Advertisement

Raport 25 top menedżerów w finansach

Czy zastanawiacie się Państwo czasem, w czyich rękach są Państwa pieniądze? Kto zarządza spółkami, którym powierzacie swoje oszczędności, od których pożyczacie pieniądze, dzięki którym finansujecie swoje inwestycje? Czy w ogóle ma to jakieś znaczenie? Niektórzy z nas uważają, że liczy się renoma instytucji, a nie to, kto akurat jest jej prezesem. Jednak idąc za myślą, że to ludzie tworzą firmy, warto może poznać tych, którzy te firmy tworzą? Chcąc Państwu przybliżyć ich sylwetki, cyklicznie prezentujemy listę 25 Menedżerach w Finansach. Dowiecie się Państwo dzięki niej, jakimi ścieżkami zawodowymi szli obecnie zarządzający instytucjami finansowymi w Polsce, co osiągnęli i jakie cele stawiają sobie, jeśli chodzi o rozwój zarządzanych spółek. W naszej ocenie to cenne informacje, które pozwolą Państwu spojrzeć na instytucje finansowe z trochę innej, bardziej ludzkiej perspektywy.

Stanisław Atanasow
prezes Zarządu, Eurofactor Polska

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą faktoringową związany od 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak FORIN – firmie faktoringowej Banku Millennium – jednej z pierwszych na polskim rynku firm faktoringowych, w której piastował stanowisko szefa zespołu marketingu firmy. Członek zespołu tworzącego BZWBK Faktor, spółki faktoringowej banku Santander, jako dyrektor sprzedaży, a później jako dyrektor projektów strategicznych, był odpowiedzialny m.in. za opracowanie modelu biznesowego, strategię rynkową firmy, stworzenie struktur oraz opracowanie i wdrożenie produktów faktoringowych. Karierę zawodową kontynuował w Hilton–Baird Polska, sprawując funkcję dyrektora i członka Zarządu. Od czerwca 2011 r. jest prezesem Zarządu Eurofactor Polska (poprzednio Credit Agricole Commercial Finance Polska) spółki faktoringowej należącej do Grupy EFL. Odpowiadał za zbudowanie spółki i uruchomienie działalności operacyjnej. Jest autorem licznych publikacji na temat faktoringu w polskiej prasie specjalistycznej.

Krzysztof Bachta
prezes Zarządu, Alior Bank

Przed powołaniem do zarządu, od 2017 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii i rozwoju w Grupie PZU. Odpowiedzialny był za nadzór nad segmentem bankowym w grupie oraz transakcje fuzji i przejęć, w tym za projekt nabycia akcji Banku Pekao. Współtwórca strategii „Nowe PZU”, gdzie zajmował się m.in. monitorowaniem wyników finansowych oraz pozycji rynkowej banków. Jako dyrektor Biura Strategii i Projektów w latach 2011 – 2016 odpowiadał za kształtowanie strategii całej Grupy PZU oraz jej wdrażanie. Wcześniej, przez trzy lata, związany był z The Boston Consulting Group, gdzie doradzał czołowym bankom w Polsce w zakresie tworzenia, planowania i wdrażania strategii. Realizował także projekty związane z wdrażaniem inicjatyw wzrostowych w bankach detalicznych, budową modeli ryzyka kredytowego oraz analiz związanych z potencjalnymi przejęciami. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. w Ernst&Young Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom CEMS Master in International Management uzyskany na Universita’ Luigi Bocconi w Mediolanie. Ukończył Advanced Management Program na IESE Business School University of Navarra.

Bogusław Białowąs
prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska

Ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w bankowości. Od 2017 r. związany z Bankiem Ochrony Środowiska, gdzie nadzorując aktualizację Ramowej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2020, wprowadził bank na ścieżkę systematycznego wzrostu oraz umocnił jego pozycję w zakresie finansowania przedsięwzięć w dziedzinie ekologii i efektywności energetycznej. Wcześniej przez wiele lat (2002 – 2017) pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował politykę restrukturyzacyjną i windykacyjną. Od 2010 r. odpowiadał ze strony BGK za projektowanie i wdrażanie rządowych programów mieszkaniowych – „Rodzina na swoim” i  „Mieszkanie dla Młodych”. W latach 1995 – 2010 organizował i nadzorował działanie komórek kredytów trudnych m.in. we wspomnianym już  Banku Gospodarstwa Krajowego a także w Bud-Banku, Prosper Banku oraz spółce Kredyt Trade (Grupa Kredyt Banku). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. W 2014 r. nagrodzony Odznaką Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dariusz Daniluk
prezes Zarządu, Idea Money

