Praca zdalna 2.0, czyli niespodziewana ewolucja

Rok 2020 przyniósł fundamentalne zmiany w naszym życiu, począwszy od sposobu komunikacji i porozumiewania się z innymi osobami, poprzez formy spędzania wolnego czasu i codzienne nawyki zakupowe, aż po sposób wykonywania pracy.

Hubert Kowalski, konsultant, Déhora

raca zdalna w roku 2019 wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że nastąpiła pewna ewolucja, a dla niektórych branż i sektorów gospodarki nawet rewolucja. Dlatego warto postawić sobie ważne pytania. Jak zmieniła się praca w systemie home office? Czy pracownicy dobrze się odnajdują w warunkach nowej rzeczywistości i jak to na nich wpływa?

Technologiczny przewrót

Znaczna cześć osób aktywnych zawodowo w marcu 2020 r., a więc w momencie wybuchu pandemii COVID-19, przeszła natychmiast w tryb pracy zdalnej. Tak nagła zmiana wymusiła duży wzrost popularności narzędzi online, które wcześniej były wykorzystywane sporadycznie. Wiele osób pracę zdalną wciąż traktowało okazjonalnie, raczej jako egzotyczną odskocznię od pracy w biurze. Dla większości pracowników przejście na taką formę pracy było szokiem, zwłaszcza w kontekście zamknięcia szkół, a w konsekwencji przymusu pracy z domu z dziećmi. Z miesiąca na miesiąc praca zdalna stała się nową rzeczywistością, wymuszając szybkie dostosowanie się większości ludzi do takiej rzeczywistości. Nastąpiła ewolucja w podejściu do nowej formy pracy, wiele osób postrzegało ją jako pewną tymczasową, incydentalną konieczność. Dziś widzimy w niej standard i stałość.

Nowy styl pracy

W marcu 2020 r., ciągu zaledwie tygodnia, platforma MS Teams pozyskała 12 mln nowych użytkowników. Jeszcze w styczniu wszystkich użytkowników zarejestrowanych na platformie było zaledwie 8 milionów. Skala zmiany technologicznej i społecznej w efekcie pandemii każe przypuszczać, że praca zdalna zostanie na stałe wpisana do życia codziennego jako jedna z normalnie postrzeganych form współpracy zawodowej pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Najważniejsze zmiany, które powinni obecnie wdrożyć pracodawcy, to aktualizacje regulaminów pracy, zapewnienie pracownikom komfortu pracy z domu czy wreszcie wdrożenie dodatkowych narzędzi technologicznych ułatwiających tę pracę. Wielu większych pracodawców ogłosiło stopniowy powrót do biur dopiero w 2022 r., jednak inni zrezygnują z przestrzeni biurowych na stałe. Powrót do biur przestrzeni dla części z nas może więc nie nastąpić, do czego należy przygotować pracowników.

Niebezpieczeństwa zdalnej
ewolucji

Poza oklepanym problemem z utrzymaniem work-life balance w pracy zdalnej z domu, każdy z nas może doświadczyć wielu innych efektów ubocznych związanych z przymusową izolacją i nowym, narzuconym przez sytuację pandemiczną stylem pracy. Najważniejszym niebezpieczeństwem w takiej sytuacji są problemy związane z naszym zdrowiem mentalnym. Utrata motywacji do pracy, znużenie czy brak kontaktów społecznych może doprowadzić do wielu groźnych zaburzeń, w tym stanów lękowych i depresyjnych. W związku z realnym zagrożeniem negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia psychicznego pracowników, pracodawcy powinni zwrócić uwagę na zachowania, które są kluczowe dla jak najefektywniejszego wykonywania pracy przez pracowników w nowej rzeczywistości. Wiemy, że jednym z najważniejszych czynników utrzymania wysokiej efektywności pracy jest motywacja. Aby ją utrzymać w zespole na wysokim poziomie, potrzebni są wspierający go zespół menedżerowie, którzy przez rozmowę, zrozumienie i pozytywne podejście pozwolą pracownikom rozwinąć skrzydła w nowej sytuacji. Ponieważ nie ma przewodnika, jak radzić sobie ze zmianami wywołanymi przez pandemię koronawirusa COVID-19, menedżerowie potrzebują zaś pomocy w zrozumieniu, jak motywacja wpływa na ich zespoły w różny sposób i jak mogą je wspierać w kontekście pracy zdalnej. W nowoczesnym środowisku pracy, w którym zmiana wydaje się być jedyną stałą rzeczą, niezwykle ważne jest, aby organizacje udzielały menedżerom wsparcia, którego potrzebują, by wpływać pozytywnie na wyniki ich zespołów.

Najnowsze

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MARKETINGU SMB: Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej przyniesie negatywne skutki dla całego biznesu

Zaproponowany ostatnio projekt nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej zawiera propozycje zmian prawa, które przyniosą daleko idące oraz negatywne skutki nie tylko dla branży marketingu oraz e-commerce, ale generalnie dla całego biznesu.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii i Krajowa Izba Klastrów Energii podpisały list intencyjny

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podpisały list intencyjny. Podczas spotkania powzięto decyzję o zacieśnieniu współpracy oraz intensyfikacji działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Łamiąc stereotypy

nie można stwierdzić, że kobiecy i męski styl zarządzania jest taki sam. Bardzo często kobiety w większym stopniu wykorzystują swoją inteligencję emocjonalną oraz empatię, co umożliwia im utożsamienie się ze swoimi pracownikami, członkami zespołu. - mówi Joanna Olszewska, prezes BPO Network.

Kobiety i mężczyźni w jednym zespole to wspaniała wymiana energii!

Kobiety i mężczyźni w jednym zespole to wspaniała wymiana energii - mówią Mariusz Budrowski i Agnieszka Juncewicz, współautorzy projektu „Odmładzanie na Surowo”.

CHCIAŁABYM DOPROWADZIĆ DO ZNIESIENIA KRZYWDZĄCEGO ZAKAZU PRACY NA ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM

Kobiecy styl zarządzania nie różni się od męskiego niczym. Jeśli jesteśmy profesjonalistami, zarządzamy tak samo. Liczy się fachowość i zaangażowanie. Można oczywiście mówić, że kobiety bywają bardziej empatyczne niż mężczyźni, ale nie jest to regułą. - mówi Agnieszka Oczkowska, mama trójki niepełnosprawnych dzieci, z wykształcenia prawniczka, z powołania Superbohaterka.