Nagrody Najlepszy Partner w Biznesie 2021 r.

Najlepszy Partner w Biznesie to plebiscyt, który towarzyszy nam od lat. Nominacje mieliście Państwo okazję poznać w numerze wrześniowym, dziś zapraszamy do analizy listy zwycięzców. Wszystkie prezentowane na naszych łamach w ramach plebiscytu firmy mają w swoim biznesowym DNA to, co wg kolegium redakcyjnego zbieżne jest z byciem najlepszym partnerem w biznesie: zauważają potrzeby swoich klientów, dostosowują swoją ofertę do ich potrzeb, a niejednokrotnie sami proponują rozwiązania, których klient wcześniej nawet nie rozważał. Zapraszamy Państwa do poznania firm i przeczytania przygotowanych przez ich przedstawicieli komentarzy na temat tego, czym wg nich jest bycie Najlepszym Partnerem w Biznesie. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do inspirowania się innych przedsiębiorców.

Nagroda w kategorii: Windykacja

Intrum

Za transparentność w procesie komunikacji z klientami i osobami zadłużonymi. Dzięki temu interesariusze firmy mogą mieć pewność, że w procesie odzyskiwania należności wszystkie strony traktowane są z należytym szacunkiem. Intrum wyznacza etyczne standardy branży windykacji i zmienia sposób, w jaki postrzega się działalność związaną z odzyskiwaniem wierzytelnościami. Firma jest orędownikiem sprawiedliwego i etycznego traktowania wszystkich kontrahentów. Współpracuje z podmiotami, którzy podzielają jej wartości, a we wszystkich swoich działaniach przestrzega najwyższych standardów uczciwości i rzetelności.

Krzysztof Krauze

Etyczny partner, któremu można ufać!

Najlepszy partner w biznesie? Ta definicja zmieniała się w historii i nadal ulega zmianie.  Jeszcze kilka miesięcy temu odpowiedź na to pytanie byłaby prosta – to podmiot bez problemów finansowych, które w covidowej rzeczywistości mogłyby obciążyć i naszą firmę. Dziś, kiedy wszystko zmierza ku dobremu, ale nadal możemy mówić o niepewności jutra, poszukiwani są partnerzy, którzy przede wszystkim budzą zaufanie. 

Krzysztof Krauze

prezes Zarządu Intrum w Polsce

Najlepszy partner w biznesie to po prostu firma, której można zaufać. Aby było to możliwe, musi działać fair, być wiarygodna i etyczna.  Ta kwestia na przestrzeni ostatnich kilku lat nabrała szczególnego znaczenia. W dzisiejszym świecie, w którym liczą się nie tylko wizerunek i wyniki finansowe, ale i podejście sustainability, coraz więcej firm stawia na współpracę z markami, które działają etycznie.

Przejrzyste zasady

Przepis na zdobycie zaufania wśród partnerów i klientów jest prosty: przejrzyste zasady prowadzenia biznesu z jasną misją oraz wizją, popieranie zdrowej konkurencji i działanie na podstawie etycznych zasad. Skąd wiemy, że to gwarantuje sukces? Bo tak działa Intrum! Dla firm działających w branży zarządzania wierzytelnościami, takich jak Intrum, bycie marką godną zaufania to must have, bo wszystko zaczyna się i kończy na zaufaniu. W Intrum wiemy to doskonale. Pomagamy w odzyskiwaniu płynności finansowej – klienci powierzają nam losy swoich firm. Konsumenci, którym pomagamy wyjść z kłopotów finansowych, „zwierzają się” nam ze swoich trosk. Takie działanie nie byłoby możliwie, gdybyśmy nie mogli liczyć na zaufanie naszych interesariuszy. Od lat funkcjonujemy według naszych wartości, które nie tylko są podstawą wizji oraz misji naszej firmy, ale również pomagają nam zdobywać zaufanie. Wierzymy, że etyczna windykacja jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Pełnego zaangażowania, etycznej postawy oraz nastawienia na rozwiązywanie problemów wymagają też nasi klienci i partnerzy biznesowi. Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Tak postępuje najlepszy partner w biznesie A.D. 2021.

Nagroda w kategorii: Faktoring

Billecta POLAND

Za dostarczanie wszystkim przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem SME, mikrofirm, jednoosobowych działalności gospodarczych i freelancerów, szybkiego transparentnego i konkurencyjnego cenowo finansowania w formie faktoringu online. Billecta Poland oferuje nowoczesny e-faktoring na prostych zasadach i bez zbędnych formalności.

Jarosław Grygiel

Rozpoznać potrzeby i możliwości klienta 

Doskonałość w partnerstwie biznesowym, podobnie jak i w innych aspektach życia gospodarczego, sprowadza się do ludzi i ich zrozumienia.

Jarosław Grygiel

dyrektor krajowy, Billecta.pl

Z jednej strony mamy tu klienta, która często bywa złożoną organizacją, w której imieniu występuje wielu reprezentantów i interesariuszy. Im jest ich więcej, tym trudniej o zagwarantowanie wieloletniego partnerstwa biznesowego, zawsze odpowiadającego zmieniającemu się w czasie zapotrzebowaniu na świadczone usługi.

Relacyjność jest kluczowa

Kluczem do perfekcji w partnerstwie biznesowym w warstwie międzyludzkiej będzie zatem umiejętne, wielowarstwowe rozpoznanie zarówno potrzeb, jak i możliwości naszego klienta – zarówno w perspektywie bieżącej, jak i średnio- czy długoterminowej. Sztuką będzie tu relacyjność, przejawiająca się między innymi w fachowym doradztwie na rzecz klienta i w trosce o jego najlepszy interes, nawet kosztem doraźnej rezygnacji z własnych zysków lub ich redukcji. W relacjach B2B, zwłaszcza tych wysoce korporacyjnych, nasz klient to grupa wielu osób o zróżnicowanych źródłach motywacji, zdywersyfikowanych wymaganiach i niejednolitej percepcji. 