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe ukończył w zakresie międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii (1993 – 1994). Od marca 2016 r. prowadził własną działalność gospodarczą i m.in. doradzał w zakresie zarządzania i finansów, a ponadto zasiadał jako członek rady nadzorczej spółki giełdowej Relpol oraz rady nadzorczej TFI Altus. Wcześniej był m.in. prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska, prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, a także członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy Harvard Business Review. Od 1994 r. związana z Grupą Banku Zachodniego WBK. Kierowała wdrożeniem strategicznych projektów, między innymi wprowadzeniem nowego modelu oddziału, bankowości elektronicznej MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Od 2005 r. kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, a w 2008 r. objęła funkcję członka, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Od 2012 r. odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji” i objęła stanowisko dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Po skutecznej realizacji wielu strategicznych projektów w 2015 r. została członkiem zarządu BZ WBK. W 2016 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To państwowy bank rozwoju, który inicjuje i wdraża programy służące rozwojowi gospodarczemu i polepszaniu jakości życia w Polsce. Beata Daszyńska-Muzyczka przygotowała nową strategię BGK, która skupia się na realizacji działań przewidzianych w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. W ostatnim czasie jest zaangażowana w inicjatywę Trójmorza, głównie w proces tworzenia Funduszu Trójmorza. Ma on finansować infrastrukturę w państwach Trójmorza, aby wspierać integrację i spójność gospodarczą UE.

Michał Gajewski
prezes Zarządu / Chief Executive Officer,
Santander Bank Polska

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiował też na uczelniach: Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Z sektorem bankowym związany jest od 1992 r. Na początku swojej kariery, w latach 1992 – 2008, zawodowo związany był z Grupą Kapitałową WBK, a następnie Bankiem Zachodnim WBK, zajmując szereg funkcji począwszy od pracy w oddziale banku, poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji członka Zarządu Banku Zachodniego WBK, odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ, w którym nadzorował obszar biznesu detalicznego i bankowości dla małych firm (SME) oraz pion klienta korporacyjnego. W 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millennium. Początkowo, w latach 2012 – 2015, był dyrektorem makroregionalnym w pionie bankowości detalicznej, następnie w 2015 r. został powołany na stanowisko członka zarządu ds. detalu. W 2016 roku Michał Gajewski został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska)

Zbigniew Jagiełło
prezes Zarządu, PKO Bank Polski

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Zanim objął stanowisko prezesa zarządu PKO Banku Polskiego, przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI. Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Martin Kaczmarski
prezes Zarządu Kaczmarski Group

Z wykształcenia logistyk.
Od 2015 roku współwłaściciel i prezes Zarządu Kaczmarski Group. Zarządzając grupą firm (m.in. Krajowym Rejestrem Długów, Kaczmarski Inkasso, Via Lex) doprowadził do umocnienia ich pozycji rynkowej i wzrostu przychodów o 50%. M.in. dzięki uatrakcyjnieniu oferty produktowej wspierającej kompleksowe zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Inwestuje w zarządzanie danymi, widząc w tej branży jedną z kluczowych dziedzin gospodarki XXI wieku, decydującą o jej rozwoju. Otwarty na innowacje. Od 2016 roku rozwija działalność NFG – fintechowego start-upu faktoringowego, oferującego pierwszą w Polsce w pełni internetową usługę finansowania faktur dla mikroprzedsiębiorców. W 2018 roku uruchomił ChronPESEL.pl – platformę pomagającą unikać konsumentom konsekwencji związanych z wyłudzeniami na skradzione im dane osobowe.
Zatrudnia 1000 osób.

Agnieszka Kłos,
prezes Zarządu, Provident Polska

Agnieszka Kłos posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze finansowym. Pracę w Provident Polska rozpoczęła w 2007 r. Od 2016 r. była członkiem zarządu i zajmowała stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Obsługi Klienta. Wcześniej Agnieszka pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, a także była Dyrektorem Departamentu Finansów. Zanim dołączyła do Provident Polska swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Ernst & Young Audit z którą była związana przez ponad 8 lat i w angielskiej firmie Greig Middleton zajmującej się doradztwem i usługami maklerskimi. Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada kompetencje biegłego rewidenta i FCCA. Prezesem Provident Polska jest od stycznia 2018 r. Objęła to stanowisko, jako pierwsza kobieta i pierwsza Polka. Agnieszka Kłos jest także członkiem Rady Pracodawców RP, a jednocześnie przewodniczą platformy „Kierunek: Kobieta Biznesu”, działającej przy tej organizacji.

