Advertisement

Menedżer Roku 2021

Menedżer roku to plebiscyt, który na łamach Home&Market pojawia się od lat. Wyróżniamy w nim menedżerów, którzy w ocenie kolegium redakcyjnego wykazują się umiejętnością szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. Szczególnie istotne było to w ostatnim roku naznaczonym pandemią COVID-19. Jak poradzili sobie z koniecznością zmiany systemu pracy? Czy potrafili zintegrować rozproszone zespoły i utrzymać wyniki zarządzanych przez siebie firm na poziomie sprzed pandemii? Osoby, które znalazły się na naszej liście, sprostały tym wyzwaniom i mogą służyć przykładem innym. Zapraszamy do lektury i czerpania inspiracji. 

dr Mariusz Cholewa

prezes Zarządu, BIK

dr Mariusz Cholewa

Uzasadnienie

Za budowanie świadomości znaczenia rejestrów kredytowych. Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku – osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia bankowości i finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdańską Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański. W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek Zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995 -2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa. Od 1998 r. do 2013 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie (Citi Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk menedżerskich, a do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz leasingowej w tym także w spółkach giełdowych. W latach 2012-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej. Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Od 12 maja 2020 r. jest prezesem Zarządu Association of Consumer Credit Information Suppliers, międzynarodowego Stowarzyszenia zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

Robert Dobrzycki

Chief Executive Officer, Panattoni

Robert Dobrzycki

Uzasadnienie

Za niezwykłą skuteczność – w ciągu 15 lat pod kierownictwem Roberta Dobrzyckiego firma zbudowała ponad 8,5 mln m2. powierzchni magazynowej z 20 mln m2. całkowitych zasobów w Polsce, osiągając pozycję lidera nie tylko na rynku krajowym.

Robert Dobrzycki odpowiada za działalność firmy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Holandii, Hiszpanii, Czechach i na Słowacji. W 2005 r. założył w Polsce centralę Panattoni dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast w 2014 r. został mianowany CEO na Europę. W ciągu 15 lat pod kierownictwem Roberta firma zbudowała ponad 8,5 mln m2. powierzchni magazynowej z 20 mln m2. całkowitych zasobów w Polsce, osiągając pozycję lidera nie tylko na rynku krajowym. Panattoni niezmiennie pozostaje najbardziej aktywnym deweloperem na europejskim rynku i zajmuje pierwsze miejsca w rankingach pod względem dostarczonej powierzchni magazynowej  – w 2019 r. firma czwarty raz z rzędu zajęła pierwsze miejsce w Top Developers magazynu PropertyEU. Robert rozpoczynał swoją karierę w Menard Doswell & Co., firmie deweloperskiej z branży przemysłowej, ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i ma tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem.

Beata Drzazga

prezes Zarządu, BetaMed

Beata Drzazga

Uzasadnienie

Za ogromny wkład w budowanie usług opieki medycznej na najwyższym poziomie i biznesową intuicję, u której podstaw leżą pasja i potrzeba dzielenia się z ludźmi tym, co najlepsze.   

Założycielka i prezes Zarządu sześciu firm: BetaMed to największa firma medyczna w Polsce, świadcząca usługi opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej w domu pacjenta. Posiada 91 filii w 11 województwach w Polsce, zatrudnia ok. 3 tys. osób i opiekuje się ok. 6 tys. pacjentów. DRZAZGA CLINIC to ekskluzywna klinika Laseroterapii i Medycyny Estetycznej w Chorzowie. Dono de Scheggia to wyjątkowy salon mody w Katowicach. W portfolio Beaty Drzazgi znajdują się także  Kiniki BetaMed Medical Active Care w Chorzowie, Apomed Centrum Medyczne w Opolu i BetaMed International w USA W Las Vegas. Ekspertka w dziedzinie zarządzania placówką ochrony zdrowia. Prelegentka wielu polskich oraz międzynarodowych konferencji ekonomicznych i medycznych. Laureatka ponad 170 prestiżowych nagród i wyróżnień przyznawanych w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, w tym: Menadżer Roku 2017 w prywatnej ochronie zdrowia wręczony przez Ministra Zdrowia, Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dorota Hryniewiecka-Firlej