Odpowiedź na istotne pytania 

Dopiero kompleksowa odpowiedź na pytanie: jakie jest przeznaczenie naszych rozwiązań w perspektywie biznesu naszego klienta, jakie procesy zachodzące u potencjalnego kontrahenta możemy wesprzeć, i co możemy naszemu partnerowi skutecznie dostarczyć, naprowadzą nas na drogę do właściwego uplasowania naszego produktu i zmitygują ryzyko missellingu. Bez pełnego zrozumienia wzajemnych potrzeb, możliwości, ale i ograniczeń, i to w formie złożonej projekcji, uwzględniającej wpływ czasu i preferencje interesariuszy, będących wielorakim głosem firmy, trudno jest zbudować efektywne partnerstwo na zasadzie win – win.

Twórzmy układy partnerskie

Ludzie, jako czynnik wyzwalający doskonałość w partnerstwie biznesowym, to wreszcie kluczowe aktywo – własny zespół zaufanych współpracowników. Zamiast podwładnych i zwierzchników twórzmy więc układy partnerskie. Mają one szanse wyzwolić wśród kadr ukryty potencjał ludzki: odpowiedzialności, solidarności, gotowości do podejmowania wyzwań, zdecydowania i sprawiedliwego osądu, spontanicznego rozwoju własnych kompetencji, dzielenia się wiedzą oraz inklinacji do poświęceń. Tak pojmowana rola kapitału ludzkiego w długotrwałym procesie budowania doskonałości na niwie biznesowej jest nie do przecenienia.

Nagroda w kategorii: Opieka Medyczna

enel-med

Za umiejętność szybkiego reagowania na dynanicznie zmieniające się potrzeby społeczeństwa. W czasie pandemii enel-med wprowadził do swojej oferty warsztaty radzenia sobie ze stresem i świadomego odżywiania, webinaria o budowaniu odporności czy znaczeniu profilaktyki. Firma oferuje też indywidualnie dopasowane oferty, np. z nielimitowanym dostępem do specjalistów czy wysokospecjalistyczną diagnostyką. Stawia na swobodę leczenia – konsultacje specjalistyczne bez skierowań, honorowanie skierowań spoza enel-med.

Magdalena Damasiewicz

Zapewniamy ochronę w kluczowych obszarach

W dzisiejszych czasach nie wystarczy tylko nadążać za potrzebami swoich klientów. Kluczowa staje się elastyczność i umiejętność wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom oraz zdolność szybkiego radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Magdalena Damasiewicz

dyrektor ds. relacji z klientem korporacyjnym, enel-med

Pandemia zmieniła podejście firm do zdrowia pracowników. Dzisiaj oczekuje się całościowego objęcia pracownika, jak również jego rodziny, profilaktyką medyczną oraz edukacją dotyczącą zdrowego stylu życia. W okresie pandemii wzrosło znaczenie wsparcia psychologicznego i budowania zdrowego środowiska pracy. W czasie pandemii do oferty enel-med wprowadziliśmy warsztaty radzenia sobie ze stresem i świadomego odżywiania, webinaria o budowaniu odporności czy znaczeniu profilaktyki. Widzimy, że świadomi wielu korzyści pracodawcy częściej wybierają rozbudowane programy opieki. Udostępniamy naszym klientom narzędzia online, które pozwalają na samodzielne zarządzenie programem opieki medycznej.

Indywidualne podejście 

Oferujemy też indywidualnie dopasowane oferty, np. z nielimitowanym dostępem do specjalistów czy wysokospecjalistyczną diagnostyką. Stawiamy na swobodę leczenia – konsultacje specjalistyczne bez skierowań, honorowanie skierowań spoza enel-med. Na znaczeniu zyskują również nowoczesne rozwiązania online jak aplikacja mobilna, za której pośrednictwem pacjent ma dostęp do zaleceń lekarskich, wyników badań, e-recept, czy skierowań. Pełen pakiet rozwiązań telemedycznych: e-wizyty, teleporady, umożliwiły, że wizyta lekarska nawet w czasie szczytu zachorowań na COVID-19 mogła przebiegać całkowicie bezproblemowo. Doceniają to nasi partnerzy biznesowi – firmy, które decydują się na opiekę medyczną dla swoich pracowników, a także pacjenci indywidualni. Ocena badania satysfakcji naszych pacjentów 

– 5,62 w 6-stopniowej skali pokazuje nam, iż spełniamy ich wysokie oczekiwania.

Potrzebne i ważne 

Nagroda w konkursie Najlepszy Partner w Biznesie, za którą serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich pracowników enel-med to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że to, co robimy, jest potrzebne i ważne.Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy zapotrzebowanie na usługi medyczne rośnie, a klienci i pacjenci oczekują usługi w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

Nagroda w kategorii: ubezpieczenia

Generali Polska

Za wspieranie firm w zarządzaniu ryzykiem ich działaności. Firma chce być partnerem na każdym etapie rozwoju biznesu, dlatego stale udoskonala procesy i wdraża rozwiązania, które są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw.

Roger Hodgkiss

Być partnerem w biznesie

Być partnerem na całe życie dla naszych klientów – to główny element strategii Grupy Generali na całym świecie. Dotyczy to klientów indywidualnych, jak i firm. Chcemy wspierać przedsiębiorców i korporacje w prowadzeniu ich biznesów, a przede wszystkim w zarządzaniu ryzykiem.

