Inwestowanie online

Dynamiczny rozwój rynku finansowego oparty został w dużej mierze nie o produkty jak dekadę temu, ale o nowe narzędzia technologiczne. To odpowiedź na wymogi stawiane przez nowe pokolenie inwestorów, ale też konieczność dostarczania klientom wiedzy i informacji oraz danych rynkowych w sposób systematyczny i uporządkowany. Transakcyjność online nie dotyczy już tylko rynku polskiego. 

Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych

Rozwiązania BM Pekao zapewniają możliwość  inwestowania on-line na wielu giełdach zagranicznych, praktycznie we wszystkie funkcjonujące tam instrumenty. Nowością w podejściu jest projektowanie procesów End-to-End oraz narzędzi wspierających decyzje inwestycyjne i przeniesienie tych rozwiązań do urządzeń mobilnych. Na tym polu mamy ambicję być liderem. Od 1 czerwca udostępniliśmy klientom Banku Pekao możliwość zdalnego otwierania rachunku inwestycyjnego poprzez bankowość internetową Pekao24. A od lipca będzie to możliwe w aplikacji mobilnej, wraz z modułem notowań, transakcyjnym oraz informacyjnym. Kolejnymi elementami będą funkcje związane ze skanerem rynku oraz automatycznym informowaniem o wydarzeniach rynkowych i zmianach w notowaniach poszczególnych instrumentów. Analizujemy też możliwość wdrożenia modułów, w ramach których klient sam będzie projektował na bazie algorytmów zachowanie swoich inwestycji – przykładem są tu transakcje typu TRACKER. Wyróżnikiem naszej aplikacji PeoPay jest również fakt współdziałania obszaru inwestycyjnego z obszarem usług bankowych w czasie rzeczywistym. Myślę, że to duża zaleta – w szczególności w odniesieniu do aplikacji tzw. standalone. W dalszej kolejności, ale jeszcze w tym roku, do naszej aplikacji dołączymy moduł umożliwiający inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz zdalne otwarcie tzw. pierwszego rejestru. Chcąc być elastycznymi, zadbaliśmy również o ergonomię użytkowania aplikacji, w pewnym zakresie będzie ona modułowa, co umożliwi klientom dostosowywanie jej do ich przyzwyczajeń i potrzeb. W miarę rosnącego zainteresowania rynkami zagranicznymi w kolejnych krokach będziemy rozważać możliwość dołączenia notowań on-line z wybranych giełd światowych. Jednym słowem chcemy, aby aplikacja rozwijała się wraz z naszymi klientami.

Obszar finansów on-line to model 24/7- inwestowanie bez ograniczeń, w BM Pekao to już 20 rynków z dostępem do wszystkich instrumentów, branż, sektorów, spółek globalnych i tych niszowych – szerzej nieznanych, a bardzo interesujących. Rozwiązania technologiczne, mobilne zapewnią naszym klientom również możliwość kontroli inwestycji i reagowania na bieżąco. To bardzo ważne ze względu na to, że dla wielu naszych inwestorów kontrola ryzyka inwestycji to istotny element ochrony kapitału. Dla bardzo zaawansowanych klientów dostępna jest aplikacja e-Trader BM Pekao umożliwiająca przeprowadzanie kompleksowej analizy technicznej. Jako czołowy podmiot na rynku w modułach on-line zapewniamy również szereg materiałów Biura Analiz Inwestycyjnych oraz pokrycie analityczne wybranych podmiotów rynku krajowego realizowane we współpracy z GPW.

Podsumowując, jako Pekao obserwujemy i analizujemy globalne trendy i rozwiązania technologiczne. Istotne jest dla nas, aby nie odhumanizować relacji z klientami poprzez narzędzia. Dlatego też w przyszłości będziemy chcieli, aby aplikacja mobilna w module inwestycyjnym aktywnie współdziałała z komunikatorami, chatem, ale również umożliwiała klientom bieżącą ocenę samej aplikacji.

Najnowsze

Najlepszy partner w biznesie

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna wymusza na przedsiębiorcach konieczność odnalezienia się w nowych okolicznościach. To owa umiejętność podążania za nowym,...

Panorama Zarządzania

Wojna w Ukrainie wpłynęła na działalność agencji PR Wybuch wojny w Ukrainie okazał się kolejnym, po pandemii, wyzwaniem dla branży PR-owej. Z...

Panorama Lifestyle

Zaledwie 1 proc. ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego W Polsce nadal zbyt mało par mających małe dziecko dzieli się urlopem...

Panorama Inwestycji

Polskie firmy nie umieją efektywnie komunikować się z inwestorami Główną barierą w pozyskaniu kapitału przez polskie firmy jest brak odpowiedniej komunikacji potrzeb...

Panorama Gospodarki

Będą dopłaty dla gospodarstw ogrzewanych gazem LPG Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych analogiczne do tzw. dodatku...