prezes Zarządu, Pfizer Polska

Dorota Hryniewicka-Firlej

Uzasadnienie

Za umiejętne łączenie wizji dyrektora generalnego z perspektywy zorientowanej na ludzi. Dla Doroty Hryniewieckiej-Firlej najważniejsi są ludzie. Wierzy ona, że autentyczność powinna być podstawą budowania relacji. Dlatego buduje kulturę integracji, środowisko tolerancji i szacunku dla różnorodności.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Przez wiele lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w głównych firmach farmaceutycznych. Od kilkunastu lat związana z Pfizer, jedną z czołowych firm farmaceutycznych na świecie, gdzie łączy wizję dyrektora generalnego z perspektywą zorientowaną na ludzi. Wyznaje zasadę, że najważniejsi są ludzie i wierzy, że autentyczność powinna być podstawą budowania relacji. Dlatego stara się budować kulturę integracji, środowisko tolerancji i szacunku dla różnorodności zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jej wizja dalszego rozwoju biznesu koncentruje się na umieszczaniu ludzi w centrum wszystkiego, głęboko wierzy, że sukces zapewniają zespoły, a nie jednostki. Takie podejście spowodowało, że została mianowana w europejskich strukturach Pfizer na współprzewodniczącą Rady ds. Różnorodności i Włączenia Społecznego. Pełni kluczowe funkcje przywódcze w głównych organizacjach i stowarzyszeniach branżowych w Polsce. Była wiceprezesem największej organizacji pracodawców – Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie jest również współzałożycielem inicjatywy Human Rights & Business. Aktywnie działa w organizacjach i stowarzyszeniach, takich jak Executive Club, Business Centre Club oraz Forum Dialogu Polsko Żydowskiego.

Roger Hodgkiss

prezes Zarządu, Generali Polska

Roger Hodkiss, Fot: Marek Korlak

Uzasadnienie

Za tworzenie organizacji, która odgrywa aktywną i kluczową rolę na rynku ubezpieczeń, by dzięki ubezpieczeniom jakość życia ludzi ulegała znaczącej poprawie.

Odpowiedzialny za audyt wewnętrzny, prawo, compliance (zapewnienie zgodności z przepisami), ochronę i przetwarzanie danych osobowych, strategię biznesową, sprzedaż masową (sprzedaż bezpośrednią, sieć sprzedaży agencyjnej, sieć sprzedaży dealerskiej, alternatywne kanały dystrybucji, rozwój biznesu detalicznego), marketing, ubezpieczenia korporacyjne (z wyłączeniem produktu) oraz public relations. Dołączył do Generali Polska w listopadzie 2019 r. W latach 2009-2015 Roger był prezesem Link4 i nadzorował przekształcenie Link4 z ubezpieczyciela, wyspecjalizowanego w sprzedaży bezpośredniej w firmę wielokanałową. Po nabyciu Link4 przez PZU został w styczniu 2016 r. powołany do zarządu PZU SA i PZU Życie. Jego głównym obowiązkiem był biznes P&C, zarówno detaliczny, jak i Korpo. W tym czasie również przewodniczył także radom nadzorczym Link4 i TUW PZUW. Przed przyjazdem do Polski był dyrektorem handlowym Intouch Insurance i prezesem AAS Balta na Łotwie – obie spółki z grupy RSA. Ma uprawnienia biegłego rewidenta certyfikowanego w Wielkiej Brytanii.

Agnieszka Isa

dyrektor generalna, Avon

Agnieszka Isa

Uzasadnienie

Za współtworzenie organizacji, której sztandarową wartością jest zaufanie. Zespół Avon chce żyć i pracować w środowisku, w którym liczy się otwartość w kontaktach, gdzie ludzie nie boją się podejmować ryzyka i mogą swobodnie wyrażać swoje zdanie. 

Związana z Avon od 19 lat. Dotychczas zajmowała stanowiska kierownicze w działach marketingu, zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych, a swoją karierę rozpoczęła w polskim oddziale firmy. Pełniła m.in. funkcję dyrektorki marketingu w Johannesburgu w RPA, dyrektorki wykonawczej ds. marketingu na rynki Europy Zachodniej (z siedzibą w Madrycie w Hiszpanii) oraz dyrektorki wykonawczej ds. marketingu w Stambule na Turcję, Afrykę Północną i Bliski Wschód. Ostatnio pracowała w regionie Azji i Pacyfiku –zasiadała tam w zarządach Avon w Szanghaju w Chinach oraz w Manili na Filipinach. Odpowiadała m.in. za zwiększanie udziałów w rynku, budowanie od podstaw nowych zespołów i procesów w klastrze, kierowanie działami marketingu i cyfryzacji, a także modernizację portfolio produktów.

