Poprawić wizerunek pracodawcy

68 proc. Millennialsów, 54 proc. przedstawicieli pokolenia X i 48 proc. Baby Boomers wskazało, że odwiedza portale społecznościowe fi rm specjalnie po to, by przekonać się jak są oceniane pod kątem marki pracodawcy*.

Niezależnie czy tego chcemy, czy nie, każde przedsiębiorstwo ma określony wizerunek w otoczeniu, w którym funkcjonuje. Aby przyciągać, zatrudniać i zatrzymać w organizacji najlepszych ludzi, potrzebna jest solidna i na bieżąco wdrażana strategia employer brandingowa. Tylko dzięki niej jesteśmy w stanie budować wyobrażenie o marce, które nasi pracownicy i kandydaci do pracy będą chcieli współtworzyć na co dzień.

Wizerunek pracodawcy jest subiektywnym układem obrazów, słów, symboli i myśli. W świadomości odbiorców budują go funkcjonalne, ekonomiczne i psychologiczne korzyści z bycia zatrudnionym w danej fi rmie oraz identyfi kowania się z daną organizacją. I choć z reguły buduje się go w celu wzbudzenia zainteresowania potencjalnych pracowników, ma on realny wpływ także na postrzeganie marki oferowanych przez produktów i usług. Wszyscy pracownicy chcą czuć dumę z miejsca, w którym każdego dnia realizują swoje zawodowe cele i ambicje. Dlatego tak ważne jest świadome budowanie określonej kultury organizacyjnej oraz odpowiedniej komunikacji z pracownikami i potencjalnymi kandydatami na oferowane przez nas stanowiska. Tylko ona gwarantuje nam lojalnych współtwórców naszego biznesowego sukcesu.

Dbaj o kluczowe punkty styku z potencjalnymi kandydatami

Jedynie połowa Polaków czuje się zaangażowana w wykonywaną pracę, czuje więź ze swoim pracodawcą, widzi sens powierzanych mu obowiązków i czuje się odpowiednio doceniana. To przerażająca statystyka, którą każdy pracodawca zawsze powinien mieć z tyłu głowy. Twoi kandydaci i pracownicy mają jedną wspólną cechę. Są ludźmi i tak naprawdę nie szukają informacji o swoim potencjalnym pracodawcy, tylko pewności, że podejmują słuszną decyzję, zgadzając się na pracę dla konkretnej fi rmy. Employer branding to proces nieustannego budowania identyfi kowalnej i unikalnej tożsamości pracodawcy, która wyraźnie odróżnieni daną fi rmy od konkurencji.

Wizerunek pracodawcy a kultura organizacyjna

Istotą budowania marki pracodawcy jest nie tylko przyciągnięcie utalentowanych kandydatów. Chodzi także o upewnienie się, że zarówno oni, jak i aktualni pracownicy będą w stanie identyfi kować się z daną organizacją, jej marką oraz realizowaną misją. Kompasem, który jasno wskazuje ten kierunek, jest ukształtowana kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna to sposób, w jaki działamy w naszej organizacji. To wartości, w które wierzymy i zasady, na których opieramy swój biznes. To także charakterystyczne dla danej firmy rytuały, wspólnie obchodzone święta, kreowane miejsca, styl ubierania się, a nawet język, jakim posługujemy się na co dzień. Każdy człowiek, który dołącza do danej organizacji, powinien być nie tyle w pełni dopasowany do konkretnej kultury, ale przede wszystkim powinien ją swoją osobą wzbogacać i rozwijać. Pracownik niedopasowany do swojego miejsca pracy, nigdy nie będzie w pełni szczęśliwy i w pełni zaangażowany w powierzane mu obowiązki.