Michał Krupiński
prezes Zarządu, Bank Pekao

Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Zdobył z wyróżnieniem dyplom studiów eksperckich w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Ukończył program MBA na Columbia University Graduate School of Business, studiował także na Harvard University. W okresie od 15 czerwca 2017 r. do 6 listopada 2017 r. Michał Krupiński pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku kierującego pracami Zarządu. Od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. był prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. W latach 2016-2017 jako przewodniczący Rad Nadzorczych kierował pracami Rady Nadzorczej PZU Życie oraz Rady Nadzorczej Alior Banku. W 2011 r. został prezesem Zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Wcześniej w latach 2008-2011 pełnił funkcję Alternate Executive Director – członka rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. W latach 2006 – 2008 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski.

Marek Kulczycki
prezes Zarządu, Nest Bank

Doktor nauk ekonomicznych (1976 r.), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971 – 1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980 – 1986). Następnie był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987 – 1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD i organizacjami gospodarczymi. W 1991 r. mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.
W maju 1992 r. rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 kwietnia 1995 r. prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku i Fortis Bank Polska S.A. Od 2002 do 2009 r. prezes Zarządu Deutsche Bank PBC. Od 2010 do 2014 r. członek Rady Nadzorczej tego Banku.
Od 2011 r. adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz kolejno: dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, dziekan Wydziału Biznesu, prorektor ds. Współpracy z Biznesem i Relacji Międzynarodowych. Od 2015 do lutego 2016 r. rektor Uczelni Vistula. Obecnie prezes Zarządu Nest Bank.

Agnieszka Kułton
członek Zarządu, Kruk

Rozpoczęła karierę zawodową w 1996 r. w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, gdzie pracowała w wydziale finansowo-księgowym jako samodzielny referent. W latach 1997 – 2000 była zatrudniona w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS, początkowo na stanowisku kierownika działu kredytów, a następnie naczelnika wydziału kredytu i dyrektora pionu do spraw produktu finansowego. W latach 2000 – 2001 pracowała jako dyrektor pionu do spraw produktu finansowego w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS Serwis oraz w latach 2001 – 2002 w Euro Kredyt. Współpracę ze spółką rozpoczęła w 2002 r. jako specjalista do spraw obrotu i windykacji wierzytelności, następnie w latach 2003-2006 pełniła funkcję dyrektora do spraw windykacji. Od 2006 r. Agnieszka Kułton jest członkiem Zarządu spółki. W 1995 r. ukończyła Wydział Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra. W 2013 r. ukończyła studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, organizowane we współpracy z Franklin University Ohio. W Grupie KRUK Agnieszka Kułton odpowiada za obszary związane z obsługą portfeli nabytych.

Ewa Łuniewska
prezes Zarządu, ING Lease

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z Grupą ING od 25 lat. Funkcję prezesa zarządu ING Lease (Polska) pełni od 1 stycznia 2016 r. Na początku kariery zawodowej odpowiadała za bankowość korporacyjną, finansowanie strukturyzowane oraz dłużne rynki kapitałowe w Oddziale ING Bank N.V. w Warszawie. W 2001 r. została powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 r. jako dyrektor w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży odpowiadała za doskonalenie oferty produktów bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych dla nich kanałów internetowych i mobilnych.

Ewa Małyszko
prezes Zarządu, PTR TFI

Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była prezesem Zarządu PKO BP BANKOWEGO PTE. Wcześniej zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI, a w latach 1998-2008 pracowała w SEB TFI, najpierw na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a od 2001 r. na stanowisku prezesa Zarządu. Jest Członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne. Poza pracą zajmuje się edukacją finansową.