Paweł Kacprzyk

CEO, Nationale-Nederlanden w Polsce

Paweł Kacprzyk

Uzasadnienie

Za budowanie organizacji, dla której priorytetem jest rzetelna obsługa klientów. W dobie pandemii firma wykazała się zorientowaniem na bezpieczeństwo, wprowadzając procedury zapewniające dogodne warunki komunikacji na linii klient – ubezpieczyciel.   

Zanim objął stanowisko prezesa Zarządu spółek Nationale-Nederlanden w Polsce, pracował jako niezależny doradca ds. strategii. Legitymuje się doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej oraz rynku opieki zdrowotnej, co potwierdził przez ostatnie 20 lat, piastując pozycje zarządcze oraz role CEO. W latach 2015-2017 jako CEO spółki PZU Zdrowie oraz dyrektor zarządzający pionu ubezpieczeń zdrowotnych Grupy PZU był odpowiedzialny za rozwój linii biznesowych dedykowanych zdrowiu. Ponadto od 2011 do 2014 r. był CEO oraz prezesem zarządu Grupy Medicover. Jako CEO Nationale-Nederlanden w Polsce skupia się na dalszym wzmacnianiu komercyjnej pozycji Nationale-Nederlanden, jak również na dalszym wzroście biznesu.

Martin Kaczmarski

prezes Zarządu Kaczmarski Group, członek Rady Nadzorczej Krajowego Rejestru Długów

Martin Kaczmarski

Uzasadnienie

Za umiejętne kontynuowanie rewolucyjnych dla rynku idei wdrożonych przez założycieli firmy, nowe działania, które budują jej sukcesy rynkowe oraz wyznaczanie  nowych standardów w biznesie. Głównym celem Kaczmarski Group jest kompleksowe i profesjonalne zabezpieczanie finansów klientów.

Pomysłodawca ChronPESEL.pl – platformy zapewniającej konsumentom ochronę w przypadku wyłudzenia ich danych osobowych oraz NFG – spółki specjalizującej się w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw z sektora MSP w zakresie faktoringu. Głównym celem rozwijanego przez niego biznesu jest ograniczenie ryzyka w relacjach między przedsiębiorcami. Prywatnie miłośnik motoryzacji i kierowca rajdowy. Jako najmłodszy uczestnik w historii rajdu Dakar zajął 9. miejsce w klasyfikacji generalnej, stając się najwyżej sklasyfikowanym do tej pory debiutantem. Laureat nagrody Manager Award 2018, przyznanej przez „Manager Magazine”.

Iwona Kossmann

prezes Zarządu, DCG (Deni Cler)

Iwona Kossmann

Uzasadnienie

Za indywidualizm, znajomość najnowszych trendów, a przy tym bycie „o krok” przed innymi. Marka Deni Cler towarzyszy kobietom od pokoleń, kształtując trendy i wychodząc naprzeciw ich potrzebom. 

W październiku 2019 r. została nominowana na stanowisko prezesa Zarządu Deni Cler Group. Wcześniej była prezesem Revo Technologies. W 2012 r. założyła firmę Kossmann Fashion. Do listopada 2011 r. była prezesem spółki Bonnier Business Polska, wydawcy „Pulsu Biznesu”. W latach 2008-2010 pełniła funkcję prezesa DCG. W latach 2001-2008 zarządzała marketingiem i sprzedażą spółek telekomunikacyjnych w grupie Orange. Od 2001 do 2005 r. pełniła funkcję dyrektora marketingu firmy PTK Centertel, operatora sieci Orange. W 2005 r. została powołana na członka Zarządu ds. marketingu i sprzedaży (2005-2007), a następnie – po przejęciu PTK Centertel przez TP SA – weszła do Zarządu spółki jako członek Zarządu ds. rynku masowego (2007-2008). W latach 2000-2001 pełniła funkcje dyrektora marketingu w Coty Polska. Od 1994 r. zarządzała międzynarodowymi markami w filiach Coty Polska, Coty Hungary, Coty Germany. Karierę rozpoczęła w 1992 r. w Unilever Polska (1992–1994). Od 2014 r. wiceprezes ZPPM Lewiatan (Związek Producentów Przemysłu Mody). Ukończyła Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra nauk ekonomicznych oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Erazmusa w Rotterdamie w Holandii.