Ten cel przyświeca naszym działaniom od momentu tworzenia produktów przez proces obsługi i szczególnie likwidację szkód.

Roger Hodgkiss

prezes Zarządu, Generali Polska

Z tego powodu na przykład wspieramy korporacje we wdrażaniu planów ciągłości działania (BCM). Wprowadziliśmy również ubezpieczenie CPI, które oprócz kosztów wycofania produktu, obejmuje przede wszystkim wartość wycofanych produktów, utratę zysku wynikającego z braku możliwości sprzedaży wycofywanych produktów oraz straty wynikające ze spadku sprzedaży. Dodatkowym elementem ochrony jest również zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w celu przywrócenia sprzedaży do poziomu sprzed wycofania. Klient otrzymuje także wsparcie w sytuacji kryzysowej wyspecjalizowanej w takich działaniach firmy RQA Group.

Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła rozwój technologiczny oraz spowodowała przeniesienie dużej części usług do internetu. Taki postęp to nie tylko ułatwienia, ale także wiele wyzwań i zagrożeń dla przedsiębiorców, dlatego wprowadziliśmy CyberRED, czyli ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa.

Również małe i średnie firmy w odświeżonej wersji ubezpieczenia Generali, z myślą o firmie, otrzymają pakiet nowości spowodowanych pandemią, np. Assistance Medyczny, Assistance Pracownik tymczasowy, Mobile IT, ochrona dla elektroniki stacjonarnej czy nowe OC. Gdy pracownik zachoruje, klient będzie mógł zatrudnić pracownika zastępczego, otrzyma pomoc w rekrutacji i pokrycie kosztów wynagrodzenia do określonej kwoty. Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy będą mogli skorzystać również z pomocy informatyka. W naszej ofercie jest również ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek utraty danych osobowych, do których doszło w wyniku niewłaściwego działania pracownika poza siedzibą przedsiębiorcy. Obejmujemy również ochroną sprzęt, który służy pracownikom podczas home office. Dla małych i średnich firm może również przydać się assistance windykacyjny, gdy kontrahenci będą spóźniać się z zapłatą faktury.

Zatem niezależnie od wielkości biznesu, przedsiębiorca może liczyć na naszą pomoc i ochronę, która wspiera go w zarządzaniu ryzykiem. Bycie partnerem to dla nas realne działanie.

Nagroda w kategorii: Nowoczesne Technologie

Epson

Za dostarczanie odbiorcom produktów, które wyznaczając standardy jakości, są energooszczędne i przyjazne dla środowiska w całym okresie ich eksploatacji. Dzięki temu, klienci nie muszą już wybierać między troską o ochronę planety, a dążeniem do efektywności w biznesie. Poprzez rozwój R&D, opracowując rozwiązania spełniające Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, firma Epson długofalowo działa na rzecz ograniczania emisji CO2 i negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ewa Pytlak

Odpowiadając na potrzeby klientów

Partnerstwo w ujęciu Epson polega przede wszystkim na dialogu, poznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby klienta.

Ewa Pytlak

Marketing Koordynator, Epson Europe B.V., Oddział w Polsce

Co ważne, dzieje się to nie w kontekście doraźnej sprzedaży, a raczej budowania relacji w perspektywie lat i wielu aspektów funkcjonowania naszych urządzeń, takich jak: niskie TCO, ekologia, wydajność i komfort użytkowania. Poza samym bogatym portfolio, równie istotna jest także elastyczność w zakresie form jego udostępniania (np. z urządzeń drukujących korzystać można w ramach „leasingopodobnych” systemów MSP, zamiast kupowania ich na własność).

Wspólnota wartości i celów

Warto podkreślić, że we wspólnym działaniu z klientami i partnerami w biznesie, istotny dla nas jest nie tylko wymiar czysto biznesowy, ale także wspólnota wartości i celów, takich jak działania na rzecz klimatu czy realizacji celów SDG ONZ. W tym wymiarze opracowywane przez nas technologie i rozwiązania, poza tym, że są efektywne i pozwalają na oszczędności także wymiernie zmniejszają ślad węglowy firm i osób, które z nich korzystają.  

Działając na korzyść

Nasze perspektywy działania i relacji wychodzą poza obszar R&D i produkcji, a hasło „Partnerstwo” traktujemy nie tylko jako stosunki z bezpośrednimi kontrahentami, ale podejście do funkcjonowania w świecie i społeczeństwie, działając na ich korzyść. To było jedną z przyczyn przyjęcia w 2008 r. „Wizji ekologicznej 2050” – twardej deklaracji  zmniejszenia emisji CO2 do 2050 r. o 90 proc.

Rok 2021 zgodnie z rekomendacją IPCC utrzymania ocieplenia na poziomie 1,5°C-  przyniósł uaktualnienie tego zobowiązania o dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla w znacznie krótszej perspektywie 2030 r. W najbliższych planach jest też dołączenie w 2023 r. do klubu RE100 – elity firm stosujących w swej działalności 100 proc. energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Dodatkowo Epson w ramach wspólnej akcji „Obniż temperaturę” prowadzonej z National Geographic wspiera aktywnie badania groźnych zjawisk klimatycznych i buduje ekologiczną świadomość społeczną. Za swe wysiłki na tym polu zostaliśmy wielokrotnie nagradzani, m.in. platynową nagrodą EcoVadis, 14 wyróżnieniami Green Awards Data Master Lab czy – na naszym podwórku – Zielonym Sercem Wprost i tytułem Ekologiczna Firma 2021 „Gazety Finansowej”.