Jarosław Matusiewicz
prezes Zarządu, UNIQA

Absolwent  Wydziału Budownictwa Lądowego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe o Przeciwdziałaniu Przestępczości Ubezpieczeniowej w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Przez pierwsze 13 lat kariery zawodowej był związany z PZU. W latach 2002-2006 był także wykładowcą przedmiotów ubezpieczeniowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 2006 r. pracuje w UNIQA Polska, gdzie od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. likwidacji szkód. W UNIQA International odpowiadał również przez kilka lat za program rozwoju procesów likwidacji szkód. Od 2016 r. wiceprezes Zarządu polskich spółek UNIQA, a od 2017 r. prezes Zarządu. Odpowiada za departamenty: HR, Komunikacja i PR, Sekretariat Generalny, Audyt oraz Strategii. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz przewodniczącym Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Aneta Podyma-Milczarek
prezes Zarządu, Unum

Pracę w spółce rozpoczęła w czerwcu 2015 r. Odpowiada za strategię rozwoju w ramach wszystkich linii biznesowych. Przed dołączeniem do zespołu Unum pełniła funkcję dyrektora zarządzającego na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry w Genworth Financial. Odpowiadała m.in. za strategię rozwoju ubezpieczeń płatności i stylu życia (lifestyle protection insurance). W latach 2010 – 2013 była odpowiedzialna za rozpoczęcie działalności AXA TFI, gdzie pełniła funkcję dyrektora generalnego, prezesa Zarządu i przewodniczącego komitetu ds. zarządzania ryzykiem. Ma ogromne międzynarodowe doświadczenie w zakresie strategii biznesowej, rozwoju sprzedaży i biznesu oraz zaawansowanych produktów finansowych, współpracy z organami nadzoru, a także zarządzania procesami operacyjnymi. Uprzednio pracowała dekadę dla największych amerykańskich banków inwestycyjnych: Merrill Lynch Capital Market, Merrill Lynch Investment Management oraz Black Rock, którego – jako dyrektor generalna – zakładała oddział w Polsce. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Aneta Podyma-Milczarek łączy pracę zawodową z działalnością społeczną. W 2011 roku współtworzyła ogólnopolską inicjatywę „Koalicja Prezesów Wolontariuszy 2011”, w której nadal aktywnie działa. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Aneta Podyma-Milczarek ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie CNAM w Paryżu. Studiowała również filologię angielską na paryskiej Sorbonie oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim.

Anna Milewska
prezes Zarządu, Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI

Posiada ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się we wdrażaniu projektów i zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwach oraz prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych firm. Pracowała m.in. na kierowniczych stanowiskach w Banku Współpracy Europejskiej, odpowiadając za obszar ryzyka kredytowego i sprzedaży. Jako członek Rady Nadzorczej, a następnie wiceprezes Banku Ochrony Środowiska nadzorowała rozwój obszaru detalicznego i korporacyjnego Banku i prowadziła restrukturyzację portfela kredytowego BOŚ. W trakcie wieloletniej kariery zawodowej pracowała także w zarządzie TVP nadzorując przychody spółki, marketing i biuro handlu. Jest aktywnym uczestnikiem polskiego życia gospodarczego. Jako współwłaściciel jednej z kancelarii gospodarczych skutecznie wspiera przedsiębiorców poszukujących efektywnego finansowania bieżącej działalności biznesowej. Ekonomistka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i podyplomowych studiów Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Michał H. Mrożek
dyrektor generalny, HSBC France Oddział w Polsce

Od momentu dołączenia do HSBC w Polsce w styczniu 2015 r., wówczas na stanowisku prezesa Zarządu HSBC Bank Polska, z powodzeniem przeprowadził repozycjonowanie modelu operacyjnego HSBC na polskim rynku oraz skutecznie realizuje rozwój działalności banku, w szczególności poprzez łączenie klientów korporacyjnych i instytucjonalnych z europejską oraz globalną siecią HSBC i umożliwianie im zwiększonych możliwości finansowania. Posiada blisko 30-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości i doradztwie biznesowym, obejmujące bankowość korporacyjną i instytucjonalną, rynki kapitałowe, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne, integrację biznesu i zagadnienia regulacyjne. Zanim rozpoczął pracę w HSBC, pracował w Citibanku na różnych stanowiskach menedżerskich. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii i biznesu międzynarodowego w Nowym Jorku (2011-2014) oraz wiceprezesa Zarządu Citibank Handlowy (2004-2011) w Warszawie odpowiedzialnego za segment klientów instytucjonalnych. Wcześniej pracował w firmie doradczej Price Waterhouse (obecnie PwC), gdzie był zaangażowany w różne projekty prywatyzacyjne. Jest absolwentem Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, posiada dyplom ukończenia kierunku Handel Międzynarodowy i Finanse z wyróżnieniem. Został odznaczony Odznaką Honorową „Bene Merito” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, odpowiednio za wkład w promowanie Polski na arenie międzynarodowej i rozwój polskiego rynku bankowego.