Beata Kozłowska-Chyła,

prezes Zarządu, PZU

Uzasadnienie

Za zarządzanie spółką w sposób, który zaowocował w 2020 r. wysoką dynamiką wzrostów na działalności ubezpieczeniowej i portfelem inwestycyjnym odpornym na spowolnienie gospodarcze. Grupa PZU skutecznie buduje swoją rentowność, przy utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży. 

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU, członka Rady Nadzorczej TFI PZU i PTE PZU oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Lotos. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Piotr Kozłowski

dyrektor Biura Maklerskiego Pekao

Piotr Kozłowski

Uzasadnienie

Za dostarczanie inwestorom najwyższej jakości usług maklerskich. Kompleksowa oferta gwarantuje klientom możliwość inwestowania na rynku akcji, derywatów (finansowe kontrakty terminowe i opcje), obligacji, a także rynku niepublicznym.

Ukończył Wydział Finansów i Statystyki oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w programie EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Z polskim sektorem fi nansowym i bankowym związany od ponad 20 lat. Od 1996 r. związany jest z Bankiem Pekao. Pracę rozpoczął jako ekspert w departamencie obsługi podmiotów gospodarczych. W kolejnych latach zajmował stanowiska: zastępcy dyrektora departamentu bankowości przedsiębiorstw (1997-1998), dyrektora biura rozwoju i analiz (1998-2000), dyrektora wydziału wsparcia i budżetowania w pionie bankowości korporacyjnej i międzynarodowej (2000-2001), dyrektora departamentu planowania i controllingu w pionie bankowości indywidualnej (2002-2004). W latach 2004- 2008 jako dyrektor departamentu sprzedaży w pionie bankowości indywidualnej odpowiadał za realizację planów sprzedaży i wyniki pionu. W latach 2009-2018 pełnił funkcję członka Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. W październiku 2019 r. został powołany w skład zarządu na stanowisko wiceprezesa zarządu, a od stycznia 2021 r. pełni funkcję prezesa zarządu Pekao Investment Management. Ponadto pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking oraz członka komitetu ds. ryzyka w KDPW_ CCP. Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich jako członek Rady IDM. Na stanowisku dyrektora Biura Maklerskiego Pekao (wcześniej Domu Maklerskiego Pekao) stoi od stycznia 2009 r.

Rafał Krajewski

dyrektor generalny, GEFCO Polska

Rafał Krajewski, foto: Dariusz Iwanski

Uzasadnienie

Za sprawne zarządzanie firmą, która tworzy trwałe rozwiązania logistyczne i jest w czołówce największych firm TSL. Do sukcesu GEFCO Polska przyczyniła się nie tylko praca doświadczonego zespołu, ale również stawianie na partnerskie relacje w kontaktach z klientami.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze logistyki dla branży motoryzacyjnej  i przemysłu, które zdobywał w międzynarodowym środowisku biznesowym. Od kilkunastu lat kieruje firmami zajmującymi czołowe pozycje wśród operatorów logistycznych w Europie. Bezpośrednio zarządzał jednostkami w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie. Swoją karierę rozpoczął w CAT Cargo Logistics Polska, awansując do pozycji dyrektora generalnego CAT Cargo Logistics na region Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2015 r. jest dyrektorem generalnym GEFCO Polska, a od czterech lat dodatkowo zarządza oddziałem ukraińskim. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy z ludźmi ceni sobie autentyczność, swobodę myślenia oraz zdolność do racjonalnego ryzyka. Miłośnik  jazdy na rowerze i słuchania audiobooków. Interesuje się architekturą, a w wolnym czasie lubi podróżować, odkrywając piękno nowych miejsc oraz ich ofertę kulinarną.

Marek Kulczycki

prezes Zarządu, Nest Bank

Marek Kulczycki

Uzasadnienie

Za tworzenie uczciwych produktów finansowych, na których zawsze można polegać, zapewnią naszym klientom i ich bliskim spokój oraz poczucie bezpieczeństwa.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971-1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980-1986). Następnie był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987- 1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD i organizacjami gospodarczymi. W 1991 r. mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 r. rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 kwietnia 1995 r. prezes zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku i Fortis Bank Polska. Od 2002 do 2009 r. prezes Zarządu Deutsche Bank PBC. Od 2010 do 2014 r. członek Rady Nadzorczej tego banku. Od 2011 r. adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz kolejno: dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, dziekan Wydziału Biznesu, prorektor ds. współpracy z biznesem i relacji międzynarodowych. Od 2015 r. do lutego 2016 r. rektor uczelni Vistula. Obecnie prezes zarządu Nest Bank.

