Inwestowanie online

Dynamiczny rozwój rynku finansowego oparty został w dużej mierze nie o produkty jak dekadę temu, ale o nowe narzędzia technologiczne. To odpowiedź na wymogi stawiane przez nowe pokolenie inwestorów, ale też konieczność dostarczania klientom wiedzy i informacji oraz danych rynkowych w sposób systematyczny i uporządkowany. Transakcyjność online nie dotyczy już tylko rynku polskiego. 

Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych

Rozwiązania BM Pekao zapewniają możliwość  inwestowania on-line na wielu giełdach zagranicznych, praktycznie we wszystkie funkcjonujące tam instrumenty. Nowością w podejściu jest projektowanie procesów End-to-End oraz narzędzi wspierających decyzje inwestycyjne i przeniesienie tych rozwiązań do urządzeń mobilnych. Na tym polu mamy ambicję być liderem. Od 1 czerwca udostępniliśmy klientom Banku Pekao możliwość zdalnego otwierania rachunku inwestycyjnego poprzez bankowość internetową Pekao24. A od lipca będzie to możliwe w aplikacji mobilnej, wraz z modułem notowań, transakcyjnym oraz informacyjnym. Kolejnymi elementami będą funkcje związane ze skanerem rynku oraz automatycznym informowaniem o wydarzeniach rynkowych i zmianach w notowaniach poszczególnych instrumentów. Analizujemy też możliwość wdrożenia modułów, w ramach których klient sam będzie projektował na bazie algorytmów zachowanie swoich inwestycji – przykładem są tu transakcje typu TRACKER. Wyróżnikiem naszej aplikacji PeoPay jest również fakt współdziałania obszaru inwestycyjnego z obszarem usług bankowych w czasie rzeczywistym. Myślę, że to duża zaleta – w szczególności w odniesieniu do aplikacji tzw. standalone. W dalszej kolejności, ale jeszcze w tym roku, do naszej aplikacji dołączymy moduł umożliwiający inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz zdalne otwarcie tzw. pierwszego rejestru. Chcąc być elastycznymi, zadbaliśmy również o ergonomię użytkowania aplikacji, w pewnym zakresie będzie ona modułowa, co umożliwi klientom dostosowywanie jej do ich przyzwyczajeń i potrzeb. W miarę rosnącego zainteresowania rynkami zagranicznymi w kolejnych krokach będziemy rozważać możliwość dołączenia notowań on-line z wybranych giełd światowych. Jednym słowem chcemy, aby aplikacja rozwijała się wraz z naszymi klientami.

Obszar finansów on-line to model 24/7- inwestowanie bez ograniczeń, w BM Pekao to już 20 rynków z dostępem do wszystkich instrumentów, branż, sektorów, spółek globalnych i tych niszowych – szerzej nieznanych, a bardzo interesujących. Rozwiązania technologiczne, mobilne zapewnią naszym klientom również możliwość kontroli inwestycji i reagowania na bieżąco. To bardzo ważne ze względu na to, że dla wielu naszych inwestorów kontrola ryzyka inwestycji to istotny element ochrony kapitału. Dla bardzo zaawansowanych klientów dostępna jest aplikacja e-Trader BM Pekao umożliwiająca przeprowadzanie kompleksowej analizy technicznej. Jako czołowy podmiot na rynku w modułach on-line zapewniamy również szereg materiałów Biura Analiz Inwestycyjnych oraz pokrycie analityczne wybranych podmiotów rynku krajowego realizowane we współpracy z GPW.

Podsumowując, jako Pekao obserwujemy i analizujemy globalne trendy i rozwiązania technologiczne. Istotne jest dla nas, aby nie odhumanizować relacji z klientami poprzez narzędzia. Dlatego też w przyszłości będziemy chcieli, aby aplikacja mobilna w module inwestycyjnym aktywnie współdziałała z komunikatorami, chatem, ale również umożliwiała klientom bieżącą ocenę samej aplikacji.

Najnowsze

Inwestowanie online

Dynamiczny rozwój rynku finansowego oparty został w dużej mierze nie o produkty jak dekadę temu, ale o nowe narzędzia technologiczne - mówi Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Nie idziemy na kompromisy jakościowe

Rozmowa z Pat Romanek, członkiem Zarządu Butcher’s Pet Care.

Intuicja to mój istotny kompas w biznesie

Rozmowa z Beatą Drzazgą, prezes Zarząd BetaMed.

Jakich liderów dziś potrzebujemy?

Rozmowa z Ewą Małyszko, prezes Zarządu PFR TFI.

Rola menedżera w kryzysie

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, pierwszy kwartał 2021 r. również. Mamy za sobą już ponad rok funkcjonowania w nowym świecie, który funkcjonuje głównie online i jest mobilny. Ta sytuacja wymaga innych kompetencji niż czasy przed pandemią, bardziej miękkich niż twardych, zrozumienia, empatii i elastyczności. Stare wzorce się już nie sprawdzają. Trzeba więcej słuchać, niż mówić - mówi Iwona Kossmann, prezes Zarządu Deni Cler.