Andrea Simoncelli 
prezes Zarządu, Generali

Ukończył prawo z wyróżnieniem na Uniwersytecie Rzymskim w 1975 r., a na Uniwersytecie Luiss w Rzymie uzyskał tytuł magistra ekonomii, również z wyróżnieniem. Karierę zawodową rozpoczął w 1977 r. w dziale ekonomicznym Fiata. W 1978 r. był przedstawicielem Fiata w Pekinie, w Chinach. W 1980 r. został powołany na stanowisko prezesa Fiata w Peru, a w 1985 r. został CEO Fiat Allis w Brazylii. Po powrocie do Turynu w 1998 r. objął stanowisko Chief Executive Officer we włosko-japońskiej firmie Fiat-Hitachi, w departamencie agro-budowlanym, a następnie objął stanowisko CEO w Fiat International. W 1990 r. przeszedł do Departamentu Ubezpieczeń Fiata i został wiceprezesem oraz dyrektorem finansowym firmy ubezpieczeniowej Toro w Turynie, która została przejęta przez Generali Group w 2003 r. Andrea Simoncelli był prezesem Fiat Ubezpieczenia w Polsce w 2003 r., następnie prezesem Fiat Seguros w Brazylii, a później prezesem francuskiej firmy ubezpieczeniowej Le Continent w Paryżu. Andrea Simoncelli pełnił funkcję CEO i przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Generali Osiguranje w Serbii, Generali Osiguranje w Czarnogórze i Generali w Rumunii. W 2012 r. został wybrany na przewodniczącego włosko-serbskiej Izby Gospodarczej. Od 1 stycznia 2016 r. Andrea Simoncelli jest prezesem Zarządu i dyrektorem generalnym Grupy Generali w Polsce.

Paweł Surówka
prezes Zarządu, PZU

Absolwent Université Paris I Panthéon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) oraz Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję członka Zarządu Boryszew, dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, prezes Zarządów spółek zależnych z sektora automotive. Do stycznia 2016 r. doradca prezesa Zarządu PKO Bank Polski oraz dyrektor bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej.

Mirosław Skiba
prezes Zarządu, SGB-Bank

Ma za sobą ponad 25 lat kariery zawodowej na polskim rynku finansowym Był m.in. wiceprezesem zarządu BZ WBK. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Swiss Finance Institute w Zurychu. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i studiów z zakresu bankowości, finansów i zarządzania.

Piotr Maria Śliwicki
prezes Zarządów, Sopockie Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, ERGO Hestia

Za stworzenie drugiej co do wielkości grupy ubezpieczeniowej został wyróżniony tytułami „Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń” i „Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń”. Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest inicjatorem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń i przewodniczącym jej pierwszego składu w latach 2009 – 2014. Od 2007 r. w zarządzie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w latach 2010 – 2014  był jej prezesem, a obecnie jest prezydentem honorowym tej największej w Polsce bilateralnej izby gospodarczej. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Rendez-Vous de Septembre Association w Monte Carlo – najważniejszego światowego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej.
Inicjator licznych przedsięwzięć z zakresu odpowiedzialności społecznej – pomysłodawca i współtwórca Fundacji Integralia, która wspiera osoby z niepełnosprawnością poszukujące pracy, promotor młodej polskiej sztuki (pomysłodawca konkursu i Fundacji Artystyczna Podróż Hestii), a także mecenas myśli filozoficznej (Nagroda Znaku i Hestii im. Ks. Józefa Tischnera).
Piotr M. Śliwicki od ponad 25 lat kieruje firmą ubezpieczeniową. Wprowadził ERGO Hestię na podium największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO  Hestia jest jednocześnie najsilniejszym przedstawicielem międzynarodowej Grupy ERGO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Adam Uszpolewicz
prezes Zarządu, AVIVA

Adam Uszpolewicz związany jest z Avivą od 2007 roku. W latach 2007-2008 pełnił funkcję prezesa grupy, a następnie objął rolę przewodniczącego rad nadzorczych spółek Avivy w Polsce. W latach 2009-2013 pełnił funkcje w międzynarodowych strukturach grupy – odpowiadał m. in. za rozwój biznesu i marketing na rynkach europejskich i azjatyckich. W 2013 roku objął ponownie stanowisko prezesa grupy Aviva w Polsce i został powołany na prezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Bezpośrednio przed przyjściem do Aviva był dyrektorem w PwC w Polsce. Wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje menedżerskie w czołowych międzynarodowych grupach finansowych, m. in. GE Capital i Cigna, także w Londynie i Luksemburgu. W latach 1999-2005 odegrał kluczową rolę w rozwijaniu działalności w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela Nationwide, który awansował do pierwszej piątki największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce pod względem składki. Ukończył studia ekonomiczne i anglistykę na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania). Ma uprawnienia biegłego rewidenta.