Ewa Małyszko

prezes Zarządu, PFR TFI

Ewa Małyszko

Uzasadnienie

Za łączenie w praktyce zarządzania pasji, dyscypliny i wyobraźni strategicznej. Ewa Małyszko nie tylko efektywnie zarządza towarzystwem funduszy inwestycyjnych, lecz także aktywnie angażuje się w działania mające na celu promowanie edukacji finansowej, odpowiedzialnego przywództwa i nowych technologii, które mogą być kluczem do sukcesu w restarcie gospodarki. W tym zakresie wykorzystuje nowe media, tworząc wartościowe treści oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Menedżerka z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Zarządzała instytucjami takimi jak: PKO BP Bankowy PTE, KGHM TFI, SEB TFI. Współautorka projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie, edukację finansową oraz nowe technologie w sektorze finansowym. Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji. Jest członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA.

Marcin Nedwidek

prezes Zarządu, UNIQA Polska

Marcin Nedwidek

Uzasadnienie

Za sprawne koordynowanie procesu połączenia się z firmą ubezpieczeniową AXA. Razem spółki stworzyły 5. co do wielkości grupę ubezpieczeniową w Polsce, ze wszechstronną ofertą dla osób prywatnych i rodzin, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i ich mieszkańców. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA na London Business School. W UNIQA oprócz roli prezesa odpowiada też za detaliczny biznes ubezpieczeń majątkowych i na życie. Do AXA dołączył w 2018 r. Pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora obszaru klienta indywidualnego w części majątkowej. Wcześniej związany był z The Boston Consulting Group, gdzie odpowiadał za rozwój praktyki ubezpieczeniowej BCG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pracował też dla innej międzynarodowej firmy konsultingowej oraz banku inwestycyjnego w Londynie. W 2020 r. zdobył tytuł Finansisty Roku przyznawany przez redakcję Gazety Finansowej.

Tomasz Olenderek

dyrektor generalny, Fresh Logistics Polska

Tomasz Olenderek

Uzasadnienie

Za kompleksową obsługę logistyczną produktów świeżych wymagających zachowania właściwej temperatury. Odpowiedzialność, terminowość, eksperckość w połączeniu z pasją do logistyki są gwarantem świeżości i dobrej jakości produktów na sklepowej półce.

Tomasz Olenderek jest absolwentem poznańskich uczelni – Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku filologia germańska oraz Podyplomowego Studium na Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie „Zarządzania finansami i strategii przedsiębiorstw”. Z Grupą Raben jest związany od 1996 r. Od 2002 r. kieruje działaniami firmy Fresh Logistics Polska, a od 2005 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu. Przez wszystkie lata działalności Grupy Raben brał udział w strategicznym rozwoju spółki zajmującej się kompleksową usługą logistyczną produktów świeżych wymagających temperatury kontrolowanej. Był zaangażowany w tworzenie nowych oddziałów, restrukturyzację czy wdrażanie innowacyjnych technologii. Od 2016 r. aktywnie realizuje programu doskonalenia biznesu Better Every Day, oparty na filozofii lean managament. Obecnie zarządzana przez niego firma zatrudnia ponad 600 pracowników, w 8 lokalizacjach, dysponuje niemal 60 tys. m2 powierzchni magazynowej z kontrolowaną temperaturą oraz 550 środkami transportu.

Radosław Olszewski

prezes Zarządu, DM BOŚ

Radosław Olszewski

Uzasadnienie

Za stworzenie kompleksowej oferty najwyższej jakości produktów inwestycyjnych. DM BOŚ to ponad 25 lat doświadczenia na polskim rynku kapitałowym.

Radosław Olszewski związany jest z rynkiem kapitałowym od początku jego powstania, a od 1992 r. wpisany jest na listę maklerów papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju. Był współzałożycielem Domu Maklerskiego BOŚ, a od 1996 r. pełni funkcję prezesa Zarządu. Radosław Olszewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menedżerskich a także podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej. Radosław Olszewski był wieloletnim członkiem Zarządu i Rady Izby Domów Maklerskich, a obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady IDM.

