Advertisement

Polscy producenci zadowoleni z kondycji swoich firm

Producenci działający w Polsce pozytywnie oceniali kondycję swoich firm i zakładali, że zamkną rok 2019 r. z lepszymi lub podobnymi wynikami niż w ubiegłym – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PSI Polska. Czy pojawiające się w ostatnich miesiącach symptomy spowolnienia gospodarczego skłonią ich do rewizji prognoz?

Optymistyczne nastroje
Jak wynika z  badania przeprowadzonego wiosną 2019 r. wśród przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce, branża pozytywnie oceniała aktualną kondycję swoich firm. 8 na 10 producentów ogółem określiło ją jako pozytywną. Większymi optymistami byli przedstawiciele większych firm, 83 proc. z nich szacowało sytuację firmy jako co najmniej dobrą, a w tym
22 proc. jako bardzo dobrą. Średnie firmy były nieco bardziej sceptyczne, pozytywną opinię o kondycji wyrażało 79 proc. z nich, z czego 23 proc. oceniało ją jako bardzo dobrą. Najlepiej kondycję swoich firm oceniali przedstawiciele sektora produkcji samochodów i sprzętu transportowego – 88 proc. i mebli – 84 proc. Najmniej zadowolone były przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń, ale i tak niemal 3/4 z nich uważało, że ich sytuacja jest bardzo dobra lub dobra.

Dobry czas dla produkcji

Ponad połowa (52 proc.) ankietowanych firm produkcyjnych liczyła na to, że zamknie obecny rok z bilansem lepszym niż w poprzednim, a 38 proc. było zdania, że będzie on podobny. Największymi optymistami byli w tym obszarze średni producenci, ponieważ perspektywę poprawy wyników przyjmowało 59 proc. z nich. Duże firmy były nieco bardziej ostrożne w swoich prognozach – na lepsze zamknięcie roku liczyło 45 proc. z nich. Taka dysproporcja w ocenach może wynikać z faktu, że większym producentom trudno o spektakularne wzrosty, a także częściej przykładają oni uwagę do analizy koniunktury gospodarczej. Najbardziej optymistycznie w przyszłość patrzyli producenci mebli, najmniej – maszyn i urządzeń: odpowiednio 58 i 43 proc. Umiarkowany entuzjazm panował wśród firm z sektorów wyrobów z metalu oraz samochodów i sprzętu transportowego. Ci pierwsi na poprawę sytuacji wskazywali w 55 proc. przypadków, drudzy z kolei w połowie z nich. Największymi pesymistami były firmy wytwarzające maszyny i urządzenia – 18 proc. z nich było zdania, że rok 2019 będzie dla nich gorszy niż poprzedni. – Dynamiczny wzrost PKB i wysoki wskaźnik eksportu skłaniały firmy do patrzenia na swoją przyszłość w optymistycznych barwach, albo przynajmniej postrzegania 2019 r. jako okresu stabilności. Pojawiające się informacje o potencjalnym spowolnieniu gospodarczym zdawały się nie studzić entuzjazmu sektora produkcyjnego – powiedział Arkadiusz Niemira, prezes PSI Polska. Jednak jak dodał: – Badanie przeprowadziliśmy na wiosnę bieżącego roku, kiedy dane spływające m.in. z niemieckiej gospodarki nie wskazywały jednoznacznie na recesję. Pozostaje pytanie, czy w obliczu doniesień o spadku koniunktury i pogarszających się wskaźnikach producenci działający w Polsce nie zrewidują swoich pozytywnych ocen rynku i perspektyw.

Uzależnieni od eksportu…

Wyniki badania pokazują również, jak bardzo firmy produkcyjne w Polsce są uzależnione od eksportu – fakt ten skłania do refleksji nad ich przyszłością, jeśli weźmie się pod uwagę gorsze nastroje gospodarek innych krajów. Deklarowana sprzedaż zagraniczna stanowiła średnio 59 proc. całkowitych przychodów wszystkich ankietowanych producentów. Największe znaczenie eksport miał dla branży meblarskiej, gdzie blisko 3/4 wytwarzanych produktów sprzedawanych było poza Polską, a najmniejsze dla producentów wyrobów sektora wyrobów z metalu – 53 proc.

– Znaczny udział eksportu w przychodach może być czynnikiem ryzyka dla firm produkcyjnych w Polsce w związku z pogarszającą się koniunkturą u naszych zachodnich sąsiadów – powiedział Arkadiusz Niemira. – Z drugiej jednak strony dane historyczne wskazują, że do tej pory niemieckie spowolnienie gospodarcze było raczej wykorzystywane przez polskie firmy i nie obniżało eksportu.

Informacje o badaniu
Badanie „Gotowość firm produkcyjnych do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0” zostało przeprowadzone na zlecenie firmy PSI Polska przez agencję badawczą PMR w I kwartale 2019 r. Objęło duże i średnie firmy produkcyjne wykorzystujące systemy informatyczne ERP, funkcjonujące w Polsce i mające obroty powyżej 20 mln zł. W jego ramach przeprowadzono wywiady telefoniczne z wykorzystaniem techniki CATI wśród osób decyzyjnych z 228 przedsiębiorstw działających w czterech sektorach produkcyjnych: maszyn i urządzeń, samochodów i sprzętu transportowego, mebli oraz wyrobów z metalu.

Najnowsze

Quiet Luxury Deni Cler Milano

7 września br., w budynku Senator przy ul. Bielańskiej w Warszawie, odbył się pokaz najnowszej kolekcji Deni Cler: Jesień-Zima...

Zielone centra danych

Cyfrowa transformacja biznesu, rozwój Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji czy 5G generuje wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi IT oraz data...

Więcej nie znaczy lepiej 

Sztuczna inteligencja staje się wszechobecna. Jej początku nie wyznacza pojawienie się modelu ChatGPT, ale to wraz z jego premierą...

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego a windykacja

Firmy, które ubezpieczają lub planują ubezpieczyć swoje należności często wychodzą z założenia, że polisa jest wystarczającym zabezpieczeniem przed dłużnikami i nieterminowymi...

Sztuczna inteligencja: co wpływa na jej funkcjonowanie i jak przekłada się to na biznes?

Sztuczna inteligencja to wciąż relatywnie nowa dziedzina, którą starają się zgłębić zarówno specjaliści od nowych technologii, marketerzy, jak i...