Nagroda w kategorii: Leasing

Santander Consumer Multirent

Za ciągłe rozwijanie oferty o nowe produkty i usługi, dostosowane do trendów i zmian zachodzących na rynku automotive. A także za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi informatycznych, ukierunkowanych na uproszczenie procesu obsługi, takich jak: Platforma DIGI Car dla dealerów, AutoSalon z pojazdami i finansowaniem online dla przedsiębiorców oraz Portal Klienta do obsługi umów.

Marek Dwornik

Skoncentrowani na kompleksowych rozwiązaniach

Nagroda „Najlepszy Partner w Biznesie 2021”, po raz kolejny przyznana nam przez magazyn ekonomiczny Home&Market w kategorii usług leasingowych, jest dla nas ważnym wyróżnieniem.

Marek Dwornik

prezes Zarządu Santander Consumer Multirent

Tradycyjnie otrzymują ją przedsiębiorstwa, które oferują innowacyjne rozwiązania i są uznawane przez środowisko biznesowe za godne zaufania i polecenia. 

Docenieni przez klientów i partnerów 

Dlatego bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych. Jest to dla nas dowód na to, że nasz ciągły rozwój produktowy i technologiczny został dostrzeżony i doceniony zarówno przez naszych klientów, jak i partnerów. Dla nas ich potrzeby są najważniejsze, dlatego nie zatrzymujemy się i stale rozwijamy naszą ofertę, uzupełniając ją o nowe produkty i usługi – zgodnie do obserwowanych przez nas trendów i zmian zachodzących na rynku automotive. Długotrwała, satysfakcjonująca współpraca i partnerskie relacje z importerami i dealerami oraz innymi współpracującymi z nami osobami są źródłem najwyższej satysfakcji, jak i nagrodą za dobrze wykonaną pracę dla naszego teamu ekspertów i doradców.

Nie stracić zaufania

Stale dążymy do tego, by nie stracić zaufania klientów, między innymi dlatego zmieniamy się technologicznie, by wyjść naprzeciw najbardziej wymagającym z nich. Pandemia koronawirusa i związana z nią społeczna izolacja przyspieszyła wdrożenie systemów i narzędzi informatycznych, które mają ułatwiać kontakt z nami niezależnie od sytuacji.

Korzystna dla wszystkich stron współpraca jest dla nas bardzo istotna. Z tego powodu koncentrujemy się na kompleksowych rozwiązaniach ukierunkowanych nie tylko na finansowanie samochodu, ale przede wszystkim na zapewnienie całości obsługi. Nasz pakiet usług leasingowych obejmuje również ubezpieczenie komunikacyjne, usługi profesjonalnego Centrum Likwidacji Szkód dostępnego całą dobę, a opcjonalnie usługi assistance. Tym samym możemy powiedzieć, że jesteśmy z klientem i dla niego zawsze, kiedy tego potrzebuje. W planach mamy dalszy rozwój i mamy nadzieję, że nasza praca będzie dalej doceniana.

Nagroda w kategorii: BANK

Bank Ochrony Środowiska

Za aktywny udział w zielonej transformacji polskiej gospodarki: dzięki wsparciu banku powstało już ponad 85 tys. inwestycji proekologicznych o wartości ponad 52 mld zł, gdzie finansowanie banku to blisko 25 mld zł. BOŚ wie, jak istotne jest promowanie nieemisyjnych źródeł energii i walka o klimat. Tam, gdzie jest pierwiastek ekologiczny, nowe technologie i w efekcie lepsza jakość życia, tam chce wspierać swoich klientów.

Wojciech Hann

Aktywnie uczestniczymy w zielonej transformacji 

Bank Ochrony Środowiska jako jeden z filarów systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, od 30 lat koncentruje się na zapewnieniu dostępności środków na dobrze przygotowane projekty ekologiczne.

Wojciech Hann

prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji polskiej gospodarki: dzięki naszemu wsparciu powstało już ponad 85 tys. inwestycji proekologicznych o wartości ponad 52 mld zł, gdzie finansowanie banku to blisko 25 mld zł. W BOŚ wiemy, jak istotne jest promowanie nieemisyjnych źródeł energii i walka o klimat. Tam, gdzie jest pierwiastek ekologiczny, nowe technologie i w efekcie lepsza jakość życia, tam chcemy wspierać naszych klientów. Pomagamy producentom ekologicznych i zeroemisyjnych rozwiązań. Uważamy, że to ważny kierunek rozwoju gospodarki. Wspieramy wprowadzanie wymogów taksonomii do sektorów objętych Zielonym Ładem, stawiamy również na umiejętność strukturyzowania transakcji w tym obszarze.

Skuteczne wsparcie 

Zielona transformacja dokonuje się na naszych oczach. W BOŚ innowacyjnie i skutecznie ją wspieramy: kompleksowo finansujemy zieloną transformację, oferując unikatowe produkty, zaangażowanych ekspertów i różnorodne instrumenty finansowe. Dbamy również o rozwiązania. Oferujemy produkty zgodne z taksonomią i polityką proekologiczną. Naszą ofertę rozwijamy we współpracy z przedsiębiorcami, a także samorządami jednostek terytorialnych. Bank Ochrony Środowiska ma produkty dostosowane do potrzeb każdej grupy klientów – indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, ale także jednostek samorządu terytorialnego. 

Szeroki wachlarz 

Klienci zainteresowani realizacją inwestycji znajdą w Banku Ochrony Środowiska zarówno kredyty inwestycyjne i obrotowe, gwarancje bankowe, jak i faktoring oraz leasing. A otrzymane środki mogą przeznaczać m.in. na finansowanie zakupu lub montażu urządzeń służących ochronie środowiska czy budowę, lub modernizację przedsięwzięć przynoszących efekt ekologiczny. Bank gotowy jest również refinansować kredyty udzielone przez inne banki, a także nakłady poniesione na realizację inwestycji.