Pat Romanek

członek Zarządu, Butcher’s Pet Care

Pat Romanek

Uzasadnienie

Za wsparcie w budowaniu najpiękniejszych relacji między zwierzętami i ich właścicielami, których podstawą są zdrowie i dobre samopoczucie oparte na świadomym i odpowiedzialnym żywieniu. Dzięki takiemu podejściu  firma utrzymała wzrost sprzedaży w okresie pandemii i Brexitu. 

Praktyk biznesu od ponad 25 lat, doradzała w polskich i międzynarodowych koncernach, przygotowując zespoły do zmiany i wspierając rozwój marek. Zorientowana na wyniki, ze sprawdzoną umiejętnością rozwijania zespołów w celu maksymalizacji rentowności i wzrostu wartości firmy. Od ponad 10 lat zarządza oddziałem brytyjskiej spółki w Polsce, odpowiadającym za sprzedaż międzynarodową. Przygotowała oraz wdrożyła strategię, która pozwoliła firmie wejść na ponad 25 rynków w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz przekształcić tym samym lokalną brytyjską markę w międzynarodową. Przez ostatnie dwa lata zajmowała się Chinami oraz przygotowaniem spółki do wejścia na rynki azjatyckie, organizując m.in. operacje logistyczne i sprzedażowe. Wierzy, że innowacyjność oraz gotowość do rozwoju nowych obszarów biznesu to jedne z najważniejszych cech lidera.

Paweł Sapek

Senior Vice President, Regional Head na region Europy Środkowej, Prologis

Paweł Sapek

Uzasadnienie

Za dostarczanie nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce i Europie Środkowej, dzięki którym logistyka w całym naszym regionie może się skutecznie rozwijać. Za tworzenie parków logistycznych, w których producenci i dystrybutorzy mogą rozszerzać swoją działalność oraz zapewniać swoim pracownikom komfortowe warunki pracy. Za wsparcie społeczności lokalnych w trudnym czasie pandemii i za stałą troskę o środowisko naturalne.

Dołączył do Prologis w 2015 r. i ciągu zaledwie kilku lat w znaczący sposób przyczynił się do wzmocnienia pozycji firmy w regionie, zwiększając koncentrację na potrzebach klientów i tworząc z nimi długotrwałe, partnerskie relacje. Jako szef Prologis w Europie Środkowej, jest odpowiedzialny za stabilne przywództwo zespołu i wprowadzanie regionu na nowe ścieżki rozwoju. Sprawuje nadzór nad działalnością inwestycyjną i operacyjną Prologis w Europie Środkowej oraz nad całym portfolio w regionie (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) o łącznej powierzchni 4,2 mln metrów kwadratowych.  W ostatnim roku, w pełnym niepewności i wymagającym czasie, firma pod jego przewodnictwem utrzymała stabilną pozycję na rynku, cały czas zapewniając przy tym pełne wsparcie pracownikom, klientom oraz partnerom biznesowym, nie zapominając także o najbardziej potrzebujących. Mimo pandemii firma z sukcesem zakończyła akcję charytatywną Dock Doors of Giving, a w jej efekcie materialną pomoc otrzymały lokalne organizacje.

Dariusz Sapiński

prezes Zarządu, Grupa MLEKOVITA

Dariusz Sapiński

Uzasadnienie

Za efektywne zarządzanie firmą, dzięki któremu MLEKOVITA stała się najcenniejszą marką polskiego sektora produkcyjnego i żywnościowego oraz największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej, która obecnie liczy 21 zakładów produkcyjnych, 32 własne centra dystrybucyjne oraz 138 sklepów firmowych Mlekovitka oraz 2 sklepy internetowe: mlekovitka.pl z szerokim asortymentem produktów i sba.com.pl  z ofertą dla osób aktywnych.

Największy autorytet branży mleczarskiej. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem i wyjątkową intuicją biznesową, skuteczny strateg, prekursor innowacyjnych rozwiązań. Twórca sukcesu marki MLEKOVITA – to on w 1992 r. opracował jej logo i nadał nazwę MLEKOVITA, wyróżniając się tym samym z szeregu okręgowych spółdzielni mleczarskich i wskazując innym nowatorski kierunek rozwoju. Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję polskości oraz patriotyzmu gospodarczego. Laureat licznych prestiżowych nagród i tytułów, w tym państwowych (m.in. Brązowego Krzyża Zasługi, Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski) oraz biznesowych (m.in. Businessmena Roku, Najbardziej Szanowanego Szefa Firm Produkcyjnych w Polsce, Indywidualności Roku, Agrobiznesmena Roku, Medalu „Zasłużony dla eksportu”).