Bądź autentyczny

Autentyczny employer branding to komunikowanie prawdy o firmie, jako pracodawcy, w sposób atrakcyjny i wzbudzający zaangażowanie. Pracownik oczekuje, że jego szef dotrzyma obietnicy złożonej podczas podpisania umowy. Wierzy, że pracodawca nie tylko wypłaci mu na czas umówione wynagrodzenie, a realizowane przez niego zadania będą miały realny wpływ na rozwój firmy, którą współtworzy. Typowy pracownik spędza w swojej pracy około 40 godzin w tygodniu. Ma ona niewątpliwy wpływ nie tylko na jego finanse, ale również na to, gdzie mieszka, z kim spędza swój czas oraz na ile czuje się szczęśliwy i spełniony. Popatrz na swoją firmę właśnie z tej perspektywy i zbuduj swoją strategię budowania wizerunku pracodawcy w oparciu o autentyczne potrzeby ludzi, których zatrudniasz lub chcesz pozyskać. W rzeczywistości kreowanej przez fake newsy, rynek potrzebuje autentycznych pracodawców. Nic tak nie bojkotuje lojalności, jak niespełnione obietnice, dlatego odpowiedz sobie szczerze, czy Twoje aktualne materiały rekrutacyjne i wizerunkowe pokazują prawdę o Twojej fi rmie? I czy Twoja komunikacja z obecnymi i potencjalnymi pracownikami jest wartościowa, autentyczna i skuteczna?

Sercem Twojego biznesu są Twoi pracownicy

Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz się starać ulepszać swoje zewnętrzne działania wizerunkowe, musisz pamiętać, że Twoimi najlepszymi ambasadorami są pracownicy. Osoby, które każdego dnia przekraczają próg Twojej firmy i doświadczają panującej tam atmosfery. To oni są w stałym kontakcie z klientami, dostawcami i zewnętrznymi partnerami. Mają największy wpływ na innych pracowników i kandydatów, których chcesz ściągnąć do swojej organizacji. Istotną rolę w budowaniu lojalności i zaangażowania pracowników odgrywają informacje zwrotne. To dzięki nim rozwijamy się i usprawniamy nasze działania. Równie istotna jest jasna wizja pożądanego efektu, zarówno w kontekście działań osobistych, jak i firmowych, dzięki której pracownik, czuje, ze przynależy do określonej społeczności, która patrzy i podąża w tym samym kierunku.

Wizerunek pracodawcy – odpowiedzialność nie tylko od święta

Pamiętaj, że to co i w jaki sposób mówisz do swoich pracowników lub kandydatów do pracy jest dużo ważniejsze niż najciekawsza i najbardziej angażująca kampania wizerunkowa realizowana w mediach. Kluczem do sukcesu w budowaniu wizerunku pracodawcy jest zapewnianie odpowiednich doświadczeń, które przeżywa pracownik w toku całego cyklu życia w organizacji – od zatrudnienia i wdrożenia, poprzez rozwój, aż do jego odejścia z fi rmy. O wrażenia pracowników dbajmy jednak nie tylko od święta. Każdego dnia zapewniajmy im to, czego faktycznie potrzebują i oczekują, a następnie odpowiednio to komunikujmy.

* https://www.glassdoor.com/employers/blog/most-importantemployer-branding-statistics/

Sebastian Kopiej

ekspert, Commplace

Najnowsze

Wellbeing – strategia menedżera przyszłości

Wellbeing należy postrzegać szerzej niż dbanie o równowagę. To całościowe spojrzenie na miejsce pracy jako przestrzeń społeczną, w której współpracujemy, wyznaczamy...

MENEDŻER ROKU 2022

Jakie kompetencje powinien mieć dobry menedżer, który zasługuje, w przekonaniu redakcji„Home&Market”, na miano Menedżera Roku? To pytanie, na które staramy...

Panorama Inwestycji

Hamowanie gospodarki Rynki kapitałowe na razie nie mogą zaliczyć roku 2022 do udanych. Po covidowej zapaści i późniejszym bardzo silnym odbiciu mamy...

Panorama Lifestyle

Uczniowie bardziej boją się hejtu w internecie niż ataku w realnym świecie Dzieci nie mają świadomości konsekwencji mowy nienawiści w internecie. Nie wiedzą, że...

Panorama Marketingu i Zarządzania

Kobiety bardziej doceniane w branży przemysłowej Klimat wokół kobiecego przywództwa jest coraz bardziej pozytywny. W branży przemysłowej, którą reprezentuję, zauważam, że bardzo...