Nagroda w kategorii: Telekomunikacja

Play

Za nieustanne budowanie pozycji lidera i niespoczywanie na laurach. W ciągu kilkunastu lat, od momentu komercyjnego startu, zbudował pozycję wiodącego operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta ponad 15 mln klientów. Udało się to osiągnąć m. in. dzięki wprowadzaniu innowacyjnych ofert i usług, 24-godzinnemu procesowi przenoszenia numerów i ofertom z nielimitowanymi połączeniami. Obecnie Play umacnia swoją pozycję i wzbogaca portfolio produktów o nowe oferty dla odbiorców indywidualnych i firm, usługę telewizyjną PLAY NOW czy stacjonarny internet. Rozwija również atrakcyjne oferty łączone w ramach usług dla domu, zgodnie z zasadą „im więcej usług, tym większy rabat”.

Maciej Swat

Umożliwić klientom niezakłócony kontakt

Dla Play kluczową kwestią jest zapewnienie swoim klientom jak najlepszego dostępu do usług telekomunikacyjnych pozwalających na niezakłócony kontakt. Są to rozmowy, SMS-y, usługi telewizyjne czy niezawodny internet mobilny i stacjonarny. Dzięki temu zaspokajamy potrzeby zarówno naszych klientów indywidualnych oraz biznesowych w zakresie pracy, nauki czy rozrywki.

Maciej Swat

dyrektor departamentu marketingu B2C i B2B w Play

W Play intensywnie inwestujemy i rozbudowujemy naszą infrastrukturę, co pozwala oferować naszym klientom najnowocześniejszą sieć w Polsce.  Zapewniamy dostęp do technologii 5G, która stanowi ogromną szansę dla rozwoju gospodarki i biznesu, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Ta wysoko rozwinięta technologia pozwoli na optymalizację i zautomatyzowanie wielu procesów w dziedzinach takich jak: transport, komunikacja, logistyka, planowanie urbanistyczne, usługi medyczne czy edukacja.

Rosnąca rola operatora telekomunikacyjnego

Czasy globalnej pandemii jeszcze wydatniej podkreśliły rolę operatora telekomunikacyjnego i dostarczanych przez niego usług. To dzięki nim możliwe jest zdalne wykonywanie pracy, zapewniającej wielu rodzinom utrzymanie, prowadzenie lekcji na platformach do e-learningu czy też wezwanie pomocy medycznej, kiedy wymaga tego sytuacja.

Kierunek, w jakim rozwija się Play to w praktyce nowe możliwości w obszarze usług konwergentnych dedykowanych klientom indywidualnym oraz biznesowym. Przykładem może być nabycie UPC, dostawcy usług telewizji oraz stacjonarnego dostępu do internetu. Decyzja ta wiąże się z chęcią przyspieszenia inwestycji w sieci światłowodowe oraz przyczynia się do realizacji wizji i ambicji Play w zakresie inwestowania w najnowocześniejsze sieci, usługi mobilne oraz szerokopasmowe.

Nagroda w kategorii: Broker Ubezpieczeniowy

Willis Towers Watson 

Za stworzenie profesjonalnego zespołu wychodzącego naprzeciw różnorodnym potrzebom klientów. Największą wartością Willis Towers Watson są pracownicy. Ich kompetencje potwierdzają nie tylko stosowne egzaminy i certyfikaty, ale przede wszystkim uznanie i lojalność klientów. Profesjonalizm i doświadczenie personelu firmy są gwarancją sprawnej i skutecznej obsługi. Zespół Willis Towers Watson w Polsce ma duże doświadczenie w obsłudze podmiotów polskich i zagranicznych, w aranżowaniu programów międzynarodowych oraz dostarczaniu klientom analitycznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem.

Barbara Timofiejuk

Dostarczając rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów 

Spółki Willis Towers Watson działają na polskim rynku od 1987 r. Przez te 34 lata zmieniliśmy dwa razy nazwę, zmieniały się też udziały właścicielskie oraz potrzeby i oczekiwania klientów. To, co pozostało niezmienne to nasza chęć bycia dla klientów zaufanym partnerem dostarczającym rozwiązania najlepiej dopasowane do ich potrzeb. Niezmienne jest też podejście naszego zespołu – ludzi, którzy grają do jednej bramki, i którym zależy na dostarczaniu najlepszej obsługi. Bardzo się cieszymy, że nasi klienci to dostrzegają i doceniają.

Barbara Timofiejuk

prezes zarządu Willis Towers Watson Polska

Mówiąc o wielu zmianach, jakie nastąpiły na przestrzeni ponad 30 lat, nie sposób nie wspomnieć, jak bardzo zmieniła się rola brokera ubezpieczeniowego. Na początku naszej działalności od brokera oczekiwano znajomości rynku ubezpieczeniowego i efektywnej pomocy klientowi w aranżowaniu ochrony ubezpieczeniowej. Teraz broker powinien być doradcą i partnerem na każdym etapie zarządzania ryzykiem. W Willis Towers Watson proporcje między naszą rolą pośrednika a rolą doradcy uległy diametralnej zmianie. Z brokera transakcyjnego, którego zadania sprowadzały się do pośredniczenia w zawarciu ubezpieczenia na rzecz naszego klienta, staliśmy się partnerem, pomagając w szacowaniu ryzyka klienta, w dobieraniu najlepszej strategii ubezpieczeniowej i w bardzo newralgicznym obszarze likwidacji szkód.

