhofer

Wyróżniony projekt: 

Projekt Green Magenta ma doprowadzić firmę do realizacji celu zeroemisyjności netto w emisjach własnych do 2025 roku. Obejmuje: budowę instalacji fotowoltaicznych, zmiany we flocie, zakup energii ze źródeł odnawialnych, program promocji e-faktur Magentowe Lasy, odkup używanych telefonów czy Smartfon Regeneracja (sprzedaż telefonów z drugiej ręki).

Trans Polonia Group

Osoba zarządzająca: Dariusz Cegielski

Wyróżniony projekt: 

TPG działa na rzecz społeczności lokalnej poprzez np. finansowe wsparcie potrzebujących, udostępnienie lokalu i sprzętu w celach społecznych, sponsoring sportu, wieloletnie wsparcie szkoły z oddziałami integracyjnymi.

UNIQA

Osoba zarządzająca: Martin Nedwidek

Wyróżniony projekt: 

UNIQA, w ramach akcji „Masz moc na hejt”, edukuje na temat hejtu w Internecie. Dociera do szerokiego grona odbiorców. W 2022 roku rozpoczęła współpracę z Instytutem im. Lema. Wspólnie zorganizują warsztaty edukacyjne w 30. szkołach w Polsce.

Unit4 Polska

Osoba zarządzająca: Piotr Chrobot

Wyróżniony projekt: 

Inicjatywa zebrania pieniędzy przez pracowników na rzecz Fundacji Ukraina, gdzie firma Unit4 zdecydowała się podwoić wartość wpłat pracowników. Uzbierała się kwota 250 tys. zł, która została przekazana na ręce prezydenta Wrocławia i Fundacji Ukraina.

Unum Życie TUiR

Osoba zarządzająca: Aneta Podyma Milczarek

Wyróżniony projekt: 

Opowiem Ci bajkę… Projekt jest wspólną inicjatywą Unum Życie i Fundacji Unum. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży z domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych. W konkursie wyłaniane są dzieci uzdolnione literacko, które otrzymują wsparcie w rozwoju ich talentu. Dodatkowo Fundacja wydaje książkę złożoną ze zwycięskich prac.

VanityStyle

Osoba zarządzająca: Joanna Skoczeń

Wyróżniony projekt: 

Coroczny program wolontariacki: pracownicy pomagają potrzebującym i realizują się w obszarze CSR przy wsparciu finansowym firmy. Firma zrealizowała również projekty ekologiczne, m.in. sadzenie drzew.

WDB

Osoba zarządzająca: Mariusz Muszyński

Wyróżniony projekt: 

Uruchomienie branżowej inicjatywy „Brokerzy dla Ukrainy”, której celem było zebranie środków finansowych z przeznaczeniem wsparcia dla osób cierpiących z powodu wojny wywołanej działaniami Rosji pod koniec lutego. Firma co roku włącza się do ogólnopolskiej inicjatywy, której celem jest zbiórka paczek mikołajkowych dla dzieci z TPD. W 2021 udało nam się przygotować paczki dla 60 dzieciaków z TPD w Legnicy. 

Wawel

Osoba zarządzająca: Dariusz Orłowski

Wyróżniony projekt: 

W 2020 roku Wawel zakończył pierwszy projekt wymiany źródeł światła na LED w Zakładzie Produkcyjnym nr 1, co pozwala zaoszczędzić 260 125 kWh w skali roku. W 2021 roku firma przeprowadziła drugi etap wymiany oświetlenia. Roczne oszczędności energii finalnej z tej dodatkowej inwestycji będą wynosiły 261 018 kWh. Całkowity roczny potencjał oszczędności energii finalnej z tytułu zrealizowanych etapów wymiany źródeł światła na LED w Zakładzie Produkcyjnym nr 1 wynosi obecnie 521 143 kWh. 

ZPUE

Osoba zarządzająca: Michał Wypychewicz

Wyróżniony projekt: 

Działania Fundacji „Jesteśmy Blisko” mają na celu nie tylko pomaganie podopiecznym, ale również akcje zdrowotne dla lokalnej społeczności. Dodatkowo akcje proekologiczne, np.: sadzenie drzew, zbiórki elektrośmieci, czy plastikowych nakrętek.

Żabka Polska

Osoba zarządzająca: Tomasz Suchański

Wyróżniony projekt  

Żabka Polska zorganizowała kampanię informacyjno-edukacyjną inaugurującą przyjęcie Polityki Równości oraz przystąpienie do Karty Różnorodności. W jej zakres wchodziła: organizacja webinarów oraz komunikacja w intranecie i na nośnikach elektronicznych (ekrany w centrali i centrach logistycznych, aplikacja firmowa Żabway). W webinarach wzięło udział 250 osób, a kampania objęła ponad 1 tys. osób pracujących w centrali oraz  1100 w centrach logistycznych, w których poza komunikacją online wprowadzono również komunikację za pomocą plakatów w językach polskim i ukraińskim.

Najnowsze

Quiet Luxury Deni Cler Milano

7 września br., w budynku Senator przy ul. Bielańskiej w Warszawie, odbył się pokaz najnowszej kolekcji Deni Cler: Jesień-Zima...

Zielone centra danych

Cyfrowa transformacja biznesu, rozwój Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji czy 5G generuje wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi IT oraz data...

Więcej nie znaczy lepiej 

Sztuczna inteligencja staje się wszechobecna. Jej początku nie wyznacza pojawienie się modelu ChatGPT, ale to wraz z jego premierą...

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego a windykacja

Firmy, które ubezpieczają lub planują ubezpieczyć swoje należności często wychodzą z założenia, że polisa jest wystarczającym zabezpieczeniem przed dłużnikami i nieterminowymi...

Sztuczna inteligencja: co wpływa na jej funkcjonowanie i jak przekłada się to na biznes?

Sztuczna inteligencja to wciąż relatywnie nowa dziedzina, którą starają się zgłębić zarówno specjaliści od nowych technologii, marketerzy, jak i...