Polacy oszczędzają na remonty i podróże

Najbardziej popularne cele oszczędzania Polaków to podróże – 42 proc., remonty mieszkań – 37 proc., zakup samochodu – 34 proc., zdrowie/leczenie – 28 proc. oraz zakup nieruchomości – 28 proc., wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Duża ilość gotówki na rynku, bardzo niskie oprocentowanie depozytów powodują, że klienci poszukują sposobów zagospodarowania swoich nadwyżek finansowych. Aktywa funduszy inwestycyjnych rosną, jednak dynamika wzrostu maleje. IZFiA postanowiła przeprowadzić badanie, by poznać preferencje Polaków, zbadać ewentualne bariery w wykorzystywaniu funduszy inwestycyjnych do lokowania oszczędności oraz przyczynić się do poprawy świadomości, zarówno potencjalnych inwestorów, jak i instytucji finansowych oferujących fundusze.

Kogo zbadano?

Badanie ilościowe i jakościowe łącznie zrealizował Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia w maju b.r. Badanie ilościowe opierało się o omnibus CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym ARC, posiadającym ok. 50 tys. panelistów. Badanie  jakościowe uwzględniało elementy auto-etnografii (doświadczenia i samodzielne obserwacje respondenta, który uczestniczy w procesie zakupowym). Badano Polaków w wieku 18-65, grupę reprezentatywną dla ludności Polski ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i region kraju, o minimum średnim dochodzie na głowę w gospodarstwie domowym, i minimum średnim wykształceniu.

Deklarujemy, że oszczędzamy

Oprocentowanie rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych nie jest satysfakcjonujące dla klientów banków. Jedynie 22 proc. badanych wskazało, że jest zadowolonych z wysokości oprocentowania ROR-ów, natomiast niemalże dwa razy tyle Polaków (43 proc.) uważa, że oprocentowanie ich kont nie jest satysfakcjonujące. Niskie stopy procentowe depozytów skłaniają do oszczędzania na własną rękę.

50 proc. Polaków deklaruje, że regularnie oszczędza, a 41 proc. przyznaje, że ma zamiar oszczędzać w przyszłości. Grupą wiekową, w której odsetek oszczędzających jest najwyższy to osoby u progu dorosłości (18-24 lata) – jest ich aż 63 proc.. Tendencja do oszczędzania maleje wraz ze wzrostem wieku – co może być związane z posiadaniem przez osoby starsze lepszej pracy i związaną z tym poprawą statusu materialnego.

– Już wstępne poznanie opinii i doświadczeń respondentów przyniosło w naszym badaniu ciekawe i zaskakujące obserwacje. Zazwyczaj z regularnym odkładaniem środków kojarzyliśmy starsze roczniki, które mają zaspokojone podstawowe potrzeby i mogą sobie pozwolić na oszczędzanie. Tymczasem coś się zmienia w naszej mentalności i młodzi ludzie zaczynają odkładać pieniądze. Naszym zadaniem jest, aby przekonać ich, by na pierwszym miejscu znalazły się bardziej trwałe i pożyteczne cele, jak np. zabezpieczenie przyszłości. Interesujące wnioski płyną także z dalszej części badania, o czym będziemy jeszcze informować opinie publiczną – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Zarządu IZFiA.

Poprzedni artykułMorskie opowieści
Następny artykułKampania Diagnostyka Jajnika

Najnowsze

Menedżer roku w finansach

Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne do zarządzania instytucją finansową? Czy prezes banku, domu maklerskiego czy firmy ubezpieczeniowej musi wiedzieć...

Osiągnąć rynkowy sukces z Focus Telecom

Focus Telecom to firma z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku biznesowego oprogramowania call i contact center. Jesteśmy twórcą i...

Jak być najlepszym Menedżerem w finansach? Najpierw bądź dobrym szefem!

Jak być efektywnym menedżerem, działając w sektorze finansowym? Nie wystarczy być „tylko” dobrym specjalistą w swojej pracy, ale także trzeba być...

Kiedy skorzystać ze wsparcia doradcy inwestycyjnego?

Rola doradcy inwestycyjnego często sprowadzana jest omyłkowo do roli sprzedawcy produktów inwestycyjnych. W rzeczywistości doradztwo inwestycyjne, to skomplikowany oparty na...

BOŚ aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji polskiej gospodarki

Bank Ochrony Środowiska jako jeden z filarów systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, od 30 lat koncentruje się na zapewnieniu dostępności...