Wykształciliśmy też specjalizacje w zakresie linii ubezpieczeń nie tylko w prostym podziale na ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej i osobowe. Nasi eksperci mają bardziej zaawansowane specjalizacje na przykład w obszarze ubezpieczeń budowlanych, ubezpieczeń należności, ryzyk cybernetycznych czy ubezpieczeń zdrowotnych i benefitów pracowniczych. Wykształciliśmy także w strukturze WTW liderów branż, którzy pomagają dostarczać najlepiej dopasowane rozwiązania dla  klientów z poszczególnych sektorów, m.in. energetycznego, publicznego, mediów i telekomunikacji, produkcyjnego, finansowego czy rolno-spożywczego.

Nasze specjalizacje ubezpieczeniowe oraz branżowe, to jednak nie wszystko. Chcąc  kształtować rynek brokerski, musimy sięgać jeszcze dalej. Przyszłością zawodu brokera, podobnie jak wielu innych branż są big data i analityka biznesowa.

Willis Towers Watson również wykorzystuje je na rzecz swoich klientów. Nasi klienci już teraz mają dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych do oceny ryzyka. Dzięki nim już na etapie opracowywania strategii ubezpieczeniowej możemy na przykład precyzyjnie oszacować wciąż rosnące w dobie Covid-19 ryzyko cybernetyczne czy ryzyko związane z odpowiedzialnością władz spółek, a w związku ze wzrastającym znaczeniem zmian klimatycznych, rozwinęliśmy narzędzia, które pozwalają to ryzyko kwantyfikować takie jak Global Peril Diagnostic czy Climate Diagnostic. 

Zespół ekspertów, innowacyjne i zindywidualizowane podejście, analityka ubezpieczeniowa oraz specjalizacje ubezpieczeniowe i branżowe pomagają nam dostarczać dla naszych klientów takie rozwiązania, które gwarantują im efektywną ochronę i optymalne jej warunki.

Nagroda w kategorii: Karta Paliwowa

UTA

Za stworzenie rozwiązania, które istotnie wspiera mobilność Klientów. UTA to jeden z wiodących dostawców kart paliwowych oraz urządzeń do poboru myta, z największą w Europie siecią akceptacji obejmującą prawie 69 ooo. punktów, w tym ponad 53 800 stacji paliw różnych marek, zapewniającą klientom dostęp do szerokiego asortymentu produktów, narzędzi oraz usług dla firm transportowych, logistycznych, managerów flot i kierowców pojazdów. Klienci zyskują elastyczność i wygodę a dzięki atrakcyjnej, indywidualnie dopasowanej ofercie -podnoszą wydajność i generują oszczędności.

Michał Gwiaździński

Zawsze stoimy u boku naszych klientów

Najlepszy Partner w Biznesie dla nas, jako dostawcy usług wspierających mobilność, oznacza to, że zawsze stoimy u boku naszych klientów jako niezawodny partner we wszystkich aspektach ich mobilności: z dopasowanymi do potrzeb, kompleksowymi rozwiązaniami z jednej ręki.

Michał Gwiaździński

dyrektor zarządzający Fleet & Mobility Polska / UTA an Edenred company

Zgodnie z naszą zasadą przewodnią „Pasja dla klientów” jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych klientów i dokładnie znamy wyzwania, przed którymi stają w swojej codziennej pracy firmy transportowe i logistyczne, managerowie flot i kierowcy.

Od zaopatrzenia w paliwo i różnorodnych rozwiązań w zakresie opłat drogowych dla całej Europy, poprzez usługi naprawcze i serwisowe oraz inne usługi na trasie, aż po cyfrowe narzędzia do zarządzania flotą – pokrywamy całe spektrum wymagań, jakie mają dziś klienci z branży mobilności.

Dostosowane do indywidualnych wymagań

Niezależnie od tego, czy chodzi o duże, czy małe przedsiębiorstwa, czy o krajowe, czy międzynarodowe trasy i bez względu na to, czy mobilność jest głównym elementem biznesu, czy jedynie wspierającym – naszym celem jest oferowanie naszym klientom rozwiązań, produktów i usług, które są dokładnie dostosowane do ich indywidualnych wymagań, aby ich mobilność była tak prosta, wydajna i oszczędna, jak to tylko możliwe.

Nieustająco staramy się rozwijać

Dążymy do tego od prawie 60 lat i nieustająco staramy się rozwijać, poszerzać naszą sieć akceptacji oraz ulepszać nasze produkty i usługi – zawsze z myślą o zapewnieniu nieograniczonej i prostej mobilności, a tym samym o ułatwieniu codzienności wszystkim naszym klientom, aby czuli się z nami bezpiecznie i postrzegali nas jako najlepszego partnera w ich biznesie.

Nagroda w kategorii: TSL

GLS Poland

Za ukierunkowanie na klienta i nieustanne rozwijanie usług przyjaznych dla nadawców i odbiorców, stawiających w centrum uwagi ich potrzeby i oczekiwania – przede wszystkim elastyczne, indywidualne opcje doręczenia przesyłek. GLS stale i uważnie wsłuchuje się w głosy płynące z rynku, by jak najlepiej rozumieć biznesowe potrzeby i potencjały swoich partnerów. Zwinnie reaguje na dynamiczne zmiany rynkowe i oferuje elastyczne rozwiązania – zarówno dla partnerów biznesowych, jak i odbiorców końcowych. Firma konsekwentnie stawia na zrównoważony rozwój, ekologiczne rozwiązania oraz wysoką jakość obsługi klientów, dzięki którym zapewnia wsparcie swoich partnerów w realizacji ich celów biznesowych.