Radosław Woźniak
prezes Zarządu, EFL

Radosław Woźniak jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Doradztwa Finansowego i Pośrednictwa Business Development Institute. Karierę zawodową rozpoczął jako przedsiębiorca i współwłaściciel małej firmy z sektora IT. Następnie pracował w Spółce Getin Service Provider jako wiceprezes Zarządu. W 2003 r. Radosław Woźniak dołączył do EFL – firmy, której poświęcił największą część swojej dotychczasowej kariery. Rozpoczął od stanowiska Project Managera odpowiedzialnego za współpracę z zewnętrznymi instytucjami finansowymi. Następnie został zastępcą dyrektora sprzedaży, odpowiedzialnym za projekt współpracy z PSA zarówno z ramienia EFL jak i CA Bank Polska. W latach 2005 – 2010 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego linii biznesowych Retail Leasing i Auto Finance, po czym w styczniu 2010 roku został mianowany wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing.
W maju 2018 r. Radosław Woźniak objął funkcję prezesa Zarządu EFL Finance – spółki zajmującej się dystrybucją produktów Grupy EFL oraz będącej agentem ubezpieczeniowym. Od 3 września 2019 r. pełni funkcję prezesa Zarządu EFL. Radosław Woźniak jako członek Rady Nadzorczej Carefleet, członek Rady Nadzorczej Eurofactor Polska i członek Rady Nadzorczej CA Leasing Serbia aktywnie pracuje na rzecz rozwoju i promocji leasingu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Agnieszka Wrońska
prezes Zarządu, LINK4

Z firmą związana od 2006 r. Przed powołaniem na stanowisko prezesa pełniła funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za pion finansów. Posiada bogate doświadczenie ubezpieczeniowe zdobyte zarówno w finansach, jak i technice ubezpieczeniowej. W LINK4, jeszcze jako dyrektor techniczny, kierowała departamentem odpowiedzialnym między innymi za rozwój i tworzenie produktów, ich wycenę oraz ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Do 2010 r. pełniła funkcję głównego aktuariusza spółki. Z branżą finansową związana jest od początku kariery. Zaczynała od pracy w firmie konsultingowej Ernst & Young, gdzie przez 4 lata brała udział w projektach doradczych oraz badaniach sprawozdań finansowych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Metody Ilościowe oraz Systemy Informacyjne. Posiada licencję aktuarialną oraz jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ACCA. W chwilach wolnych od pracy lubi wędrówki tatrzańskimi szlakami, narciarstwo, nurkowanie w ciepłych morzach oraz rozwijanie talentów kulinarnych.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze

Umiejętnie budować relacje i korzystać z wiedzy zespołu

Głębokie zmiany na rynku pracy powodują konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie zespołami. Kim jest dziś skuteczny lider? Mentorem, przewodnikiem,...

Z roku na rok podnosimy poprzeczkę

Choć Pekao TFI istnieje już ponad 30 lat, to można zaryzykować tezę, że prawdziwą gwiazdą jakości zarządzania staliście się...

Cyfrowa transformacja w branży prawniczej

Jak Kancelaria Panfil wdraża projekty IT. W ostatnich latach praca hybrydowa stała się dominującym trendem, zmieniając także sposób zarządzania zespołami...

Transformacja w odpowiedzi na ewolucję rynku

Z Pat Romanek, CEO marki Obsessive, rozmawia Justyna Szymańska. Marka Obsessive przeszła rebranding. Dlaczego ten krok był konieczny i jak wyglądał...

MOTYWUJE MNIE RYWALIZACJA

Z MARTINEM KACZMARSKIM, właścicielem i prezesem Zarządu Kaczmarski Group, rozmawiała Katarzyna Mazur. Przeszedł Pan dość specyficzną drogę – od człowieka, który był...