Joanna Seklecka

prezes Zarządu, eService

Joanna Seklecka

Uzasadnienie

Za umiejętne wykorzystywanie własnego doświadczenia zawodowego w budowaniu mocnej pozycji eService. Spółka ma 20-letnie doświadczenie w akceptacji oraz rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dla stacjonarnych i mobilnych punktów usługowo-handlowych oraz sklepów internetowych.  Prawie co druga transakcja płatnicza rozliczana jest przez eService, co zapewnia firmie pozycję lidera w branży.

Joanna Seklecka jest znaną postacią rynku płatności bezgotówkowych, laureatką licznych nagród i wyróżnień, wśród których wymienić można m.in. tytuł najbardziej wpływowej kobiety branży płatniczej 2020 czy dwukrotnie nadany tytuł Osobowość Roku Świata Bezgotówkowego Cashless Congres. W styczniu 2020 r. została jednogłośnie wybrana przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych. Jest absolwentką SGH w Warszawie oraz studiów doktoranckich na kierunku zarządzania. Ukończyła elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Buisness. Karierę w eService rozpoczynała w 2004 r. jako dyrektor departamentu fi nansów i księgowości, a następnie, już jako wiceprezes Zarządu odpowiadała za obszar biznesu i fi nansów eService, należącej do PKO Banku Polskiego. Koordynowała wejście spółki do notowanej na NASDAQ Grupy EVO Payments. Objęła w niej stanowisko General Manager’a na Polskę, a w 2017 r. stanowisko prezesa Zarządu eService, w którym odpowiada też za obszar CEE Grupy EVO.

Tomasz Suchański

prezes Zarządu, CEO, Żabka Polska

Tomasz Suchański

Uzasadnienie

Za działanie w zgodzie z hasłem przewodnim marki, czyli tworzenie wartości, poprzez upraszczanie ludziom życia.  Żabka to sieć małych i wygodnych sklepów, każdego dnia odpowiadająca na potrzeby milionów klientów. Przez 23 lat obecności na polskim rynku firma ugruntowała pozycję lidera segmentu modern convenience. Ideą funkcjonowania sieci jest bliskość i wygoda klientów, którzy w 7 tys. placówek mogą zrobić szybkie zakupy, skorzystać z bogatego pakietu usług czy zjeść szybką przekąskę na ciepło serwowaną w ramach Żabka Café.

Z handlem spożywczym związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Karierę rozpoczynał w działach finansowych, następnie zajmował się portugalskimi sieciami Grupy – supermarketami Pingo Doce oraz hipermarketami Feira Nova. Od 2003 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego sieci hurtowni Recheio. W 2005 r. wrócił do Polski i objął stanowisko dyrektora operacyjnego spółki Jeronimo Martins, odpowiedzialnego za region centralny. W 2007 r. wszedł do zarządu firmy, obejmując stanowisko dyrektora finansowego. W latach 2011-2014 pełnił obowiązki dyrektora generalnego sieci Biedronka, po czym ponownie pracował w międzynarodowych strukturach firmy. Znalazł się w gronie laureatów plebiscytu dla najbardziej autentycznych przywódców „BrandMe CEO” organizowanego przez magazyn Forbes, a także został wyróżniony prestiżową nagrodą „CEO of the Year” w ramach konkursu The Heart Corporate Innovation Awards 2019. W 2020 r. został doceniony przez kapitułę konkursu za efektywne wprowadzenie firmy w proces transformacji cyfrowej. Ukończył specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent amerykańskiego Stanford University i międzynarodowej INSEAD Business School.

Karolina Szmidt

prezes Zarządu, dyrektor personalna, Henkel Polska

Karolina Szmidt, zdjęcie: Dariusz Iwanski

Uzasadnienie

Za bycie pierwszą w historii polskiego oddziału firmy Polką, która stoi na jej czele. Łączy rolę prezes Zarządu ze swoją dotychczasową funkcją dyrektor działu HR w Polsce i w regionie North-East Europe. 