Małgorzata Markowska

CHCEMY BYĆ LIDEREM JAKOŚCI

W tym roku rozpoczęliśmy realizację naszej nowej strategii rozwoju, której wiodące hasło brzmi: przyśpieszamy. Mamy jasno wytyczony cel – chcemy być liderem pod względem jakości obsługi klientów.

Małgorzata Markowska

promotion&communication manager, GLS Poland

To znaczy, że ich oczekiwania są dla nas zawsze w centrum uwagi. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób najlepiej wspieramy klientów w realizacji ich celów. Właśnie tak rozumiemy bycie najlepszym partnerem w biznesie.

Systematycznie zwiększać potencjał firmy

Dlatego nasza strategia zakłada kompleksowe, systematyczne zwiększanie potencjału firmy. Doskonałym przykładem są rozwiązania, jakie wprowadzamy na ostatniej mili w związku z szybkim rozwojem branży e-commerce. Zdecydowanie stawiamy tu na usługi elastyczne i przyjazne dla odbiorców, dla których liczą się przede wszystkim czas, wygoda i możliwość indywidualnego wyboru opcji dostawy. Trzeba podkreślić, że odbiorcy indywidualni postrzegają formę dostawy jako integralny element oferty sklepu internetowego. Mamy świadomość odpowiedzialności, jaka jest z tym związana.

Uważnie słuchać

Bycie najlepszym partnerem w biznesie oznacza też dla nas, że staramy się uważnie wsłuchiwać w głosy płynące z rynku i jak najlepiej rozumieć biznesowe potrzeby i potencjał branż, z którymi współpracujemy. Podam przykład: klientom e-commerce zapewniamy m.in. dostęp do europejskiego systemu zwrotów oraz do międzynarodowej sieci punktów nadania i odbioru. Wiemy, że oba te elementy w bardzo wymierny sposób przekładają się na mocniejszą pozycję konkurencyjną sklepu online na transgranicznym rynku.

Uważnie śledzimy również trendy i tendencje kształtujące sytuację na rynku. To dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ zmiany zachodzą w błyskawicznym tempie. Jesteśmy przygotowani, by reagować szybko, adekwatnie do sytuacji i zawsze zapewniać naszym klientom realizację usług kurierskich w oczekiwanym przez nich standardzie.

Niezawodnie i terminowo

W planach na najbliższe lata mamy inwestycje w infrastrukturę, technologie cyfrowe i rozwiązania ekologiczne. Przy czym punktem odniesienia cały czas są dla nas potrzeby naszych partnerów, a nie wyłącznie zwiększanie wolumenów. Rosnąca liczba dostarczanych przesyłek jest oczywiście naturalną konsekwencją takiego podejścia, ale naszym partnerom chcemy przede wszystkim dawać pewność, że usługa kurierska zostanie zrealizowana niezawodnie i terminowo, a dzięki wysokiej jakości obsługi będzie stanowiła wartość dodaną dla ich biznesu. 

Nagroda w kategorii: Flota

Business Lease

Za wprowadzenie wzorca zachowań i sposobów postępowania, które są odpowiedzią na wymagania Klientów. Dzięki regułom, rozpowszechnianym przez firmę, może oferować ona Klientom ponadstandardowe usługi o wysokiej jakości w zakresie wynajmu długo i krótkoterminowego. Stałe dążenie do ich udoskonalania, pozwala Business Lease jeszcze pełniej zaspokajać potrzeby partnerów biznesowych.

Artur Sulewski

Stawiamy na najwyższą jakość

Nasza misja zobowiązuje. Nasz cel to stałe dążenie, aby być najbardziej zorientowaną na klienta firmą zarządzającą mobilnością. Dlatego w Business Lease najważniejsze są relacje z partnerem biznesowym i jego potrzeby. Od ich szczegółowego zgłębienia rozpoczynamy każdą współpracę. 

Artur Sulewski

Managing Director, Business Lease Poland

Każdy klient to indywidualne podejście naszego zespołu. Pozwala nam to tworzyć elastyczne oferty dopasowane do oczekiwań i charakteru biznesu. Staramy się przewidywać ewentualne problemy, szukać rozwiązań, zanim się pojawią. Naszym celem jest przedstawienie szerokiej gamy innowacyjnych rozwiązań.

Zaufani ludzie 

Naszą największą wartością są zaufani ludzie, eksperci, którzy dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu dobierają najlepsze oferty. Ich zaangażowanie sprawia, że klienci czują się z nami bezpiecznie. Dlatego nasze relacje zbudowane są właśnie na zaufaniu i dbałości. Z założenia dążymy do tego, aby nasza współpraca była długotrwała. W długoterminowym wynajmie pojazdów i biznesowej opiece musimy być dalekowzroczni i przewidywać zmieniający się rynek i potrzeby naszych klientów.

Elastyczność i rozwój 

W tym roku Business Lease Poland obchodzi swoją 20 rocznicę obecności na polskim rynku. Przez te lata nieprzerwanie działaliśmy, zdobywając doświadczenie, dopasowując się do stale zmieniających się warunków. Pandemia postawiła przed wszystkimi zupełnie nowe wyzwania, również przed branżą, w której działamy. Dzięki elastyczności i rozwojowi byliśmy w stanie odpowiedź i na te zmiany warunków, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Naszą ambicją jest stały rozwój i podwyższanie standardów, nie tylko w firmie, ale i tych panujących na rynku. Zawsze stawiamy na najwyższą jakość świadczonych usług i najlepszą obsługę naszych klientów. Wierzymy, że tymi dążeniami powinien charakteryzować się Najlepszy Partner w Biznesie. Jak wynika z regularnie przeprowadzanych ankiet satysfakcji klientów, nawet w pandemicznych czasach, zadowolenie naszych partnerów biznesowych stale rośnie. Najlepszym potwierdzeniem jest wynik badania satysfakcji klientów 76 punktów NPS.

Dziękujemy za zaufanie, a każde polecenie naszych usług, jest dowodem, że nasze starania zostały docenione i sprawia, że tym bardziej chcemy się rozwijać.

Kategoria: Oprogramowanie

Focus Telecom

Za stworzenie pierwszej platformy contact center oraz usług do komunikacji biznesowej, świadczonych w modelu chmury obliczeniowej. Innowacyjne rozwiązania Focus Telecom od 2008 r. wykorzystywane są w firmach do zwiększania sprzedaży, poprawy obsługi klienta oraz efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem. Firma jest liderem na rynku w zakresie narzędzi business automation & communication. Jej przewagą jest zorientowanie na cele biznesowe Klientów, wsparcie doradcze na każdym etapie współpracy oraz nieustanny rozwój platformy na bazie doświadczeń jej użytkowników.

Tomasz Paprocki

Partnerstwo oparte na zaufaniu 

Partnerstwo zawsze musi opierać się na zaufaniu. Na zaufanie w relacji biznesowej składają się wiarygodność – czyli doświadczenie, usługa na wysokim poziomie, która dostosowana jest do potrzeb klienta, bezpieczeństwo – w naszym przypadku zarówno informatyczne, jak i biznesowe, dostępność i przejrzysta komunikacja oraz – last but not least – doskonała obsługa. Jednak to nie wszystko.

Tomasz Paprocki

dyrektor ds. rozwoju biznesu, Focus Telecom

Bycie najlepszym partnerem w biznesie to dla nas ogromne zobowiązanie wobec klienta – nie tylko, że nie zawiedziemy tego zaufania, spełniając wymienione wcześniej warunki, ale przede wszystkim, że razem będziemy lepsi. Wejście w dobre partnerstwo musi zawierać obietnicę rozwoju. A taką obietnicę można złożyć tylko wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy w stanie jej dotrzymać. Zwłaszcza że za naszymi partnerami stoją ich klienci, którzy tę obietnicę weryfikują.

Skąd my w Focus Telecom wiemy, że tej obietnicy dotrzymujemy? Stoi za nami ponad 12 lat doświadczeń na rynku biznesowego oprogramowania call i contact center i wciąż się rozwijamy. Nieustannie pracujemy nad produktami i obsługą, procesem szkoleniowym i wdrożeniowym, żeby skutecznie wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych. Także w sytuacjach kryzysowych.

Obsługiwać złożone procesy

Nasze produkty są wielofunkcyjne i mogą obsługiwać złożone procesy, dlatego niezwykle ważne dla nas jest przekazanie klientom wiedzy, która pozwala na optymalne wykorzystanie naszego oprogramowania. Mając świadomość, że każda firma jest inna – ma indywidualne potrzeby i sposób funkcjonowania – zapewniamy rozwiązania konkretnych problemów związanych z wielokanałową sprzedażą i obsługą klienta. Tą wiedzą dzielimy się nie tylko z naszymi wieloletnimi partnerami, ale dajemy ją na wstępie nowej relacji, żeby nasz przyszły klient mógł podjąć w pełni świadomą i uzasadnioną decyzję. Żeby już na początku dokładnie wiedział, jakie wymierne korzyści jest w stanie w naszej relacji osiągnąć.

Bycie najlepszym partnerem biznesowym to dla nas nadrzędny cel w relacji z klientem, dlatego jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia i bardzo za nie dziękujemy.

Nagroda w kategorii: Edukacja

Szkola Biznesu Politechniki Warszawskiej

Za oferowanie liderom biznesu i ekspertom najwyższej klasy praktycznych programów edukacyjnych, tworzonych w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, innowacyjne podejście oraz zgodnie z rozwojem technologicznym i zasadą pozytywnego wpływu społecznego.

Nagroda w kategorii: Outsourcing

UHY ECA

Za wychodzenie naprzeciw transformacji technologicznej i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatyczno-finansowych dopasowanych do potrzeb i dających partnerom przewagę konkurencyjną. UHY ECA oferuje swoim klientom kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Głównym atutem takiego rozwiązania jest optymalizacja kosztów wynikających z konieczności posiadania wewnętrznego działu księgowości. Firma jest przygotowana do prowadzenia nadzoru nad personelem księgowym klientów, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji głównego księgowego czy dyrektora finansowego firmy.

Najnowsze

Menedżer roku w finansach

Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne do zarządzania instytucją finansową? Czy prezes banku, domu maklerskiego czy firmy ubezpieczeniowej musi wiedzieć...

Osiągnąć rynkowy sukces z Focus Telecom

Focus Telecom to firma z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku biznesowego oprogramowania call i contact center. Jesteśmy twórcą i...

Jak być najlepszym Menedżerem w finansach? Najpierw bądź dobrym szefem!

Jak być efektywnym menedżerem, działając w sektorze finansowym? Nie wystarczy być „tylko” dobrym specjalistą w swojej pracy, ale także trzeba być...

Kiedy skorzystać ze wsparcia doradcy inwestycyjnego?

Rola doradcy inwestycyjnego często sprowadzana jest omyłkowo do roli sprzedawcy produktów inwestycyjnych. W rzeczywistości doradztwo inwestycyjne, to skomplikowany oparty na...

BOŚ aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji polskiej gospodarki

Bank Ochrony Środowiska jako jeden z filarów systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, od 30 lat koncentruje się na zapewnieniu dostępności...