Karolina Szmidt jako dyrektor działu HR odpowiada za rozwijanie i wdrażanie strategii firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Estonii, Litwie i Łotwie. Ma za sobą dwudziestoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych organizacjach, z czego większość na stanowiskach kierowniczych, między innymi w firmach SC Johnson, Royal Unibrew Polska i Skanska. Z Henklem związana jest od 2015 r., kiedy to objęła stanowisko dyrektor działu HR w Polsce i regionie Północ-Wschód.

Maciej Trybuchowski

prezes Zarządu, KDPW i KDPW_CCP

Maciej Trybuchowski

Uzasadnienie

Za regularne wprowadzanie rozwiązań wykorzystujących nowe technologie. Jednym z nich jest udostępnienie rynkowi w 2021 r. usługi eVoting-board, służącej przeprowadzaniu głosowań podczas zdalnych posiedzeń zarządów i rad nadzorczych. Inne wprowadzone w ostatnich latach usługi to: aplikacja umożliwiająca udostępnianie spółkom informacji o ich akcjonariuszach, automatyzacja procesu nadawania kodów ISIN, FISN i CFI, uruchomienie nowego portalu prezentacji danych statystycznych, aplikacja eVoting, która umożliwia akcjonariuszom zdalne głosowanie na walnych zgromadzeniach.

W 2018 r. objął funkcję prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od roku 2019 – prezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Karierę zawodową rozpoczynał w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie w latach 1989-1990 był radcą w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów.  W latach 1995-2002 dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie dyrektor zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao. W latach 2003-2012 dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od roku 2013 do 2014 dyrektor, a następnie wiceprezes IDM. W latach 2015-2017 prezes Domu Maklerskiego Banku BPS, a w latach 2017-2018 prezes PGE Dom Maklerski. Współautor podręcznika „Zarządzanie – teoria i praktyka” pod red. prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2004 r. działał w Izbie Domów Maklerskich. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School oraz licznych międzynarodowych programów edukacyjnych.

Radosław Woźniak

prezes Zarządu, EFL

Radosław Woźniak

Uzasadnienie

Za konsekwentne poszerzanie zakresu rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 r. współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Doradztwa Finansowego i Pośrednictwa Business Development Institute. Karierę zawodową rozpoczął jako przedsiębiorca i współwłaściciel małej firmy z sektora IT. Następnie pracował w Getin Service Provider jako wiceprezes zarządu. Od 2003 r. związany z  EFL. Pracę w EFL rozpoczął od stanowiska Project Managera odpowiedzialnego za współpracę z zewnętrznymi instytucjami finansowymi. Następnie został zastępcą dyrektora sprzedaży odpowiedzialnym za projekt współpracy z PSA zarówno z ramienia EFL, jak i CA Bank Polska. W latach 2005-2010 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego linii biznesowych retail leasing i auto finance. Od stycznia 2010 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. W maju 2018 r. objął funkcję prezesa zarządu EFL Finance – spółki zajmującej się dystrybucją produktów Grupy EFL oraz będącej agentem ubezpieczeniowym. Od 3 września 2019 r. pełni funkcję prezesa zarządu EFL. Radosław Woźniak jest członkiem Rady Nadzorczej Carefleet, członkiem Rady Nadzorczej Eurofactor Polska i członkiem Rady Nadzorczej CA Leasing Serbia.

Najnowsze

Panoramy nieruchomości

Od przyszłego roku mogą zniknąć pozwolenia na budowę domów Nowelizacja Prawa budowlanego, która ma zacząć obowiązywać w przyszłym roku, ma uprościć...

Panoramy lifestyle

W Polsce kobiety stanowią tylko 13 proc. kadry chirurgicznej Chirurgia wciąż nie wykorzystuje potencjału kobiet – stanowią one tylko nieco ponad...

Panoramy inwestycje

Mazowsze będzie mieć do wykorzystania ponad 9 mld zł z nowej perspektywy UE Zielona transformacja, odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny,...

Panoramy gospodarka

Budżet państwa traci prawie 800 mln zł na szarej strefie w branży hazardowej online W ubiegłym roku firmy oferujące online...

Panoramy prawo

Lasy Państwowe zapowiadają rezygnację z ważnego międzynarodowego certyfikatu Certyfikat FSC jest gwarantem zrównoważonej gospodarki leśnej. Informuje potencjalnego klienta, że –...